ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


คริสตจักรที่ฉันรัก เล่มที่ 2

คริสตจักรที่ฉันรัก

จุงซิก คิม เขียน

220 หน้า / 100 บาท

 

 

สารบัญ

01 คริสตจักรที่พระเยซูวางแผนไว้

02 คริสตจักรที่มีสองปีก

03 คริสตจักรที่เพิ่มพูนแบบทวีคูณ

04 ครอบครัวของพระเจ้า

05 คริสตจักรที่รักซึ่งกันและกัน

06 คริสตจักรที่เข้มแข็ง

07 คริสตจักรที่เปิดยุคใหม่

08 คริสตจักรที่มีชัยชนะต่อโลก

09 อยากเห็นคริสตจักรแบบนี้

10 คริสตจักรที่มีชีวิตชีวา

11 พระประสงค์ของพระเจ้า

12 ผู้คนที่พระเจ้าแสวงหา

13 ให้คริสตจักรเต็มไปด้วยผู้ที่นมัสการ

14 การนมัสการที่พระเจ้าทรงนับ

15 นมัสการด้วยใจขอบพระคุณ

16 ให้เราทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่

17 ร่วมสามัคคีธรรมฉันพี่น้อง

18 ให้เรามารับใช้พระเจ้าด้วยกัน

19 เราเป็นทีมผู้รับใช้พระเจ้า

20 ให้เรารักพระวจนะของพระเจ้า

21 ให้เราอธิษฐานเหมือนพระเยซู

22 หลักการถวายทรัพย์

23 จงเที่ยวหาผู้ที่หลงหาย

24 เอาชนะโลกด้วยการประกาศ

 

ข้าพเจ้ารักคริสตจักรด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของข้าพเจ้า เพราะว่าคริสตจักรเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์ จอมกษัตริย์และจอมเจ้านายของข้าพเจ้า พระเยซูได้ทรงวางแผนก่อคริสตจักรของพระองค์ไว้โดยตรัสว่า “เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้” (มัทธิว 16:18) พระองค์ได้ทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์ พระองค์ยังทรงปรารถนาให้คริสตจักรของพระองค์เป็นคริสตจักรที่ควรเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ หน้าที่ของเราที่มีต่อคริสตจักรของพระองค์นั้น คือเสริมสร้างคริสตจักรที่ควรเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ คริสตจักรตามพระประสงค์ของพระองค์เป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า คริสตจักรที่เข้มแข็งเท่านั้นสามารถทำหน้าที่ของคริสตจักรตามพระประสงค์ของพระองค์ได้แล้ว พระองค์จะทรงอวยพรให้เติบโต และเพิ่มพูนทั้งปริมาณและคุณภาพได้

ขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสก่อตั้งคริสตจักรพรไพบูลย์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 1988 และได้รับใช้ในคริสตจักรพรไพบูลย์ร่วมกับพี่น้องสมาชิกหลากหลาย

หนังสือ “คริสตจักรที่ฉันรัก” ซึ่งอยู่ในมือของท่านนั้น เป็นหนังสือที่รวบรวมคำเทศนาของข้าพเจ้า ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับคริสตจักร ซึ่งข้าพเจ้าได้เทศนาที่คริสตจักรพรไพบูลย์ ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นพระพรแก่ผู้อ่านทุกท่าน และเสริมสร้างคริสตจักรไทยให้เป็นคริสตจักรที่ควรเป็นตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอพระเยซูคริสต์ผู้ทรงก่อตั้งคริสตจักรของพระองค์ทรงได้รับเกียรติ

 

 
หมวดชีวิตคริสเตียน

ไม่ยุ่งเกินอธิษฐาน
จงหนุนใจกัน Encouraging one another
พระคริสต์ในคุณ Christ in you article
วิธีการอธิษฐาน How to Pray article
หมวดการดำเนินชีวิตคริสเตียน article
ความผูกพันในชีวิตคู่ Sexual Intimacy in Marriage article
ไฟฟื้นฟู article
ซีโมนเปโตร Simon Peter
ความถ่อมใจ humility article
เมื่อคริสเตียนคุกเข่าอธิษฐาน The Kneeling Christian article
หัวใจที่มีเพื่อพระเจ้า article
เสียงอธิษฐานจากสวนดอกไม้
พระเยซูที่ฉันไม่เคยรู้จัก The Jesus I never knew
ตามรอยพระบาท In His Step
สรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ Hallowed be thy names article
พลังแห่งการอธิษฐานของภรรยา The Power of a Praying Wife article
เดินตามน้ำพระทัย Experiencing god article
พลังผ่านการอธิษฐาน Power Through Prayer article
เด็กผู้ชาย การท้าทายที่ต้องฟันฝ่า article
ทำไมผมเป็นคริสเตียน
จงเสริมสร้างกัน
การแต่งานและครอบครัว
ความเชื่อ ที่มีชีวิต
ความเกียจคร้าน
คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี Joyous Church
จงรักกัน Loving One Another
ชีวิตพระกาย Bodylife
ภาวนาประจำวัน
ชีวิตแห่งการเชื่อฟัง
ของขวัญจากใจ 2
พลังแห่งการอธิษฐานของพ่อแม่ The Power of Praying Parent
ชีวิตที่ยอดเยี่ยม Your Best Life Now
ถ้อยคำแห่งชัยชนะ victory
ถ้อยคำแห่งความปรีดียิ่ง christmas
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า Salvation by Grace
ถ้าอยากเดินบนน้ำ จำต้องก้าวออกจากเรือ If you want to walk on water
พลังแห่งการอธิษฐานของสามี The Pryaying @ Husband article
ของขวัญจากใจ A GIFT FROM THE HEART article
ลมใหม่ ไฟใหม่ article
การทรงเรียก The Call articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.