ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


เทศนาเรื่อง เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 3 article

ฟีลิปปี 4.4-7

          เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก มักจะทำอะไร ในสถานการณ์ธรรมดา เราไม่ทราบว่า เขาเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จหรือเปล่า แต่เมื่อเขาตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เราพอทราบได้ว่า เขาเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ คริสเตียนมีสองประเภท ประเภทหนึ่ง คือคริสเตียนที่กระวนกระวายเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก อีกประเภทหนึ่ง คือคริสเตียนที่อธิษฐาน เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จประการที่สาม คือ อย่า แต่ แล้ว เมื่อเราอ่าน ข้อ 6 และข้อ 7 เราพบ 3 คำนี้

1. เราต้องไม่ทุกข์ร้อนในเรื่องใดๆทั้งสิ้น (4.6 ก)
          “
อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย
”คำว่า “อย่าทุกข์ร้อน” แสดงให้เห็นว่า มนุษย์เรามักจะทุกข์ร้อนในสิ่งต่างๆ แม้ คริสเตียนก็ไม่ต่างกัน ถ้ามนุษย์ไม่วิตกกังวล หรือไม่กระวนกระวาย พระคัมภีร์คงไม่ได้บอกว่า “อย่าทุกข์ร้อน” ชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนคงไม่เป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จ แม้ว่า มีเงินมากมาย หรือเรียนหนังสือสูง หรือหน้าตาสวย หรือมีอำนาจสูงก็ตาม คนที่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายทำไม ก็เพราะว่าเขาทุกข์ใจในบางสิ่งบางอย่าง คงไม่มีใครชอบความทุกข์ร้อน แต่เราส่วนใหญ่มักจะทุกข์ร้อนใจในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น จริงๆแล้ว เรื่องนั้นอาจไม่เกิดขึ้นกับเรา
         
ทำไมเรามักจะทุกข์ร้อนในสิ่งต่างๆ อาจมีสาเหตุหลายอย่าง แต่สาเหตุใหญ่ที่สุด ก็คือ ความรู้สึกไม่เพียงพอ เมื่อเขารู้สึกว่า ตัวเองไม่มีความสามารถที่จะเผชิญกับสถานการณ์นั้น เขาทุกข์ใจ ถึงเวลาที่จะใช้หนี้ แต่ไม่มีเงิน ก็กระวนกระวาย นักเรียนที่จะสอบพรุ่งนี้ แต่เตรียมตัวยังไม่พร้อม ก็ทุกข์ร้อนในเรื่องสอบ ถ้าเราเผชิญกับทุกสิ่งด้วยกำลังของเราเองคนเดียว เราคงทุกข์ร้อนในทุกสิ่งทุกอย่าง แต่คริสเตียนไม่ใช่เป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยตัวเองคนเดียว แต่เราดำเนินชีวิตโดยมีพระเจ้าเป็นพระบิดา ดังนั้น พระคัมภีร์บอกว่า “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย” ทำไมเราต้องไม่ทุกข์ร้อนในสิ่งต่างๆ เพราะว่า ความทุกข์ร้อนนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ได้กล่าวไว้ว่า แผนงานของพระเจ้าสำหรับเรานั้นเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ อนาคต และความ หวังใจ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ (ยรม.29.11) ผู้เขียนสุภาษิตได้บอกว่า “พระพรของพระเจ้ากระทำให้มั่งคั่ง และพระองค์มิได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วย” (สภษ.10.22)
         
สาเหตุอีกประการที่เราต้องไม่ทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย ก็เพราะว่าเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้โดยความกระวนกระวายนั้น พระเยซูตรัสว่า “มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวาย อาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือ” (มธ.6.27) เรากระวนกระวายมากมายเท่าไร ก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเลย

2. เราต้องทูลขอทุกเรื่องต่อพระเจ้า (4.6 ข) 
          "
แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน การวิงวอนกับการขอบพระคุณ” คำว่า “อย่า”นั้นเป็นคำสั่งในแง่ลบ คำสั่งในแง่บวกมักจะตามมาโดยใช้คำว่า “แต่”
          
