ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


หลักการตีความพระคัมภีร์

 หลักการตีความพระคัมภีร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

  เนื้อหาบางส่วน...

           หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เขียนเพื่อให้อ่านเข้าใจหลักการในการตีความพระคัมภีร์เท่านั้น แต่เพื่อให้ผู้อ่านมีความสามารถประยุกต์หลักการนี้ไปใช้ในการเตรียมคำสอน คำเทศนา และในการศึกษาพระคัมภีร์ด้วย จากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมเคยสอน วิชาการตีความหมายพระคัมภีร์ ผมพบว่า ถ้าผมบอกนักเรียนของผมว่า มีกฎ 5 ประการในการตีความหมายคำอุปมา มี 8 ประการในการตีความหมายคำพยากรณ์
           พวกเขาสามารถท่องจำและเขียนคำตอบในข้อสอบได้ แต่หลังจากนั้นเขาจะลืมด้วยเหตุนี้ ผมจึงรวบรวมหลักการต่างๆ ในเชิงปฏิบัติเพื่อจะช่วยผู้อ่านเข้าใจและสามารถนำไปใช้ตีความหมายพระคัมภีร์ได้ง่ายๆ 
 
 
 
 
 
 
ผู้เขียน เฮนรี่ เอ เวิร์คเลอร์
จำนวนหน้า 256 หน้า
ราคา 150 บาท
………………………………….
 

สารบัญ

คำนำ      .............. 7

บทที่ 1    คำนำสู่การตีความพระคัมภีร์ ..................................................................... 9

บทที่ 2    ประวัติการตีความหมายพระคัมภีร์ ......................................................... 41

บทที่ 3    การวิเคราะห์จากประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมและจากบริบท ............... 71

บทที่ 4    การวิเคราะห์ทางโครงสร้างภาษา .......................................................... 93

บทที่ 5    การวิเคราะห์เชิงศาสนศาสตร์ .............................................................. 119

บทที่ 6    วรรณกรรมรูปแบบพิเศษชนิดต่าง ๆ ................................................... 159

                การเปรียบเทียบอ้อม  การเปรียบตรง สุภาษิต คำอุปมา และเรื่องเปรียบเทียบ 

บทที่ 7    การตีความวรรณกรรมแบบพิเศษ ......................................................... 185

                 แบบจำลอง คำพยากรณ์ และวรรณกรรมที่เปิดเผยอนาคต

บทที่ 8    การประยุกต์เนื้อหาพระคัมภีร์ไปใช้ ................................................... 213

บทส่งท้าย  งานของผู้รับใช้ ................................................................................... 235

บทสรุป   วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการตีความและการนำไปใช้ ............................ 241

ภาคผนวก .................................................................................................................. 247

หนังสืออ้างอิง ...........................................................................................................253

 

 

 

 
แนะนำหนังสือใหม่

New / Last / Best Sellers article
คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี
คริสตจักรที่ฉันรัก เล่ม 1
คู่มือครู ฝึกอบรมเด็กทีโมธี
การให้คำปรึกษาตามแนวฯ
ความเกียจคร้าน
สร้างสาวกตัวต่อตัว (พิมพ์ซ้ำ)
บทเรียนจากกันดารวิถีCopyright © 2010 All Rights Reserved.