ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


คริสตจักรที่ฉันรัก เล่ม 1

คริสตจักรที่ฉันรัก (รวบรวมคำเทศนาของ ศจ.ดร.จุงซิก คิม) เล่ม 1

Church that I love

  ข้าพเจ้ารักคริสตจักรด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของข้าพเจ้า เพราะว่า คริสตจักรเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์ จอมกษัตริย์และจอมเจ้านายของข้าพเจ้า พระเยซูได้ทรงวางแผน ก่อตั้งคริสตจักรของพระองค์โดยตรัสว่า “เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้” (มัทธิว16:18) พระองค์ได้ทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์โดยมีพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ยังทรงปรารถนาให้คริสตจักรของพระองค์เป็นคริสตจักรที่ควรเป็นตามพระประสงค์ของพระองค์ หน้าที่ของเราที่มีต่อคริสตจักรของพระองค์นั้น คือเสริมสร้างคริสตจักรที่ควรเป็นตามพระประสงค์ของพระองค์ คริสตจักรตามพระประสงค์ของพระองค์เป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า คริสตจักรที่เข้มแข็งเท่านั้นสามารถทำหน้าที่ของคริสตจักรตามพระประสงค์ของพระองค์ได้แล้ว พระองค์จะทรงอวยพรให้เติบโตและเพิ่มพูนทั้งปริมาณและคุณภาพได้

           ขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสก่อตั้งคริสตจักรพรไพบูลย์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1988 และได้รับใช้พระองค์ในคริสตจักรพรไพบูลย์ร่วมกับพี่น้องสมาชิกหลากหลาย

          หนังสือ "คริสตจักรที่ฉันรัก" ซึ่งอยู่ในมือท่านนั้นเป็นหนังสือที่รวบรวมคำเทศนาของข้าพเจ้าส่วนหนึ่งเกี่ยวกับคริสตจักรและชีวิตในคริสตจักร ซึ่งข้าพเจ้าได้เทศนาที่คริสตจักรพรไพบูลย์

          ขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้ผลิตหนังสือเล่มนี้ ขอบคุณพี่น้องสมาชิกคริสตจักรพรไพบูลย์ทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการรับใช้พระเจ้ามาตลอดและอธิษฐานเผื่ออย่างสม่ำเสมอ ขอบคุณคริสตจักรเกาหลีที่ได้อธิษฐานเผื่อและสนับสนุนตั้งแต่แรกจนบัดนี้ ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าขอบคุณอาจารย์เอเกียงภรรยาของข้าพเจ้าที่ได้อยู่เคียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุข และหนุนใจข้าพเจ้าตลอดมา

          ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นพระพรแก่ผู้อ่านทุกท่านและเสริมสร้างคริสตจักรไทยให้เป็นคริสตจักรที่ควรเป็นตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอพระเยซูคริสต์ผู้ทรงก่อตั้งคริสตจักรของพระองค์ทรงได้รับเกียรติ

28 มิถุนายน 2010

Korea Bible University, เกาหลีใต้

จุงซิก คิม

จุงซิก คิม  เขียน
นฤมล กีฬา  เรียบเรียง
ราคา 100 บาท / 220 หน้า

 

ส า ร บั ญ
01  คริสตจักรที่พระเยซูวางแผนไว้ /5
02  คริสตจักรที่มีสองปีก /16
03  คริสตจักรที่เพิ่มพูนแบบทวีคูณ /24
04  ครอบครัวของพระเจ้า /32
05  คริสตจักรที่รักซึ่งกันและกัน /41
06  คริสตจักรที่เข้มแข็ง /48
07  คริสตจักรที่เปิดยุคใหม่ /57
08  คริสตจักรที่มีชัยชนะต่อโลก /66
09  อยากเห็นคริสตจักรแบบนี้ /74
10  คริสตจักรที่มีชีวิตชีวา /81
11  พระประสงค์ของพระเจ้า /90
12  ผู้คนที่พระเจ้าทรงแสวงหา /98
13  ให้คริสตจักรเต็มไปด้วยผู้ที่นมัสการ /107
14  การนมัสการที่พระเจ้าทรงรับ /116                                      
15  นมัสการด้วยใจขอบพระคุณ /127
16  ให้เราทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที /138
17  ร่วมสามัคคีธรรมฉันท์พี่น้อง /147
18  ให้เรามารับใช้พระเจ้าด้วยกัน /157
19  เราเป็นทีมผู้รับใช้ของพระเจ้า /166
20  ให้เรารักพระวจนะของพระเจ้า /175
21  ให้เราอธิษฐานเหมือนพระเยซู /184
22  หลักการถวายทรัพย์ /193
23  จงเที่ยวหาผู้หลงหาย /203
24  เอาชนะโลกโดยการประกาศ /211

 
แนะนำหนังสือใหม่

New / Last / Best Sellers article
คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี
คู่มือครู ฝึกอบรมเด็กทีโมธี
การให้คำปรึกษาตามแนวฯ
ความเกียจคร้าน
สร้างสาวกตัวต่อตัว (พิมพ์ซ้ำ)
บทเรียนจากกันดารวิถี
หลักการตีความพระคัมภีร์Copyright © 2010 All Rights Reserved.