ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่มีสองปีก article

กิจการ 2.46

           เมื่อพี่น้องคิดถึงคริสตจักร มักจะนึกภาพไหน คิดว่า คริสตจักรควรมีรูป แบบไหน บางคนอาจจะคิดถึงตึกที่มีกางเขนสูง หรืออาจารย์ที่เทศนา ภาพไหนที่อยู่ในพระทัยของพระเยซู เมื่อพระองค์ทรงตรัสว่า “บนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้” (มัทธิว 16.18) ภาพที่พระเยซูได้ทรงคิดไว้ในพระทัยพระองค์นั้น คือคริสตจักรที่มีสองปีก นกทุกชนิดที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นมีสองปีก จึงสามารถบินไปบินมา และบินสูงในอากาศได้ ถ้านกตัวใดมีปีกข้างเดียว นกตัวนั้นคงบินไม่ได้ คริสตจักรก็เช่นเดียวกัน ต้องมีสองปีก ถ้าคริสตจักรใดมีปีกข้างเดียว คริสตจักรนั้นคงบินไม่ได้ ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของคริสตจักรอย่างเต็มที่ได้ ถ้าคริสตจักรเราจะเป็นคริสตจักรที่พระเยซูทรงให้เป็น คริสตจักรของเราจำเป็นต้องมีสองปีก คริสตจักรของเราในเวลานี้ มีทั้งสองปีกไหม หรือมีปีกข้างเดียว 
          
คริสตจักรที่มีสองปีหมายถึงอะไร ปีกข้างหนึ่ง คือการประชุมใหญ่ ปีกอีกข้างหนึ่งก็คือ การประชุมย่อย เมื่อเราสังเกตดูชีวิตและพันธกิจของพระเยซู เราเห็นอย่างชัดเจนได้ พระเยซูได้ทรงใช้เวลากับกลุ่มใหญ่ พระองค์สั่งสอนประชาชนที่ธรรมศาลา ทรงเลี้ยงห้าพันคน เฉพาะผู้ชาย และอีกครั้ง ทรงเลี้ยงสี่พันคน เมื่อเพื่อนสี่คนหามคนง่อยนอนบนที่นอนไปหาพระเยซู พวกเขาหาช่องเอาเข้ามาใกล้พระเยซูไม่ได้ เพราะมีคนมาก พวกเขาจึงขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคาตึก หย่อนคนง่อยลงมาทั้งที่นอน (ลูกา 5.17-26) เมื่อพระเยซูทรงเสด็จผ่านเมืองเยรีโคไป ศักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระองค์แต่ดูไม่ได้ เพราะคนแน่น เรื่องเหล่านี้ให้เห็นว่า พระเยซูทรงใช้เวลากับชุมชนใหญ่ ซึ่งเป็นปีกข้างหนึ่งในภาพของคริสตจักรที่พระองค์ทรงคิดอยู่ในพระทัยพระองค์ 
          
ในเวลาเดียวกัน พระเยซูได้ทรงเลือกสาวกของพระองค์ 12 คนไว้ให้อยู่กับพระองค์ ให้มีอำนาจ และใช้พวกเขาเป็นตัวแทนของพระองค์ และพระองค์ใช้เวลากับพวกนี้เฉพาะด้วย บางครั้ง พระเยซูพาสาวกสามคนเฉพาะไป คือ เปโตร ยากอบและยอห์น เช่น เมื่อพระองค์เข้าไปในเรือนของไยรัส นายธรรมศาลาและรักษาบุตรสาวของเขา เมื่อทรงจำแลงพระกาย เป็นต้น ยิ่งกว่านั้น พระองค์ตรัสว่า “ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยู่ท่าม กลางเขาที่นั่น” (มัทธิว 18.20) สิ่งเหล่านี้ให้เห็นว่า พระเยซูใช้เวลาไม่น้อยกับชุมชนเล็กน้อยด้วย ซึ่งเป็นปีกอีกข้างหนึ่งในภาพของคริสตจักรที่พระองค์ทรงคิดไว้ในพระทัยพระองค์
          
