ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


อ่านอพยพอย่างไร

อ่านอพยพอย่างไร

เทรมเพอร์ ลองแมน เขียน / มาวิน วรพฤกษ์ แปล

206 หน้า / 120 บาท 

อพยพ คือหนึ่งในหนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์ แท้ที่จริงแล้วถือว่าเป็นวรรณกรรมเล่มเดียวกันทั้งมหด มีหลายชื่อได้แก่ หนังสือของโมเสส โทราห์ เบญจบรรณ

ปฐมกาล ได้นำไปสู่เรื่องราวการก่อตั้งชนชาติอิสราเอล และพระธรรมอพยพก็ได้บรรยายถึงการรอดพ้นจากการเป็นทาสที่อียิปต์ จนถึงการรับธรรมบัญญัติของชนชาติอิสราเอล และการสร้างพลับพลาศูนย์กลางการนมัสการ

"อ่านอพยพอย่างไร" เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตีความ หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 4 ในซีรีย์ชุดนี้ ซึ่งประกอบด้วย อ่านสดุดีอย่างไร อ่านสุภาษิตอย่างไร อ่านปฐมกาลอย่างไร หนังสือเหล่านี้ไม่ใช่คู่มืออธิบายพระคัมภีร์ แต่ได้ให้แนวทางในการตีความหมาย ที่เราจะสามารถเข้าใจมากกว่าสิ่งที่ข้อพระคัมภีร์มี ความหมายต่อผู้รับดั้งเดิม แต่เข้าใจด้วยว่าข้อพระคัมภีร์นั้นมีความหมายอะไรต่อเราทุกวันนี้

ปฐมกาลกับอพยพมีลักษณะวรรณกรรมคล้ายคลึงกัน ดังนั้นก็จะมีแนวความคิดของหนังสือ "อ่านปฐมกาลอย่างไร" ปรากฏซ้ำที่นี่ด้วย สำหรับผู้ที่ได้อ่าน อ่านปฐมกาลอย่างไร แล้ว การอ่านบทต่อไปก็จะมีประโยชน์ในการช่วยทบทวน และเป็นการเตรียมตัวสำหรับเนื้อหาส่วนที่เหลือ อ่านอพยพอย่างไร จะนำผู้อ่านให้เข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นในแง่มุมต่างๆ เช่น อ่านอพยพด้วยยุทธวิธี อ่านอพยพในฐานะวรรณกรรม อ่านอพยพในแง่ประวัติศาสตร์ อ่านอพยพในฐานะเรื่องราวของพระเจ้า อ่านอพยพในฐานะคริสเตียน เป็นต้น  
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์

อ่านปฐมกาลอย่างไร
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า
คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ article
กาลาเทีย Galatians article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/ดำเนินโดยพระวจนะ article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/เจ็ดคำตรัสของพระผู้ช่วยบนกางเขน article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/กิตติคุณสัมพันธ์ ฉบับศึกษา
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/พระเยซู พระเมสสิยาห์ article
อุปมาของพระเยซู The Parables of Jesus
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / หลักการตีความหมายพระคัมภีร์ article
หมวดศู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / อ่านสุภาษิตอย่างไร article
พระคริสต์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ article
คดีพระเยซู The Case for Christ
รู้จักพระเยซู
การมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าพระผู้สร้าง
ทัศนะต่อโลกของคริสเตียนตามแนวพระคัมภีร์
บทเรียนจากกันดารวิถี
บทเรียนจากปฐมกาล Genesis
บทเรียนจากยอห์น John
แกะรอยรหัสลับดาวินชี Da Vinci Code
บทเรียนจากอพยพ article
อ่านสดุดีอย่างไร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.