คริสเตียนเราต้องเผชิญหน้าความทุกข์ร้อนด้วยแง่บวก พูกอีกนัยหนึ่งว่า เราต้องมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้าโดยการอธิษฐาน และให้พระเจ้าทรงจัดการและแก้ไข ให้พระเจ้าแก้ไขดีกว่าที่เราพยายามที่จะแก้ไขด้วยกำลังของตนเอง โดยทั่วไปแล้ว มักจะเกิดความกระวนกระวายเมื่อเราพยายามจัดการและแก้ไขเรื่องต่างๆแทนพระเจ้า เมื่อเราจะทูลขอต่อพระเจ้า เราจำเป็นต้องทูลขอด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน คำว่าการอธิษฐานกับการวิงวอนนั้นไม่ค่อยมีความแตกต่างมากนัก การอธิษฐานนั้นเป็นการทูลขอทั่วไป ส่วนการวิงวอนนั้น ได้ถูกใช้ในมุมมองเฉพาะ หมายถึงเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ และขอสิ่งนั้นที่เราต้องการต่อพระเจ้า
         
เมื่อเราทูลขอความปรารถนาของเราต่อพระเจ้า เราจำเป็นต้องทูลขอด้วยการขอบ พระคุณ การที่เรานำปัญหาของเรามาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณ หมาย ความว่า เราเชื่อมั่นว่า พระเจ้าทรงเงี่ยฟังด้วยพระกรรณของพระองค์ สดับฟังคำทูลขอของเรา และพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของเรา นี่แหละเป็นการอธิษฐานแห่งความเชื่อ และเป็นการอธิษฐานด้วยกันกับการขอบพระคุณ คนที่มีความเชื่อในพระเจ้า ไม่ทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่รอคอยพระองค์และหวังในพระผู้เป็นเจ้า เพราะเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆด้วยกำลังของเขาเอง แต่เผชิญหน้าด้วยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลัง เหมือนที่เปาโลกล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟป.4.13)
         
ข้าพเจ้าชอบเนื้อเพลงและร้องบ่อยๆเพลงที่มีชื่อว่า “ผู้ที่รอคอย” “พระองค์ทรงทอดพระเนตรเราเสมอ ผู้ทรงเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ พระองค์ทรงเงี่ยฟังเราด้วยพระกรรณ ผู้ทรงเต็มล้นด้วยพระเมตตาของพระองค์ พระองค์ทรงประทานความสว่างเมื่ออยู่ในความมืด แม้เป็นความทูลคร่ำครวญเล็กน้อยพระองค์ก็ทรงตอบ ไม่ว่า ท่านจะอยู่ที่ไหนเพียรรอคอยพระองค์ และหวังในพระผู้เป็นเจ้า”

3. สันติสุขแห่งพระเจ้าจะคุ้มครองเรา (4.7)
         
“
แล้ว สันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์” ข้อ 7 ได้เริ่มด้วยคำว่า “แล้ว” หมายความว่า ข้อ 6 เป็นเหตุ และข้อ 7 เป็นผล เมื่อเราไม่ทุกข์ร้อนในสิ่งต่างๆ แต่อธิษฐาน วิงวอนด้วยการขอบพระคุณ เราจะพบสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในข้อ 7 นั่นคือ สันติสุขแห่งพระเจ้าจะคุ้มครองเรา เราจะเต็มด้วยสันติสุขของพระเจ้า ชีวิตที่เต็มด้วยสันติสุขของพระเจ้า นั่นเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จ
          
สันติสุขของพระเจ้าหมายถึงสันติสุขที่มาจากพระเจ้า เมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยใจหนักและโศกเศร้า พระองค์ทรงโปรดให้เรามีสันติสุขที่มาจากพระองค์ พระเยซูทรงตรัสไว้แล้วว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกนี้ให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก อย่ากลัวเลย” (ยน.14.27) พี่น้องต้องการสันติสุขของพระองค์หรือ จงมาหาพระองค์ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอนกับการขอบพระคุณ 
         
   ของมนุษย์ เกินแผน การของมนุษย์ และเกินการนับของมนุษย์ ในสถานการณ์ที่เรามองดูด้วยมุมมองของมนุษย์แล้วเป็นไปไม่ได้ แต่สันติสุขที่มาจากพระเจ้าคุ้มครองทั้งเหตุผล อารมณ์และความตั้งใจของเรา ชีวิตของเราประสบความสุขแท้ 
         
ผู้เผยพระวจนะดาเนียลเป็นคนที่ประสบสันติสุขของพระเจ้าเช่นนั้น กษัตริย์ดาริอัสได้ลงนามในหนังสือสำคัญและประกาศห้าม ไม่ให้อธิษฐานทูลขอต่อพระ หรือมนุษย์ นอกเหนือกษัตริย์ ดาเนียลก็ทราบแล้ว แต่ยังอธิษฐานและขอบพระคุณพระเจ้าวันละสามครั้งตามเคย ทำให้ท่านต้องถูกทิ้งลงในถ้ำสิงห์ แต่ไม่ได้รับอันตรายทั้งสิ้น คงนอนหลับสบายในถ้ำ ส่วนกษัตริย์ดาริอัสนั้น พระคัมภีร์บอกว่า “แล้วพระราชาก็เสด็จกลับพระราชวัง ทรงอดพระกระยาหารตลอดคืนนั้น ไม่ให้นำสิ่งบันเทิงมาหน้าพระที่ และบรรทมไม่หลับ”(ดนล.6.18)
         