คริสตจักรที่พระเยซูได้ทรงคิดไว้ในพระทัยพระองค์นั้นเป็นคริสตจักรที่มีสองปีก คือชุมชนใหญ่กับชุมชนย่อย และมีความสมดุลระหว่างสองกลุ่มนี้ พระเยซูได้ทรงสั่งสอนประชาชนด้วยคำอุปมา และพระองค์ได้ทรงอธิบายคำอุปมาเหล่านี้แก่สาวกของพระองค์ พระองค์ได้สั่งสอนประชาชนที่ธรรมศาลาและพระองค์ได้ทรงอยู่กับสาวกของพระองค์ นี่เป็นคริสตจักรที่พระองค์ทรงตั้งให้เป็น  หลังจากที่พระเยซูได้เสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์แล้ว คริสตจักรของพระองค์แห่งแรกในพระธรรมกิจการ คือคริสตจักรเยรูซาเล็ม ได้แสดงให้เราเห็นภาพของคริสตจักรที่พระเยซูได้ทรงคิดไว้ในพระทัยพระองค์ กิจการ 2.46 นั้นเป็นตัว อย่างที่ดี ในข้อนี้ มีสองคำที่น่าจับตามองดู คำแรก ก็คือ “พระวิหาร” คำที่สอง ก็คือ “ตามบ้าน”

1. เขาได้ร่วมประชุมที่พระวิหาร “เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร”(46 ก) 
          
ในคนที่ได้ฟังคำเทศนาของเปโตรในวันเพ็นเทคอสต์ 3,000 คนได้รับบัพติศมาและเข้ามาเป็นสมาชิกของคริสตจักร คนเหล่านี้ได้ร่วมนมัสการที่พระวิกหาร พระวิหารเป็นสถานที่คนอิสราเอลได้ถวายเครื่องบูชาไถ่บาปแด่พระเจ้าตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิม แต่คนที่เชื่อในพระเยซูในสมัยกิจการนั้น คงไม่ได้ไปร่วมพิธีถวายเครื่องบูชา เพราะเขาได้เข้าใจและเชื่อว่าพระเยซูได้ทรงสำเร็จการถวายเครื่องบูชาด้วยการเสียสละพระองค์เองที่กางเขน พวกเขาได้รับการไถ่บาป และได้รับการยกโทษความผิดบาปทั้งสิ้น คนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไปร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี ต่างคนต่างได้นมัสการพระเจ้าอย่างมีชีวิตชีวา 
          
การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์เป็นช่วงเวลาสำคัญมากสำหรับชีวิตคริสเตียน เป็นโอกาสที่พระเจ้าทรงโปรดให้เราพบกับพระเจ้า พระคัมภีร์บอกว่า “ฉะนั้น ขอให้เรามีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการ” (ฮีบรู 4.16)
        
การนมัสการพระเจ้า คือการแสดงความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าเพราะพระคุณและการกระทำของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเราให้รอด การกระทำที่ออกมาจากความรักเช่นนี้เป็นความซาบซึ้งในใจของเราและต้องเป็นบรรยากาศที่เฉลิมฉลองพระเจ้าผู้ทรงประทานพระคุณแก่เรา ดังนั้นการนมัสการ คือการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี เราต้องเข้าใจว่า มีวิธีการที่เหมาะสมที่จะแสดงความรักของเราที่มีต่อพระเจ้านั้นมีหลายอย่าง เช่น อธิษฐาน ร้องเพลงสรรเสริญ การขอบพระคุณด้วยปากและด้วยการถวายทรัพย์ ฟังพระวจนะของพระเจ้า คำพยาน เชื่อฟังพระวจนะ เป็นต้น 
         
ไม่มีใครที่เป็นผู้ชมการนมัสการ แต่เราทุกคนที่เชื่อเป็นผู้นมัสการ เพราะ ฉะนั้น ทุกคนที่เชื่อควรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สร้างบรรยากาศของการนมัสการ และขะมักเขม้นนมัสการพระเจ้าร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา ทำให้การนมัสการของเรานั้นเป็นการนมัสการที่มีรสชาติ สดชื่นใจ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหว ที่พระวจนะของพระเจ้าได้เกิดผล และเป็นการนมัสการที่ประสบความซาบซึ้งและความชื่นชมยินดี สมาชิกทุกคนยินดีที่จะเข้าร่วมและรอคอยวันอาทิตย์ คริสตจักรที่มีการนมัสการเช่นนี้เป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง

2. เขาได้เข้าร่วมประชุมตามบ้าน “หักขนมปังตามบ้านของเขา” (46 ข) 
         
