ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


คิดเหมือนพระเยซู Think Like Jesus

คิดเหมือนพระเยซู

ผู้เขียน    จอร์จ  บาร์นา
                    George Barna           เขียน

ผู้แปล     จารุวรรณ  ใหม่วงค์

283 หน้า/  135 บาท


ถ้าคุณเป็นเช่นคริสเตียนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ไม่มีใครเคยสอนคุณถึงวิธีสร้างทัศนะ

ของชีวิตที่มีพื้นฐานบนพระคัมภีร์และวิธีการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับทัศนะนั้น

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานจากการวิจัยและการเดินทางส่วนตัวของผู้เขียนเองในตลอด

หลายปีที่ผ่านมา โดยนำเสนอโปรแกรมทีละขั้นตอนเพื่อให้ทุกการตัดสินใจสอด

คล้องกับหลักการและพระบัญชาของพระเจ้า และแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีตั้งคำถาม

และตอบ พระเยซูจะทรงทำเช่นไรถ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกับฉันตอนนี้?

                                                                ---  จากปกหลังหนังสือ 

 

เกี่ยวกับผู้เขียน

จอร์จ บาร์นา (George Barna) ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มงานวิจัยบาร์นา   เป็นนักเขียนเจ้าของ

หนังสือขายดีที่สุดมากกว่าสามสิบเล่มรวมถึง  เขาเป็นนักพูดที่ได้รับความนิยมในงานสัมมนา

เกี่ยวกับการเป็นผู้นำและการรับใช้ทั่วโลก   บาร์นาได้รับความไว้วางใจจากนักหนังสือพิมพ์

ผู้บริหารูรกิจและฆราวาสให้ตีความวัฒนธรรมในปัจจุบัน และเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในท่ามกลาง

ผู้นำคริสเตียนที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศอเมริกา

                                            สารบัญ

                จากใจผู้เขียน       

                คำนำ: ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่า?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่หนึ่ง:

ทัศนะเรื่องภาวะของโลกทัศน์

                1. มันสำคัญนักหรือ?                                                                                                         3

                2. สภาพจิตใจของคนอเมริกัน                                                                                         19

3. การประสานความเชื่อและรูปแบบการดำเนินชีวิต                                 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่สอง:

การพัฒนาโลกทัศน์ตามหลักพระคัมภีร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. คำถามที่ 1: พระเจ้ามีอยู่จริงหรือ?                                                                              57

5. คำถามที่ 2: พระลักษณะและธรรมชาติของพระเจ้าเป็นอย่างไร?                       73

6. คำถามที่ 3: โลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและทำไมจึงเกิดขึ้น?                                   89

7. คำถามที่ 4: อะไรคือธรรมชาติและจุดประสงค์ของมนุษยชาติ?                          101

8. คำถามที่ 5: เกิดอะไรขึ้นหลังจากเราตายจากโลกนี้ไป?                                         119

9. คำถามที่ 6: สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณมีอยู่จริงหรือ?                                 133

10. คำถามที่ 7: ความจริงคืออะไร?                                                                 149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่สาม:

การปฏิบัติตามโลกทัศน์ตามหลักพระคัมภีร์

11. เมื่อต้องเผชิญหน้ากัน                                                                                                165

12. คริสตจักรของคุณสามารถช่วยคุณได้อย่างไร                                                         175

13. การรับการเปลี่ยนแปลง                                                                                              189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก                                                                                                                             203

บันทึกท้ายเล่ม                                                                                                                      209

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
หมวดชีวิตคริสเตียน

ไม่ยุ่งเกินอธิษฐาน
จงหนุนใจกัน Encouraging one another
พระคริสต์ในคุณ Christ in you article
วิธีการอธิษฐาน How to Pray article
หมวดการดำเนินชีวิตคริสเตียน article
ความผูกพันในชีวิตคู่ Sexual Intimacy in Marriage article
ไฟฟื้นฟู article
ซีโมนเปโตร Simon Peter
ความถ่อมใจ humility article
เมื่อคริสเตียนคุกเข่าอธิษฐาน The Kneeling Christian article
หัวใจที่มีเพื่อพระเจ้า article
เสียงอธิษฐานจากสวนดอกไม้
พระเยซูที่ฉันไม่เคยรู้จัก The Jesus I never knew
ตามรอยพระบาท In His Step
สรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ Hallowed be thy names article
พลังแห่งการอธิษฐานของภรรยา The Power of a Praying Wife article
เดินตามน้ำพระทัย Experiencing god article
พลังผ่านการอธิษฐาน Power Through Prayer article
เด็กผู้ชาย การท้าทายที่ต้องฟันฝ่า article
ทำไมผมเป็นคริสเตียน
จงเสริมสร้างกัน
การแต่งานและครอบครัว
ความเชื่อ ที่มีชีวิต
ความเกียจคร้าน
คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี Joyous Church
คริสตจักรที่ฉันรัก เล่มที่ 2
จงรักกัน Loving One Another
ชีวิตพระกาย Bodylife
ภาวนาประจำวัน
ชีวิตแห่งการเชื่อฟัง
ของขวัญจากใจ 2
พลังแห่งการอธิษฐานของพ่อแม่ The Power of Praying Parent
ชีวิตที่ยอดเยี่ยม Your Best Life Now
ถ้อยคำแห่งชัยชนะ victory
ถ้อยคำแห่งความปรีดียิ่ง christmas
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า Salvation by Grace
ถ้าอยากเดินบนน้ำ จำต้องก้าวออกจากเรือ If you want to walk on water
พลังแห่งการอธิษฐานของสามี The Pryaying @ Husband article
ของขวัญจากใจ A GIFT FROM THE HEART article
ลมใหม่ ไฟใหม่ article
การทรงเรียก The Call articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.