ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


รอดโดยพระคุณของพระเจ้า

รอดโดยพระคุณของพระเจ้า

กวางซู โอ เขียน / จุงซิก คิม แปล / พิสุทธิ์ วลัญชพฤกษ์ เรียบเรียง

262 หน้า / 140 บาท

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

แผ่นดินของพระเจ้าตั้งอยู่ได้ก็เพราะพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ดังนั้นสำหรับมนุษย์ไม่เพียงในโลกนี้เท่านั้น แต่ยังมีโลกนิรันดร์ โลกที่จะมาคือนรกและแผ่นดินสวรรค์ด้วย เพราะมีแผ่นดินของพระเจ้า

มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า คนบาปต้องได้รับการรอดพ้นจากความบาปนั้นและการลงโทษของมัน มนุษย์เรามักจะบอกว่าในสวรรค์ก็ดี มีพระและมีเจ้ามากมาย แต่พระเจ้าที่เราควรปฏิบัตินั้น มีแต่พระเจ้าที่ทรงสร้างโลกเพียงผู้เดียวเท่านั้น

พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ผู้ทรงเป็นและสถิตอยู่ทุกแห่งหน พระเจ้าทรงปรากฏเป็นสามพระภาคคือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สามพระภาคนี้เป็นพระเจ้า ทรงสภาพเป็นหนึ่งเดียว สิทธิอำนาจและพระสิริก็ทรงเท่าเทียมกัน ดังนั้นทรงเป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพ

พระเจ้าไม่เหมือนพระอื่นๆ ซึ่งชาวโลกนี้ถือเป็นพระและวัตถุต่างๆ ไม่ทรงจำกัดในพระสติปัญญา สิทธิอำนาจ ความบริสุทธิ์ ความรักมั่นคง ความยุติธรรม และความสัตย์สุจริต ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง แต่ทรงเป็นนิจนิรันดร์

พระเจ้าองค์นี้ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงอย่างงดงาม จากความว่างเปล่าด้วยพระดำรัสแห่งสิทธิอำนาจภายในหกวัน พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ ให้มีความรู้ ความยุติธรรม ความบริสุทธิ์ เพราะเห็นแก่พระสิริของพระองค์เอง และได้ทรงให้ปกครองปลาทั้งหลายในทะเล นกทั้งปวงในอากาศ และสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดิน และพระองค์ได้ทรงปกครองโลกที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ทรงควบคุมทุกสิ่งตามพระทัยของพระองค์ และทรงพิพากษาด้วยความยุติธรรม

มนุษย์ได้ถูกสร้างโดยพระเจ้านั้น ไม่รักษาคำบัญชาของพระองค์ จึงได้รับการลงโทษ เพราะฉะนั้น มนุษย์จำเป็นต้องได้รับความรอดพ้นจากความผิดบาปและการลงโทษของมัน

 

 
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์

อ่านปฐมกาลอย่างไร
คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ article
กาลาเทีย Galatians article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/ดำเนินโดยพระวจนะ article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/เจ็ดคำตรัสของพระผู้ช่วยบนกางเขน article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/กิตติคุณสัมพันธ์ ฉบับศึกษา
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/พระเยซู พระเมสสิยาห์ article
อุปมาของพระเยซู The Parables of Jesus
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / หลักการตีความหมายพระคัมภีร์ article
หมวดศู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / อ่านสุภาษิตอย่างไร article
พระคริสต์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ article
คดีพระเยซู The Case for Christ
How to read the Gospel and Acts article
How to read the book Daniel
รู้จักพระเยซู
การมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าพระผู้สร้าง
ทัศนะต่อโลกของคริสเตียนตามแนวพระคัมภีร์
บทเรียนจากกันดารวิถี
อ่านอพยพอย่างไร
บทเรียนจากปฐมกาล Genesis
บทเรียนจากยอห์น John
แกะรอยรหัสลับดาวินชี Da Vinci Code
บทเรียนจากอพยพ article
อ่านสดุดีอย่างไร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.