คนทั้งปวงที่เชื่อได้ไปนมัสการที่พระวิหารในวันอาทิตย์ และในเวลาเดียว กัน เขาได้พบปะกันตามบ้านในวันธรรมดาทุกวัน เป็นกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มย่อย เรามักจะเรียกกลุ่มย่อยนี้ว่า กลุ่มเซลล์ 
          กลุ่มเซลล์ในสมัยยุคแรกนั้นมีบทบาทและทำหน้าที่เหมือนคริสตจักร มีการประกาศ การเลี้ยงดู การสามัคคีธรรม และได้ผลิตกลุ่มเซลล์อีกกลุ่มหนึ่ง ดังนั้น เรียกว่า คริสตจักรเล็ก กลุ่มย่อยนั้นไม่ใช่เป็นกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์เฉยๆเท่านั้น แต่เป็นกลุ่มที่คนหลายคนมาพบกันในกลุ่มเล็ก สามัคคีและแบ่งปันชีวิตซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด คงยากที่จะสร้างความใกล้ชิดแบบนี้ในกลุ่มใหญ่ คิดอย่าง ไร เมื่อมี 3,000 คนรับบัพติศมาและเข้ามาเป็นสมาชิกแล้ว รู้จักและรัก สามัคคีซึ่งกันและกันได้อย่างไร เพราะฉะนั้น เขาได้เข้ามาร่วมนมัสการเป็นกลุ่มใหญ่ที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ และได้พบปะกัน สามัคคี เสริมสร้างซึ่งกันและกันในกลุ่มย่อยตามบ้านในวันธรรมดา
         
คนที่เชื่อในพระเยซูทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า ถ้าครอบ ครัวฝ่ายเนื้อหนังนั้นได้ถูกผูกมัดด้วยเลือดเนื้อ ครอบครัวของพระเจ้าเป็นคนที่ได้ถูกผูกมัดด้วยพระโลหิตของพระเยซู ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องหลายคนเป็นพยานว่า คริสตจักรของเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน เป็นความจริงและควรเป็นเช่นนั้น เราน่าจะสร้างความใกล้ชิดมากกว่าปัจจุบัน เราสามารถที่จะสร้างได้ในกลุ่มย่อย คือกลุ่มเซลล์ ครอบครัวรักซึ่งกันและกัน เข้ามาร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใช้เวลาด้วยกัน รับผิดชอบซึ่งกันและกัน ร่วมทุกข์รวมสุขซึ่งกันและกัน ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันโดยรักซึ่งกันและกัน บรรยากาศที่อบอุ่น ความสัมพันธ์ต่อหน้าต่อตา ถ้าผู้ที่เชื่อคนหนึ่งคนใดที่ไม่อยากเข้ามาร่วมในครอบครัวแห่งความเชื่อ หรือไม่อยากมีส่วนในชุมชนแห่งความเชื่อนี้แสดงว่า ไม่เป็นครอบครัว คำว่าไม่เป็นครอบครัว หมายถึงแขกที่มาเยี่ยมครอบครัวของเราเท่านั้น
        
กลุ่มเซลล์เป็นปีกอีกข้างหนึ่งที่คริสตจักรเราควรทำให้กลับสู่สภาพเดิม เพราะกลุ่มเซลล์ไม่ได้เป็นคณะหนึ่งในคริสตจักร แต่เป็นปีกอีกข้างหนึ่งเท่ากับกลุ่มใหญ่ คริสเตียนในสมัยแรกได้สร้างความประทับใจด้วยความช่วยดูแลและความรักที่ได้เกิดขึ้นในกลุ่มเซลล์

3. ควรมีความสมดุลระหว่างกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก 
          การไปร่วมประชุมที่พระวิหารนั้นเป็นการประชุมที่เป็นทางการ และประ ชุมตามบ้านเป็นการประชุมที่ไม่เป็นทางการ คริสตจักรเยรูซาเล็มมีทั้งสองนี้ ถ้าคริสตจักรเน้นข้างหนึ่งข้างใด ก็เปรียบเหมือนนกที่มีปีกข้างเดียว ไม่สามารถที่จะบินไปถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าได้ และไม่สามารถนำข่าวประเสริฐของพระเยซูบินไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกได้ด้วย เราควรให้มีน้ำหนักเท่ากัน คริสตจักรที่มีสองปีก ซึ่งมีความสมดุลระหว่างคริสตจักรแห่งกลุ่มใหญ่และชุมชนแห่งกลุ่มย่อยเป็นคริสตจักรที่พระเยซูได้ทรงคิดไว้ในพระ ทัยพระองค์และได้แสดงให้เห็นในพระธรรมกิจการ
        
