ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


บทเรียนจากกันดารวิถี

บทเรียนจากกันดารวิถี (Numbers)

เนื้อหาบางส่วน...
         กันดารวิถีเป็นพระธรรมเล่มที่ 4 ในพระคัมภีร์เดิม อยู่ในหมวดเบญจบรรณที่เรียกว่า  โทราห์ (Torah) หรือหมวดพระบัญญัติที่เขียนโยโมเสสในระหว่างการนำอิสราเอล ชนชาติของพระเจ้านับล้านคนเดินทางในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ภูเขาซีนายผ่านดินแดนโมอับ ไปถึงฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน คาดว่าท่านเขียนพระธรรมเล่มนี้ในราวปี กคศ. 1406
บทเรียนประการแรก เราเห็นว่าพระเจ้าทรงสนพระทัยและเคร่งครัดในจำนวนประชากรอิสราเอลมาก ในที่นี้พระองค์ทรงให้นับถึงสองครั้ง เพื่อจะมิให้คนแปลกปลอมแอบแฝงเข้ามาอยู่ในท่ามกลางคนของพระเจ้า ซึ่งจะเป็นเสี้ยนหนามคอยก่อกวน และยุยงให้คริสเตียนแตกแยกสามัคคีกัน
ประการที่สอง ชื่อของพระธรรมเล่มนี้คือกันดารวิถี หมายถึง การเดินทางในถิ่นทุรกันดาร ชีวิตของคริสเตียนอยู่ในสามช่วง คือ ช่วงแรกตกเป็นทาสของผีมารซาตาน เปรียบเหมือนชนชาติอิสราเอลตกเป็นเชลยของชาวอียิปต์ ช่วงที่สองพระเจ้าทรงปลดปล่อยให้เราเป็นไท เหมือนที่พระองค์ทรงช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของกษัตริย์ฟาโรห์ ทรงปล่อยชาวยิวให้เป็นอิสระและเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารอันแห้งแล้งของดินแดนซีนาย  และช่วงสุดท้ายพระเจ้าทรงนำพาผู้เชื่อทุกคนไปยังแผ่นดินสวรรค์ เปรียบดังที่พระองค์ได้นำคนอิสราเอลเข้าสู่คานาอันแผ่นดินแห่งพระสัญญาที่อุดมด้วยน้ำผึ้งและน้ำนม
 

ผู้เขียน ธวัช  เย็นใจ

จำนวน 228 หน้า

ราคา 145 บาท

 

สารบัญ

กันดารวิถี  ..............................................................................................................................5

1.  ประชากรของพระเจ้า  ....................................................................................................11

2.  วงศ์วานคนอิสราเอล  ......................................................................................................17

3.  ความบริสุทธิ์  ....................................................................................................................23

4.  ถวายตัวแด่พระเจ้า  ......................................................................................................... 45

5.  คนที่ได้รับพร ...................................................................................................................39

6.  ของถวายแด่พระเจ้า  .......................................................................................................33

7.  ผู้รับใช้ของพระเจ้า .........................................................................................................53

8.  ตามพระดำรัสของพระเจ้า .............................................................................................59

9.  เสียงแตรของพระเจ้า ......................................................................................................67

10. ทรงสัญญาให้สิ่งดี .........................................................................................................75

11. พระหัตถ์พระเจ้าไม่สั้น ................................................................................................83

12. โมเสสคนเดียวเท่านั้นจริงหรือ ...................................................................................91

13. แผ่นดินแห่งน้ำผึ้งและน้ำนม  ....................................................................................99

14. ข้อแม้การเข้าคานาอัน  ...............................................................................................107

15. สิทธิอำนาจผู้รับใช้  ....................................................................................................113

16. ไม้เท้าอัศจรรย์  ............................................................................................................119

17. คนของพระเจ้า  ..........................................................................................................123

18. พระเจ้าผู้บริสุทธิ์  .......................................................................................................131

19. อารมณ์ชั่ววูบ ...............................................................................................................137

20. ปัญหาเครือญาติ .........................................................................................................145

21. สงครามและงูพิษ .......................................................................................................151

22. ชัยชนะอย่างเหลือล้น................................................................................................159

23. บาลาอัม นี่หรือคนของพระเจ้า ...............................................................................165

24. บาลาอัมยุคใหม่ ..........................................................................................................173

25. กับดักของซาตาน.......................................................................................................181

26. ประชากรของพระเจ้า ..............................................................................................187

27. สิทธิสตรีกับผู้นำ .......................................................................................................193

28. การนมัสการและเทศกาลยิว  ..................................................................................199

29. วาจาพาไป  .................................................................................................................205

30. อย่าลืมเป้าหมาย ........................................................................................................211

31. เดินตามการทรงนำของพระเจ้า .............................................................................217

32.  บทส่งท้าย .................................................................................................................223

 
หมวดชีวิตคริสเตียน

ไม่ยุ่งเกินอธิษฐาน
จงหนุนใจกัน Encouraging one another
พระคริสต์ในคุณ Christ in you article
วิธีการอธิษฐาน How to Pray article
หมวดการดำเนินชีวิตคริสเตียน article
ความผูกพันในชีวิตคู่ Sexual Intimacy in Marriage article
ไฟฟื้นฟู article
ซีโมนเปโตร Simon Peter
ความถ่อมใจ humility article
เมื่อคริสเตียนคุกเข่าอธิษฐาน The Kneeling Christian article
หัวใจที่มีเพื่อพระเจ้า article
เสียงอธิษฐานจากสวนดอกไม้
พระเยซูที่ฉันไม่เคยรู้จัก The Jesus I never knew
ตามรอยพระบาท In His Step
สรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ Hallowed be thy names article
พลังแห่งการอธิษฐานของภรรยา The Power of a Praying Wife article
เดินตามน้ำพระทัย Experiencing god article
พลังผ่านการอธิษฐาน Power Through Prayer article
เด็กผู้ชาย การท้าทายที่ต้องฟันฝ่า article
ความเกียจคร้าน
คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี Joyous Church
คริสตจักรที่ฉันรัก เล่มที่ 2
จงรักกัน Loving One Another
ชีวิตพระกาย Bodylife
ภาวนาประจำวัน
ชีวิตแห่งการเชื่อฟัง
ของขวัญจากใจ 2
พลังแห่งการอธิษฐานของพ่อแม่ The Power of Praying Parent
ชีวิตที่ยอดเยี่ยม Your Best Life Now
ถ้อยคำแห่งชัยชนะ victory
ถ้อยคำแห่งความปรีดียิ่ง christmas
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า Salvation by Grace
ถ้าอยากเดินบนน้ำ จำต้องก้าวออกจากเรือ If you want to walk on water
พลังแห่งการอธิษฐานของสามี The Pryaying @ Husband article
ของขวัญจากใจ A GIFT FROM THE HEART article
ลมใหม่ ไฟใหม่ article
การทรงเรียก The Call articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.