ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี

คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี

รวบรวมคำเทศนา เล่ม 2 

ศจ.ดร. จุงซิก คิม - เขียน 

218 หน้า  100 บาท 

             สารบัญ

คำนำ

1. ฟีลิปปี 1:1-2  ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์

2. ฟีลิปปี 1:3-8 ให้เรามีส่วนในข่าวประเสริฐ

3. ฟีลิปปี 1:9-11 คำอธิษฐานของเปาโล

4.ฟีลิปปี 1:12-18 ความยินดีท่ามกลางความทุกข์

5. ฟีลิปปี 1:19-26 เราควรดำเนินชีวิตอย่างไร 

6ฟีลิปปี 1:27-30 ฃีวิตที่สมกับข่าวงประเสริฐ

7. ฟีลิปปี 2:1-4 ให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวในพระเป็นเจ้า

8. ฟีลิปปี 2:1-4 ชีวิตที่ถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว 

9. ฟีลิปปี 2:5-8 พระเยซู ผู้ทรงถ่อมพระทัย 

10.ฟีลิปปี 2:6-8 พระเยซู ผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ 

11. ฟีลิปปี 2:9-11 พระเยซูผู้ถูกยกขึ้นอย่างสูง

12.ฟีลิปปี 2:12-18 ชีวิตคริสเตียนที่ส่องสว่าง 

13.ฟีลิปปี 2:19-24 ความเชื่อของทิโมธี 

14.ฟีลิปปี 2:25-30 ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

15.ฟีลิปปี 3:1-3 ให้เราเชื่ออย่างถูกต้อง 

16.ฟีลิปปี 3:4-11 ท่านกำลังแสวงหาอะไรอยู่ 

17.ฟีลิปปี 3:12-16 ความเชื่อที่มุ่งไปสู่ข้างหน้า 

18.ฟีลิปปี 3:17-4:1 ความเชื่อที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

19.ฟีลิปปี 4:2-3 ให้มีจิตใจปรองดองกัน 

20.ฟีลิปปี 4:4-7 เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ(1) 

21.ฟีลิปปี 4:4-7 เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ(2) 

22.ฟีลิปปี 4:4-7 เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ(3) 

23.ฟีลิปปี 4:8-9 ชีวิตคริสเตียนที่ดีรอบคอบ 

24.ฟีลิปปี 4:10-13 ชีวิตคริสเตียนที่จะพอใจ 

25.ฟีลิปปี 4:14-20 ชีวิตคริสเตียนที่เต็มด้วยการขอบพระคุณ

26.ฟีลิปปี 4:21-23 สิ่งมีค่ามากจนถูกปล้นไม่ได้ 

(เกี่ยวกับหนังสือ)

    พระธรรมฟีลิปปีเป็นจดหมายแห่งความชื่นชมยินดีที่อาจารย์เปาโลเขียนไปถึงคริสตจักรซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฟีลิปปี ท่านบอกแล้วบอกเล่าให้คริสตจักรฟีลิปปีมีความชื่นชมยินดี คงไม่เพียงคริสตจักรฟีลิปปีเท่านั้นที่ชื่นชมยินดี แต่คริสตจักรในปัจจุบันก็ควรชื่นชมยินดีเช่นเดียวกัน คริสตจักรฟีลิปปีต้องการความชื่นชมยินดีฉันใด คริสตจักรปัจจุบันก็ต้องการความชื่นชมยินดีฉันนั้น เพราะความชื่นชมยินดีเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กท.5:22)

ยุคนี้เป็นยุคที่สูญเสียความชื่นชมยินดี ไม่ใช่คนทั่วไปเท่านั้น แม้กระทั่งคริสเตียนด้วยเช่นกัน คริสเตียนในยุคแรกมีแต่ความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยม พระคัมภีร์บอกว่า "...ทุกๆ วัน พวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจ" (กจ.2:46) คริสเตียนในปัจจุบันมีความชื่นชมยินดีเท่ากับคริสเตียนในยุคแรกไหม ถ้าไม่ เพราะเหตุใด

หนังสือ "คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี" ซึ่งอยู่ในมือของท่านนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมคำเทศนา ที่ข้าพเจ้าได้เทศน์ตามพระธรรมฟีลิปปีที่คริสตจักรพรไพบูลย์ ข้าพเจ้ามีความปรารถนาให้คริสตจักรทุกแห่งของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าในประเทศไทยด้วยความชื่นชมยินดีอย่างเต็มล้นเหมือนอย่างคริสตจักรในยุคแรก

ขอขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามีโอกาสผลิตหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นคำเทศนาเล่มที่สอง  ข้าพเจ้าขอบคุณพี่น้องสมาชิกคริสตจักรพรไพบูลย์ทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการรับใช้พระเจ้าอย่างดีมาโดยตลอด และอธิษฐานเผื่ออย่างสม่ำเสมอ ขอบคุณคริสตจักรเกาหลีที่ได้อธิษฐานเผื่อและสนับสนุนการรับใช้พระเจ้าของข้าพเจ้าตั้งแต่แรกจนบัดนี้ ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้าขอบคุณอาจารย์เอเกียง ผู้ซึ่งได้อยู่เคียงข้างตลอดชีวิต ร่วมทุกข์ร่วมสุข และหนุนใจข้าพเจ้ามาตลอด

 ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นพระพรแก่ผู้อ่านทุกท่าน และเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์ให้เป็นคริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี ขอพระเยซูผู้ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรของพระองค์ทรงได้รับเกียรติ

 

25 มิถุนายน 2011

 

 

Korean Bible University, เกาหลีใต้

 

จุงซิก คิม
หมวดการเทศนา

การเทศนา article
หมวดการเทศนา / การเทศนาด้วยสดใหม่ article
หมวดการเทศนา / การเทศนาตามแนวพระคัมภีร์ article
หมวดการเทศนา / เทศนาอย่างไรให้เร้าใจ article
คริสตจักรที่ฉันรัก
ลักษณะของชาวสวรรค์Copyright © 2010 All Rights Reserved.