ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


ลักษณะของชาวสวรรค์

ลักษณะของชาวสวรรค์

ศจ.ดร.จุงซิก คิม เขียน

148 หน้า/ 90 บาท

ISBN : 978-616-7504-10-0

สารบัญ

คำนำผู้เขียน

01 คุณค่าของพระบัญญัติ 10 ประการ

02 พระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว

03 ให้เรานมัสการอย่างถูกต้อง

04 พระนามอันบริสุทธิ์ของพระเจ้า

05 จงถือรักษาวันของพระเป็นเจ้าให้บริสุทธิ์

06 จงให้เกีบรติแก่บิดามารดาของเจ้า

07 จงถือว่าชีวิตมนุษย์มีค่า

08 อย่าล่วงประเวณี

09 อย่าลักทรัพย์

10 อย่าเป็นพยานเท็จ

11 ชีวิตที่ละทิ้งการโลภทุกประการ

12 ผู้ที่บกพร่องฝ่ายวิญญาณ

13 ผู้ที่โศกเศร้า

14 ผู้ที่มีใจอ่อนโยน

15 ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรม

16 ผู้ที่มีใจกรุณา

17 ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์

18 ผู้สร้างสันติ

19 ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม

20 คริสเตียนที่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า

 (เกี่ยวกับหนังสือ)

 

เราคงแบ่งมนุษย์ทั้งปวงออกมาเป็นสองกลุ่ม คือชาวโลกกับชาวสวรรค์ ชาวโลกคือทุกคนที่เกิดมาครั้งเดียวตามเลือดเนื้อ พระคัมภีร์ได้บอกว่า มนุษย์ธรรดาทั่วไปซึ่งเป็นคนบาป มนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแล้ว ส่วนชาวสวรรค์นั้นคือ ทุกคนที่ได้เกิดมาสองครั้งโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ได้บอกว่า เป็นคนที่ถูกถือว่าเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ

 

การที่คนบาปอย่างเราได้รับความรอดอย่างไร ก็เป็นเรื่องสำคัญมากฉันนั้น หลังจากที่เราได้รับความรอดแล้ว โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญมากฉันนั้น พระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ได้เน้นถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียน หลังจากที่ได้รับความรอดแล้ว ดังนั้น พระเจ้าจึงได้ทรงประทานพระบัญญัติสิบประการผ่านทางโมเสสในพันธสัญญาเดิม และพระเยซูได้ทรงประทานพรแปดประการในการเทศนาบนภูเขาในพันธสัญญาใหม่ ทั้งพระบัญญัติสิบประการและมหาพระแปดประการนั้นล้วนเน้นการดำเนินชีวิตของชาวสวรรค์

 

หนังสือ "ลักษณะของชาวสวรรค์" ซึ่งอยู่ในมือของท่านในขณะนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมคำเทศนาของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้เทศน์ตามพระธรรมอพยพ บทที่ 20 กับมัทธิวบทที่ 5 ที่คริสตจักรพรไพบูลย์ ข้าพเจ้ามีความปรารถนาให้คริสเตียนทุกคน รวมทั้งข้าพเจ้าด้วยดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมเหล่านี้

 
หมวดการเทศนา

คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี
การเทศนา article
หมวดการเทศนา / การเทศนาด้วยสดใหม่ article
หมวดการเทศนา / การเทศนาตามแนวพระคัมภีร์ article
หมวดการเทศนา / เทศนาอย่างไรให้เร้าใจ article
คริสตจักรที่ฉันรักCopyright © 2010 All Rights Reserved.