ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


สื่อการสอนเชิงสร้างสรรค์

สื่อการสอนเชิงสร้างสรรค์

จุนชา วอน และมีแฮ คู เขียน /

คิวรัน ลี และจุงซิก คิม แปล

สุรีมาศ บุรีนอก เรียบเรียง

94 หน้า / 230 บาท

 

อาจารย์วอน จุนชาได้เลือกและรวบรวมสื่อต่างๆ ที่ช่วยให้เด็กเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าและใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็กๆ ตั้งแต่แรกเริ่มที่ท่านเป็นครูรวีฯ จวบจนปัจจุบันนี้ประมาณ 20 ปี และในที่สุดจึงได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ตามแนวทางในการสอนพระวจนะอันมีเกียรติขององค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่มาจากเป็นผลการวิจัยปฎิบัติการในห้องทดลอง แต่เป็นผลแห่งความสัตย์ซื่อต่อพระเป็นเจ้าและคำอธิษฐานจากใจลึกๆ ของอาจารย์วอน

ข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าใช้หนังสือนี้เป็นตำราหลัก และใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยต่างๆ ประกอบก็จะทำให้การศึกษาแก่เด็กๆ นี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอบพระคุณพระเจ้าที่หนังสือเล่มนี้ได้ผลิตออกในเวลาอันสมควรและเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ข้าพเจ้าจึงขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ด้วยความมั่นใจ

คุณครู คู เยียงแฮ เป็นผู้ร่วมงานอันมีเกียรติ เธอทำหน้าที่เขียนข้อความและวาดรูปน่ารักๆ ที่สูจิบัตรของเด็กรวีฯประจำอาทิตย์ จดหมายที่ส่งไปยังครอบครัว ใบปลิวรายการพิเศษ และแผ่นประกาศทุกชนิด

หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการทำงานหนักของบรรดาผู้ร่วมงาน ซึ่งไม่สามารถระบุชื่อแต่ละคนไว้ ณ ที่นี้ได้ทั้งหมด

หวังอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะท้าทาย และเป็นประโยชน์แก่บรรดาอาจารย์และคุณครูทุกท่านที่ทุ่มเทชีวิตให้กับรวีวารศึกษา และที่จะขาดเสียไม่ได้เลยคือ บุพการีของเด็กนั่นเอง

                                                                                                     วอน จุนชา

 

 

 

 

 

 

 

 

ส   า   ร   บั   ญ

 

 

คำแนะนำ /5
คำนำ /6

 พันธสัญญาเดิม /13                                                            พันธสัญญาใหม่ /62

1. พระเจ้าผู้ทรงสร้างกลางวันและกลางคืน /14

2.  พระเจ้าทรงสร้างฟ้าและเมฆ /15

3.  พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินและทะเล /16

4.  พระเจ้าทรงสร้างหญ้า  ดอกไม้ และต้นไม้ /17

5.  พระเจ้าทรงสร้างดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์ และดวงดาว /18