ในการนมัสการเป็นกลุ่มใหญ่ที่โบสถ์ เราได้พบพระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และผู้ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ในการประชุมกลุ่มเซลล์ เราพบพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ใกล้ชิดกับเรา ผู้ทรงเป็นเหมือนเพื่อนมิตรสหายของเรา
         
พระเยซูผู้ทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์ไว้ ทรงปรารถนาให้เราทุกคนที่เชื่อร่วมมือร่วมใจสร้างคริสตจักรตามที่พระองค์ทรงคิดไว้ในพระทัยพระองค์ นั่นคือคริสตจักรที่มีสองปีก เมื่อเราสร้างคริสตจักรของเราให้เป็นคริสตจักรเช่นนี้ คริสตจักรของเรากลายเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในด้านปริมาณและในด้านคุณภาพด้วย เหมือนคริสตจักรในยุคแรก

คำเทศนาเรื่อง สุขสันต์วันคริสตมาส article
คำเทศนา ท่าทีที่ถูกต้องต่อพระเยซูคริสต์ในวันคริสตมาส article
คำเทศนาเรื่อง เหรียญทองแห่งความเชื่อ article
คำเทศนาเรื่อง ให้ทุกคนสรรเสริญพระเจ้า article
เทศนาเรื่อง รู้จักการขอบพระคุณ article
เทศนาเรื่อง เจ้ารักเราหรือ article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่มีชีวิตชีวา article
คำเทศนาเรื่อง จงมาดูและรีบไปบอก article
คำเทศนาเรื่อง คริสตจักรที่รักซึ่งและกัน article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่เพิ่มพูนทวีคูณ article
เทศนาเรื่อง ผล 9 อย่างของพระวิญญาณ article
เทศนาเรื่อง การรู้จักบังคับตน article
คำเทศนาเรื่อง ความสุภาพอ่อนน้อม article
คำเทศนาเรื่อง เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ article
เทศนาเรื่อง ความสัตย์ซื่อ article
เทศนาเรื่อง ความดี article
เทศนาเรื่อง การวางใจที่ได้รับพระพร article
เทศนาเรื่อง มารดาแห่งความเชื่อ article
เทศนาเรื่อง ความปรานี article
เทศนาเรื่อง ความอดกลั้นใจ article
เทศนาเรื่อง สันติสุข article
เทศนาเรื่อง ความปลาบปลื้มใจ article
ท่าทีการรับใช้ที่พระเจ้าชอบพระทัย article
เทศนาเรื่อง ผู้เชื่อที่รอคอย article
เทศนาเรื่อง จงอุตส่าห์สอนลูกหลานของท่าน article
ความรัก article
ผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ article
เทศนาเรื่อง รู้จักพระเยซูที่เราเชื่อ article
เทศนาเรื่อง ผู้ที่เราควรกลัว article
เทศนาเรื่อง แบบอย่างชีวิตที่เลือกทางที่ถูกต้อง article
เทศนาเรื่อง มารดาแห่งความเชื่อ article
เทศนาเรื่อง ถ้าการฟื้นจากตายไม่มี article
เทศนาเรื่อง จงเที่ยวหาผู้ที่หลงหาย article
เทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณ article
เทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่จะพอใจ article
เทศนาเรื่อง รักพระเจ้าต้องรักพี่น้อง article
เทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่ดีรอบคอบ article
เทศนาเรื่อง ฉันจะไปบอก article
เทศนาเรื่อง เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 3 article
เทศนาเรื่อง เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 2 article
เทศนาเรื่อง เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ article
เทศนาเรื่อง ให้มีจิตใจปรองดองกัน article
เทศนาเรื่อง ความเชื่อที่เป็นแบบอย่างที่ดี article
เทศนาเรื่อง ท่าทีที่ถูกต้องต่อผู้นำฝ่ายวิญญาณ article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่เข้มแข็ง article
คำเทศนาเรื่อง ให้เราเชื่ออย่างถูกต้อง article
sermon D 06 article
sermon C 06 article
sormon B 06 article
sermon A 06 article
new book
Headline
Headline
TEST TYRANNUSCopyright © 2010 All Rights Reserved.