ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


บทเรียนจากปฐมกาล Genesis

บทเรียนจากอพยพ

ธวัช เย็นใจ เขียน

270 หน้า / 160 บาท

 

 

หนังสือบทเรียนจากปฐมกาลเป็นหนังสือที่ อจ.ธวัช เย็นใจ ได้มีความตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของพี่น้องคริสเตียนไทยให้เจริญเติบโตและเข้าใจพระวจนะอย่างละเอียดและลึกซึ้ง  ซึ่งมีคำสอนที่สำคัญและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยสอนดังนี้

1.มีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว

2.พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

3.ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์

4.ความผิดบาปมีจริง

5.พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่โทษมนุษย์ให้พ้นจากคนผิดบาป

 
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์

อ่านปฐมกาลอย่างไร
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า
คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ article
กาลาเทีย Galatians article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/ดำเนินโดยพระวจนะ article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/เจ็ดคำตรัสของพระผู้ช่วยบนกางเขน article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/กิตติคุณสัมพันธ์ ฉบับศึกษา
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/พระเยซู พระเมสสิยาห์ article
อุปมาของพระเยซู The Parables of Jesus
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / หลักการตีความหมายพระคัมภีร์ article
หมวดศู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / อ่านสุภาษิตอย่างไร article
พระคริสต์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ article
คดีพระเยซู The Case for Christ
How to read the Gospel and Acts article
How to read the book Daniel
รู้จักพระเยซู
การมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าพระผู้สร้าง
ทัศนะต่อโลกของคริสเตียนตามแนวพระคัมภีร์
บทเรียนจากกันดารวิถี
อ่านอพยพอย่างไร
บทเรียนจากยอห์น John
แกะรอยรหัสลับดาวินชี Da Vinci Code
บทเรียนจากอพยพ article
อ่านสดุดีอย่างไร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.