ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


บทเรียนจากกันดารวิถี

บทเรียนจากกันดารวิถี

ธวัช เย็นใจ แปล

228 หน้า / 145 บาท

สารบัญ

1. ประชากรของพระเจ้า

2. วงศ์วานคนอิสราเอล

3. ความบริสุทธิ์

4. ถวายตัวแด่พระเจ้า

5. คนที่ได้รับพร

6. ของถวายแด่พระเจ้า

7. ผู้รับใช้ของพระเจ้า

8. ตามพระดำรัสของพระเจ้า

9. เสียงแตรของพระเจ้า

10. ทรงสัญญาให้สิ่งดี

11. พระหัตถ์พระเจ้าไม่สั้น

12. โมเสสคนเดียวเท่านั้นจริงหรือ?

13. แผ่นดินแห่งน้ำผึ้งและน้ำนม

14. ข้อแม้การเข้าคานาอัน

15. สิทธิอำนาจผู้รับใช้

16. ไม้เท้าอัศจรรย์

17. คนของพระเจ้า

 

กันดารวิถีเป็นพระธรรมเล่มที่ 4 ในพระคัมภีร์เดิม อยู่ในหมวดเบญจบรรณที่เรียกว่า โทราห์” (Torah) หรือหมวดพระบัญญัติที่เขียนโยโมเสสในระหว่างการนำอิสราเอล ชนชาติของพระเจ้านับล้านคนเดินทางในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ภูเขาซีนายผ่านดินแดนโมอับ ไปถึงฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน คาดว่าท่านเขียนพระธรรมเล่มนี้ในราวปี กคศ. 1406

บทเรียนประการแรก เราเห็นว่าพระเจ้าทรงสนพระทัยและเคร่งครัดในจำนวนประชากรอิสราเอลมาก ในที่นี้พระองค์ทรงให้นับถึงสองครั้ง เพื่อจะมิให้คนแปลกปลอมแอบแฝงเข้ามาอยู่ในท่ามกลางคนของพระเจ้า ซึ่งจะเป็นเสี้ยนหนามคอยก่อกวน และยุยงให้คริสเตียนแตกแยกสามัคคีกัน

ประการที่สอง ชื่อของพระธรรมเล่มนี้คือกันดารวิถี หมายถึงการเดินทางในถิ่นทุรกันดาร” ชีวิตของคริสเตียนอยู่ในสามช่วง คือ ช่วงแรกตกเป็นทาสของผีมารซาตาน เปรียบเหมือนชนชาติอิสราเอลตกเป็นเชลยของชาวอียิปต์ ช่วงที่สองพระเจ้าทรงปลดปล่อยให้เราเป็นไท เหมือนที่พระองค์ทรงช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของกษัตริย์ฟาโรห์ ทรงปล่อยชาวยิวให้เป็นอิสระและเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารอันแห้งแล้งของดินแดนซีนาย  และช่วงสุดท้ายพระเจ้าทรงนำพาผู้เชื่อทุกคนไปยังแผ่นดินสวรรค์ เปรียบดังที่พระองค์ได้นำคนอิสราเอลเข้าสู่คานาอันแผ่นดินแห่งพระสัญญาที่อุดมด้วยน้ำผึ้งและน้ำนม

 

 

 
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์

อ่านปฐมกาลอย่างไร
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า
คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ article
กาลาเทีย Galatians article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/ดำเนินโดยพระวจนะ article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/เจ็ดคำตรัสของพระผู้ช่วยบนกางเขน article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/กิตติคุณสัมพันธ์ ฉบับศึกษา
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/พระเยซู พระเมสสิยาห์ article
อุปมาของพระเยซู The Parables of Jesus
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / หลักการตีความหมายพระคัมภีร์ article
หมวดศู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / อ่านสุภาษิตอย่างไร article
พระคริสต์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ article
คดีพระเยซู The Case for Christ
รู้จักพระเยซู
การมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าพระผู้สร้าง
ทัศนะต่อโลกของคริสเตียนตามแนวพระคัมภีร์
อ่านอพยพอย่างไร
บทเรียนจากปฐมกาล Genesis
บทเรียนจากยอห์น John
แกะรอยรหัสลับดาวินชี Da Vinci Code
บทเรียนจากอพยพ article
อ่านสดุดีอย่างไร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.