   เปาโลกับสิลาสก็เช่นเดียวกัน ท่านทั้งสองได้ถูกจับ ถูกเฆี่ยนตี และติดคุกเพราะพระเยซูในขณะที่เดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่สองที่เมืองฟีลิปปี แต่ยังถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าโดยการอธิษฐานและการสรรเสริญพระเจ้าในกลางคืนได้ ก็เพราะสันติสุขของพระเจ้าได้คุ้มครองจิตใจของท่านทั้งสอง
         
ขอเราจำไว้ให้ดีๆ สามคำในวันนี้ คือ อย่า ... แต่ ... แล้ว อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงอธิษฐานทูลขอทุกอย่างต่อพระเจ้า แล้วสันติสุขของพระเจ้าจะคุ้มครองจิตใจและความคิดทั้งหมดของเรา นี่เป็นเคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

คำเทศนาเรื่อง สุขสันต์วันคริสตมาส article
คำเทศนา ท่าทีที่ถูกต้องต่อพระเยซูคริสต์ในวันคริสตมาส article
คำเทศนาเรื่อง เหรียญทองแห่งความเชื่อ article
คำเทศนาเรื่อง ให้ทุกคนสรรเสริญพระเจ้า article
เทศนาเรื่อง รู้จักการขอบพระคุณ article
เทศนาเรื่อง เจ้ารักเราหรือ article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่มีสองปีก article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่มีชีวิตชีวา article
คำเทศนาเรื่อง จงมาดูและรีบไปบอก article
คำเทศนาเรื่อง คริสตจักรที่รักซึ่งและกัน article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่เพิ่มพูนทวีคูณ article
เทศนาเรื่อง ผล 9 อย่างของพระวิญญาณ article
เทศนาเรื่อง การรู้จักบังคับตน article
คำเทศนาเรื่อง ความสุภาพอ่อนน้อม article
คำเทศนาเรื่อง เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ article
เทศนาเรื่อง ความสัตย์ซื่อ article
เทศนาเรื่อง ความดี article
เทศนาเรื่อง การวางใจที่ได้รับพระพร article
เทศนาเรื่อง มารดาแห่งความเชื่อ article
เทศนาเรื่อง ความปรานี article
เทศนาเรื่อง ความอดกลั้นใจ article
เทศนาเรื่อง สันติสุข article
เทศนาเรื่อง ความปลาบปลื้มใจ article
ท่าทีการรับใช้ที่พระเจ้าชอบพระทัย article
เทศนาเรื่อง ผู้เชื่อที่รอคอย article
เทศนาเรื่อง จงอุตส่าห์สอนลูกหลานของท่าน article
ความรัก article
ผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ article
เทศนาเรื่อง รู้จักพระเยซูที่เราเชื่อ article
เทศนาเรื่อง ผู้ที่เราควรกลัว article
เทศนาเรื่อง แบบอย่างชีวิตที่เลือกทางที่ถูกต้อง article
เทศนาเรื่อง มารดาแห่งความเชื่อ article
เทศนาเรื่อง ถ้าการฟื้นจากตายไม่มี article
เทศนาเรื่อง จงเที่ยวหาผู้ที่หลงหาย article
เทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณ article
เทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่จะพอใจ article
เทศนาเรื่อง รักพระเจ้าต้องรักพี่น้อง article
เทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่ดีรอบคอบ article
เทศนาเรื่อง ฉันจะไปบอก article
เทศนาเรื่อง เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 2 article
เทศนาเรื่อง เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ article
เทศนาเรื่อง ให้มีจิตใจปรองดองกัน article
เทศนาเรื่อง ความเชื่อที่เป็นแบบอย่างที่ดี article
เทศนาเรื่อง ท่าทีที่ถูกต้องต่อผู้นำฝ่ายวิญญาณ article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่เข้มแข็ง article
คำเทศนาเรื่อง ให้เราเชื่ออย่างถูกต้อง article
sermon D 06 article
sermon C 06 article
sormon B 06 article
sermon A 06 article
new book
Headline
Headline
TEST TYRANNUSCopyright © 2010 All Rights Reserved.