ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี Joyous Church

คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี

จุงซฺก คิม เขียน

218 หน้า / 100 บาท

สารบัญ

คำนำผู้เขียน

คำนำ

01 ฟีลิปปี 1:1-2 ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์

02 ฟีลิปปี 1:3-8 ให้เรามีส่วนในข่าวประเสริฐ

03 ฟีลิปปี 1:9-11 คำอธิษฐานของเปาโล

04 ฟีลิปปี 1:12-18 ความยินดีท่ามกลางความทุกข์

05 ฟีลิปปี 1:19-26 เราควรดำเนินชีวิตอย่างไร

06 ฟีลิปปี 1:27-30 ชีวิตที่สมกับข่าวประเสริฐ

07 ฟีลิปปี 2:1-4 ให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า

08 ฟีลิปปี 2:1-4 ชีวิตที่ถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว

09 ฟีลิปปี 2:5-8 พระเยซูผู้ทรงถ่อมพระทัย

10 ฟีลิปปี 2:6-8 พระเยซูผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

11 ฟีลิปปี 2:9-11 พระเยซูผู้ทรงถูกยกขึ้นอย่างสูง

12 ฟีลิปปี 2:12-18 ชีวิตคริสเตียนที่ส่องสว่าง

13 ฟีลิปปี 2:19-24 ความเชื่อของทิโมธี

14 ฟีลิปปี 2:25-30 ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

15 ฟีลิปปี 3:1-3 ให้เราเชื่ออย่างถูกต้อง

16 ฟีลิปปี 3:4-11 ท่านกำลังแสวงหาอะไรอยู่

17 ฟีลิปปี 3:12-16 ความเชื่อที่มุ่งไปสู่ข้างหน้า

18 ฟีลิปปี 3:17-4:1 ความเชื่อที่เป็นแบบอย่างที่ดี

19 ฟีลิปปี 4:2-3 ให้มีจิตใจปรองดองกัน

20 ฟีลิปปี 4:4-7 เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ (1)

21 ฟีลิปปี 4:4-7 เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ (2)

22 ฟีลิปปี 4:4-7 เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ (3)

23 ฟีลิปปี 4:8-9 ชีวิตคริสเตียนที่ดีรอบคอบ

24 ฟีลิปปี 4:10-13 ชีวิตคริสเตียนที่จะพอใจ

25 ฟีลิปปี 4:14-20 ชีวิตคริสเตียนที่เต็มด้วยการขอบพระคุณ

26 ฟีลิปปี 4:21-23 สิ่งมีค่ามากจนถูกปล้นไม่ได้

 

หนังสือ "คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี" เป็นหนังสือที่รวบรวมคำเทศนาที่ ศจ.ดร.จุงซิก คิม รวบรวมจากคำเทศนาตามพระธรรมฟีลิปปีที่คริสตจักรพรไพบูลย์ โดยท่านมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นคริสตจักรทุกแห่งของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าในประเทศไทยมีความชื่นชมยินดีอย่างเต็มล้นเหมือนคริสตจักรในยุคแรก

พระธรรมฟีลิปปีเป็นจดหมายแห่งความชื่นชมยินดีที่อาจารย์เปาโลเขียนไปถึงคริสตจักร ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฟีลิปปี ท่านบอกแล้วบอกเล่าให้คริสตจักรฟีลิปปีชื่นชมยินดี คงไม่เพียงคริสตจักรฟีลิปปีเท่านั้นที่ชื่นชมยินดี แต่คติสตจักรในปัจจุบันก็ควรจะชื่นชมยินดีเช่นเดียวกัน คริสตจักรฟีลิปปีต้องการความชื่นชมยินดีฉันใด คริสตจักรปัจจุบันก็ต้องการความชื่นชมยินดีนั้น เพราะความชื่นชมยินดีเป็นหนึ่งในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กท.5.22)

ยุคนี้เป็นยุคที่สูญเสียความชื่นชมยินดี ไม่ใช่คนทั่วไปเท่านั้น แม้กระทั่งคริสเตียนด้วยเช่นกัน คริสเตียนในยุคแรกมีแต่ความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยม พระคัมภีร์บอกว่า "...ทุกๆ วันพวกเขา...รับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจ" (กท.2.46) คริสเตียนในปัจจุบันน่าจะมีความชื่นชมยินดีเท่ากับคริสเตียนในยุคแรกเช่นกัน

 

 

 
หมวดชีวิตคริสเตียน

ไม่ยุ่งเกินอธิษฐาน
จงหนุนใจกัน Encouraging one another
พระคริสต์ในคุณ Christ in you article
วิธีการอธิษฐาน How to Pray article
หมวดการดำเนินชีวิตคริสเตียน article
ความผูกพันในชีวิตคู่ Sexual Intimacy in Marriage article
ไฟฟื้นฟู article
ซีโมนเปโตร Simon Peter
ความถ่อมใจ humility article
เมื่อคริสเตียนคุกเข่าอธิษฐาน The Kneeling Christian article
หัวใจที่มีเพื่อพระเจ้า article
เสียงอธิษฐานจากสวนดอกไม้
พระเยซูที่ฉันไม่เคยรู้จัก The Jesus I never knew
ตามรอยพระบาท In His Step
สรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ Hallowed be thy names article
พลังแห่งการอธิษฐานของภรรยา The Power of a Praying Wife article
เดินตามน้ำพระทัย Experiencing god article
พลังผ่านการอธิษฐาน Power Through Prayer article
เด็กผู้ชาย การท้าทายที่ต้องฟันฝ่า article
ทำไมผมเป็นคริสเตียน
จงเสริมสร้างกัน
การแต่งานและครอบครัว
ความเชื่อ ที่มีชีวิต
ความเกียจคร้าน
คริสตจักรที่ฉันรัก เล่มที่ 2
จงรักกัน Loving One Another
ชีวิตพระกาย Bodylife
ภาวนาประจำวัน
ชีวิตแห่งการเชื่อฟัง
ของขวัญจากใจ 2
พลังแห่งการอธิษฐานของพ่อแม่ The Power of Praying Parent
ชีวิตที่ยอดเยี่ยม Your Best Life Now
ถ้อยคำแห่งชัยชนะ victory
ถ้อยคำแห่งความปรีดียิ่ง christmas
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า Salvation by Grace
ถ้าอยากเดินบนน้ำ จำต้องก้าวออกจากเรือ If you want to walk on water
พลังแห่งการอธิษฐานของสามี The Pryaying @ Husband article
ของขวัญจากใจ A GIFT FROM THE HEART article
ลมใหม่ ไฟใหม่ article
การทรงเรียก The Call articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.