6.  พระเจ้าผู้ทรงสร้างปลาและนก /19

7.  พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ (สัตว์เลี้ยง) /20

8.  พรเจ้าผู้ทรงสร้างสัตว์ (สัตว์ป่า) /21

9.  พระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์ /22

10. วันพิเศษที่พระเจ้าตั้งไว้ /23

11. พระเจ้าทรงสร้างหนูเอง /24

12. นึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ (ทบทวน) /25

13. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสร้างโลกนี้ /26

14. พระเจ้าประทานครอบครัว /27

15. พระเจ้าประทานอาหารและเสื้อผ้า /28

16. โนอาห์เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า /29

17. โนอาห์เชื่อฟังพระเจ้า /30

18. ครอบครัวของโนอาห์เข้าไปในเรือ /31

19. พระเจ้าคุ้มครองโนอาห์ /32

20. โนอาห์ขอบคุณพระเจ้า /33

21. พระเจ้าทรงดูแลเราในเวลากลางด้วย /34

22. โยเซฟช่วยคุณพ่อ /35

23. โยเซฟช่วยกษัตริย์ /36

24. โยเซฟช่วยครอบครัว /37

25. ครอบครัวรักทารกโมเสสไว้ /38

26. ครอบครัวซ่อนทารกโมเสสไว้ /39

27. ทารกโมเสสในตะกร้า /40

28. มิเรียมเฝ้าดูทารกโมเสส /41

29. ธิดาฟาโรห์ทรงรักทารกโมเสส /42

30. โมเสสรักพระเจ้า /43

31. คนที่ดูแลทารกโมเสส (ทบทวน) /44

32. ให้เราอธิษฐานในพระนิเวศของพระเจ้า /45

33. ไปพระนิเวศของพระเจ้า /46

34. ช่วยซึ่งกันและกันในพระนิเวศของพระเจ้า /47

35. การยอมเชื่อฟังในพระนิเวศของพระเจ้า /48

36. ให้เราระลึกถึงซามูเอล (ทบทวน) /49

37. ดาวิดกับโกลิอัท /50

38. พระเจ้าผู้ทรงประทานอาหาร /51

39. ถวายเพื่อสร้างพระวิหาร /52

40. พระเจ้าผู้ทรงประทานอาหาร /53

41. ถวายเพื่อซ่อมแซมพระวิหารของพระเจ้า /54

42. ดาเนียลในถ้าสิงห์ /55

43. โยนาห์ในท้องปลา /56

44. พระเจ้าประทานฤดูใบไม้ผลิ /57

45. พระเจ้าประทานฤดูร้อน /58

46. พระเจ้าผู้ทรงประทานแสงแดด /59

47. พระเจ้าประทานน้ำ /60

48. พระเจ้าประทานกลางคืน /61

49. ทูตสวรรค์นำข่าวดีมาประกาศ /63

50. มารีย์และโยเซฟที่รักพระกุมารเยซู /64

51. พวกผู้เลี้ยงแกะไปหาพระกุมารเยซู /65

52. พวกโหราจารย์ไปหาพระกุมารเยซู /66

53. สิเมโอนกับนางอันนาพบพระเยซู /67

54. พระเยซูบังเกิดแล้ว (ทบทวน) /68

55. พระเยซูทรงช่วยทำงานบ้าน /69

56. พระเยซูทรงเรียนในโรงเรียน /70

57. พระเยซูทรงไปพระนิเวศของพระเจ้า /71

58. พระเยซูทรงช่วยเพื่อน /72

59. พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด/73

60. พระเยซูทรงรักษาคนง่อย /74

61. พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน /75

62. พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตร /76

63. พระเยซูทรงรักษาความเจ็บป่วยของเรา /77

64. พระเยซูทรงทราบความกลัวของเรา /78

65. เพื่อนบ้านแท้ /79

66. พระเยซูทรงเลี้ยงคนมากมาย /80

67. พระเยซูทรงบอกเล่าความรักของพระเจ้า /81

68. พระเยซูทรงเสด็จเยี่ยมมารธาและมารีย์ /82

69. พระเยซูทรงทราบว่าเราอยู่ที่ไหน /83

70. พระเยซูทรงรักเด็กเล็ก ๆ /84

71. ยินดีถวายที่พระนิเวศของพระเจ้า /85

72. พระเยซูทรงรับของขวัญที่มีค่า /86

73. เด็ก ๆ สรรเสริญพระเยซู /87

74. พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้ว /88

75. พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า /89

76. พระเยซูสำแดงความรักต่อเพื่อน /90

77. พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ /91

78. พระเจ้าทรงประทานครอบครัวแก่เรา (วันแม่) /92

79. ทิโมธีเป็นที่พอพระทัยของพระเยซู /93

80. โดรคัสเป็นที่พอพระทัยของพระเยซู /94

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
หมวดคริสเตียนศึกษา

คริสเตียนศึกษา article
คิดเหมือนพระเยซู Think Like Jesus
หมวดคริสเตียนศึกษา / การให้การศึกษาแก่เด็กในคริสตจักร 2 article
หมวดคริสเตียนศึกษา / การให้การศึกษาแก่เด็กในคริสตจักร1
หมวดคริสเตียนศึกษา / สอนอย่างพระเยซู article
หมวดคริสเตียนศึกษา / หลักการสอน
หมวด คริสเตียนศึกษา/ ให้พระคัมภีร์พูดเองเถิด Let the bible speak for itself article
คู่มือครูอบรมเด็กเรื่องการประกาศ
คู่มือฝึกอบรมเด็กทิโมธี เรื่องการประกาศCopyright © 2010 All Rights Reserved.