ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


<Tyrannus Catalogue> article

Reprint Book  หนังสือพิมพ์ซ้ำ

เขียนโดย แอนดรูว์ เมอร์เรย์ 

แปลโดย วัลลาภา อรุโรทยานท์ 

ธันวาคม 2019  ราคา 85 บาท

ความดื้อดึงในปฐมกาล ทำให้ทางสู่ต้นไม้แห่งชีวิตต้องถูกปิดไป แต่การเชื่อฟังในบทสุดท้าย ได้เปิดหนทางสู่ต้นไม้แห่งชีวิตอีกครั้งหนึ่ง และสิ่งที่อยู่ระหว่างกลางของจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายนี้ก็คือ ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์

โรม 5:19 กล่าวว่า “เพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาป เพราะคนๆ เดียว ที่ไม่ได้เชื่อฟังฉันใด คนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรม เพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังฉันนั้น”

ฟิลิปปี 2:8-9 กล่าวว่า “และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง...” 

ฮีบรู 5:8-9 “ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตร พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟัง โดยความทุกข์ยากลำบากที่พระองค์ได้ทรงทน เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมทุกประการแล้ว พระเยซูก็เลยทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองค์”

จากข้อความเหล่านี้เห็นชัดว่า การช่วยให้รอดของพระเยซูนั้นเป็นเรื่องของการฟื้นฟูการเชื่อฟังให้กลับสภาพเดิมทั้งสิ้น นี่เป็นความสวยงามของความรอด นั่นคือพระเยซูได้ทรงนำเรากลับสู่ชีวิตแห่งการเชื่อฟัง ซึ่งวิธีนี้เท่านั้น มนุษย์ในฐานะฝีพระหัตถ์พระเจ้า จึงสามารถถวายพระเกียรติ ซึ่งสมควรกับพระองค์คืนแด่พระเจ้า ขณะเดียวก็สามารถมีส่วนรับเกียรติที่องค์พระผู้สร้างทรงประสงค์ได้ สวรรค์ ไม้กางเขน หรือสวรรค์ ต่างเปล่งเสียงประสานอย่างเดียวกันว่า สิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายเป็นสากล และไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งพระเจ้าต้องการจากบุตรของพระองค์ก็คือ การเชื่อฟัง

 

New Books! หนังสือใหม่ 

ทัศนะต่อโลกของคริสเตียนตามแนวพระคัมภีร์

ทัศนะต่อโลกของคริสเตียนตามแนวพระคัมภีร์ 

เขียนโดย ยงฮวา นา    แปลโดย จุงซิก คิม 

ตุลาคม 2019

ราคา 90 บาท 

ทัศนะต่่อโลกเปรียบเหมือนแว่นตา เราใสแว่นตาสีอะไร ทุกอย่างที่เรามองเห็นก็เป็นสีเดียวกันหมด เพราะเหตุนี้ ทัศนะต่อโลกเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราทุกคน 

หฟนังสือเล่มเล็กนี้ พูดถึงพื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับทัศนะต่อโลกของคริสเตียนตามแนวพระคัมภีร์ ขอให้ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ได้รับเอาทัศนะต่อโลกตามแนวพระคัมภีร์และประสบชีวิตคริสเตียนอย่างครบบริบูรณ์ตามที่สัญญาไว้ในพระคัมภีร์

 

 

 
News

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
ทักทาย
Tyrannus New
Merry Christmas !!
ใบสมัครสมาชิก article
วันหยุดประจำปี 2011 ศูนย์ทีรันนัส article
เกี่ยวกับศูนย์ทีรันนัส(Background &Outline History) article
เช็คเมล์ Check E-mail article
เว็บคริสเตียนไทยที่น่าสนใจ article
ติดต่อสำนักงานทีรันนัส(Contact) article
คำทักทาย article
สมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย(Dealer) article
ศูนย์รับแจ้งหนังสือที่มีปัญหา Customer Service Center article
วิธีสั่งซื้อหนังสือจากเรา(How to buy) article
สั่งซื้อสินค้าใหม่ / ขั้นตอนการชำระเงิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.