ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


มุ่งสู่การเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง article

มุ่งสู่การเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง

สตีเฟน เอ. แมคเชีย เขียน / กมลทิพย์ ประพันธ์พงศ์ แปล

356 หน้า / 160 บาท

                 สารบัญ

เกรี่ยนนำ

กิตติกรรมประกาศ

อารัมภบท

1. องค์ประกอบสำคัญของพันธกิจที่เข้มแข็ง

2. มีฤทธานุภาพของพระเจ้าอยู่ด้วย คุณลักษณะที่ 1

3. การนมัสการที่ยกย่องพระเจ้า      คุณลักษณะที่ 2

4. วินัยฝ่ายวิญญาณ  คุณลักษณะที่ 3

5. เรียนรู้และเจริญเติบโตในชุมชน คุณลักษณะที่ 4

6. การอุทิศตนต่อความสัมพันธ์แห่งความรักและห่วงใย   คุณลักษณะที่ 5

7. การพัฒนาผู้นำการรับใช้  คุณลักษณะที่ 6

8. เพ่งสายตาสู่ภายนอก   คุณลักษณะที่ 7

9. มีการบริหารจัดการที่ดินและรับผิดชอบกันและกัน คุณลักษณะที่ 8

10. เครือข่ายในพระกายพระคริสต์   คุณลักษณะที่ 9

11. คนต้นเรือนกับความใจกว้าง   คุณลักษณะที่ 10

12. ขบวนการที่จะเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง 

บทส่งท้าย

ภาคผนวก

บันทึกท้ายเล่ม

(เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้)

หนังสือมุ่งสู่การเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง สตีเฟน แมคเซีย ได้พูดถึงวิธีที่เราจะก้าวล้ำเรื่องความเติบโตของคริสตจักรไปถึงเรื่องความเข้มแข็งของคริสตจักรว่าจะทำได้อย่างไร ความเติบโตที่เข้มแข็งเป็นขบวนการที่ต้องอาศัยความเสี่ยง การเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต และมีการติดตามประเมินผลตลอด หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติพร้อมคู่มือที่จะนำคุณ และคริสตจักรของคุณให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 

 

คริสตจักรเป็นจำนวนร้อยๆ แห่งได้ลองใช้คุณลักษณะเฉพาะทั้งสิบประการของแมคเชียแล้ว และผลที่ได้รับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับคริสตจักรทุกแห่ง ไม่จำกัดเรื่องขนาด คณะนิกาย ความหลากหลายของกลุ่มชนภูมิศาสตร์ หรือการจัดตั้ง

 

แมคเชียได้ชี้ให้เห็นคุณลักษณะเด่นที่สุดสิบประการของคริสตจักรที่เข้มแข็ง ปลูกเพาะรูปแบบของคุณลักษณะเหล่านี้ลง ผ่านจัดเตรียมที่ทรงพระคุณของพระเจ้านำสู่การฟื้นฟูแท้จริงของคริสตจักรของพระคริสต์ในยุคของเรานี้

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
หมวดการเพิ่มพูนคริสตจักร

การเพิ่มพูนคริสตจักร article
THE CELL CHURCH : article
9 สัญลักษณ์ของคริสตจักรที่เข้มแข็ง article
การเพิ่มพูนคริสตจักรโปรเตสแตนท์ในประเทศเกาหลี
การให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพตามพระคัมภีร์ article
เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ เล่ม1-2 article
คริสตจักรที่พระเจ้าอวยพระพร article
ชีวิตพระกาย Life as the body of Christ
Cell Church(Thai)
คริสตจักรเซลล์ : The Cell Church - Thai version
คริสเตียนในเมืองใหญ่ urban christianCopyright © 2010 All Rights Reserved.