ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


เกี่ยวกับศูนย์ทีรันนัส(Background &Outline History) article

ประวัติการก่อตั้งศูนย์ทีรันนัส

คณะมิชชั่นสหมิตรสากลในประเทศไทย (GP-Thai) เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความเข้าใจถึงความต้องการวรรณกรรมคริสเตียนสำหรับคนไทย จึงได้ปรึกษาหารือกันถึงพันธกิจการผลิตหนังสือมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว ก่อนที่จะลงมติทำพันธกิจเกี่ยวกับการผลิตหนังสืออย่างเป็นทางการ ในช่วงแรกคณะ GP ได้จัดพิมพ์หนังสือ 3 เล่ม คือ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้” (เล่ม 1 ปี 1989/เล่ม 2 ปี 1990)  ซึ่งรวบรวมคำเทศนาและคำสอนในการสัมมนา การสร้างคริสตจักรและอบรมเด็กทิโมธี” ในปี 1991 และในเดือนพฤศจิกายน ปี 1993 คณะมิชชั่นสากลในประเทศไทย (ปัจจุบันคือคณะมิชชั่น GPT) ได้ลงมติก่อตั้งพันธกิจวรรณกรรมเป็นพันธกิจของคณะอย่างเป็นทางการ และได้แต่งตั้ง ศจ. จุงซิก คิม เป็นผู้อำนวยการพันธกิจตั้งแต่นั้นมา

พ.ย. 1993  จัดตั้งสำนักพิมพ์ที่จะทำพันธกิจวรรณกรรม ภายใต้ชื่อ "ศูนย์ทีรันนัส" โดยได้ใช้บ้านพักของศจ. จุงซิก คิม เป็นสำนักงานชั่วคราว
พ.ค. 1994  จัดพิมพ์หนังสือการเทศนาตามแนวพระคัมภีร์เป็นเล่มแรก
ธ.ค. 1996  จัดสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ “ภูมิศาสตร์พระคัมภีร์
ม.ค. 1998  อ.คิวรัน ลี  มัชชันนารีชาวเกาหลี มาร่วมทำพันธกิจนี้ และได้เริ่มเรียนภาษาไทยไปพร้อมกัน
ก.พ. 1998  จัดตั้งโครงการจัดพิมพ์หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ทั้งเล่ม
ตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ เป็นชุด 20 เล่ม (พันธสัญญาเดิม 12 เล่ม และพันธสัญญาใหม่ 8 เล่ม) โดยแปลจาก Bible Knowledge Commentary (BKC) โดยจัดพิมพ์ หนังสือมัทธิว (BKC-13) เป็นเล่มแรก                   

พ.ค. 1998  อ.คิวรัน ลี จบการเรียนภาษาไทยแล้วเริ่มทำพันธกิจเต็มเวลา
ธ.ค. 1998  จัดสัมมนาเรื่องการสร้างสาวกตัวต่อตัว
ส.ค. 1999  คุณสุรศักดิ์ วอไธสง ได้เริ่มทำงานและลาออกเมื่อ ธ.ค. 1999
ก.ย. 1999  ทำการย้ายสำนักงานมาตั้งที่ชั้น 2 ของอาคารคริสตจักรพรไพบูลย์ในปัจจุบัน
ธ.ค. 1999  จัดสัมมนา ทฤษฏีและภาคปฏิบัติการเฝ้าเดี่ยว
ม.ค. 2000  คุณนงนุช ได้มาช่วยงานชั่วคราวถึง พ.ค.
ม.ค. 2000  คุณพิศมัย พงศ์สัมพันธ์ (ปู) ปัจจุบันเป็นผู้จัดการ
พ.ย. 2000  ทำการเปิดร้านหนังสือทีรันนัส ที่ชั้น 2 ของอาคารคริสตจักรพรไพบูลย์
พ.ค. 2001  ศจ.จุงซิก คิม พักปีสะบาโตและเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาและอ.คิวรัน ลี รักษาการแทน
ส.ค. 2001  คุณสุวารี สัตยยาพันธ์ (เจี๊ยบ) เริ่มงานเป็นเจ้าหน้าที่เต็มเวลาประจำกองบรรณาธิการ
ก.ค. 2001  จัดพิมพ์หนังสือเอเสเคียล-ดาเนียล (BKC-10) เป็นเล่มสุดท้ายของชุด BKC
ก.ย. 2001  จัดนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาสโครงการจัดพิมพ์หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ทั้งเล่มดำเนินการสำเร็จลุล่วง
มี.ค. 2002  คุณอัญชลี เนาวสัยศรี (กุ้ง) เริ่มทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บางเวลา
มิ.ย. 2004  อ.คิวรัน ลี ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา เนื่องในปีสะบาโต
ก.ย. 2004  อ.จุงซิก คิม สำเร็จการศึกษา และได้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อดูแลศูนย์ทีรันนัส
เม.ย. 2005 ทำการเปิดเว็บไซต์ ศูนย์ทีรันนัส 
www.tyrannusthai.com
พ.ค. 2005  คุณสุวารี สัตยยาพันธ์ (เจี๊ยบ) ได้ลาออก เพื่อจะไปรับใช้ที่คริสตจักรในภาคใต้
ส.ค. 2005  คุณพรรณวดี ณัฐศิโรรัตน์ (ติ๋ง) ได้เริ่มทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เต็มเวลาประจำกองบรรณาธิการ
พ.ค. 2006  คุณอิศญา น้อมศิริ (เชอรี่) ได้เริ่มทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เต็มเวลาประจำอยู่กองบรรณาธิการ
พ.ย. 2006  คุณจินตนา ธานี (นา) ได้เริ่มทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เต็มเวลา ประจำอยู่ฝ่ายขาย

 

วัตถุประสงค์ของศูนย์ทีรันนัส/เราเป็นใคร ทำอะไร!

ศูนย์ทีรันนัสเป็นสถานที่ที่เปาโลได้เลือกสาวกและอบรมด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่
เมืองเอเฟซัส ตามคำสอนของพระธรรมกิจการ 19:8-10 ศูนย์ทีรันนัสมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ช่วยมนุษย์ทั้งกายและจิตวิญญาณให้รอด
2. ช่วยให้เข้าใจพระคัมภีร์โดยการผลิตหนังสือ
3. เลือกและอบรมคริสเตียนให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์
4. ส่งเสริมงานมิชชั่นให้ประกาศทั่วโลก


เราจะทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
News

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
ทักทาย
Tyrannus New
Merry Christmas !!
ใบสมัครสมาชิก article
วันหยุดประจำปี 2011 ศูนย์ทีรันนัส article
เช็คเมล์ Check E-mail article
เว็บคริสเตียนไทยที่น่าสนใจ article
ติดต่อสำนักงานทีรันนัส(Contact) article
คำทักทาย article
สมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย(Dealer) article
ศูนย์รับแจ้งหนังสือที่มีปัญหา Customer Service Center article
วิธีสั่งซื้อหนังสือจากเรา(How to buy) article
สั่งซื้อสินค้าใหม่ / ขั้นตอนการชำระเงิน article
<Tyrannus Catalogue> articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.