ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/กิตติคุณสัมพันธ์ ฉบับศึกษา

Studying the Synoptic Gospels

   
เขียน
โรเบิร์ต เอช สไตน์  
Robert H. Stein

แปล

ราคา

จำนวนหน้า

สิธยา คูหาเสน่ห์    

200 บาท     

406 หน้า                         

                                         

             

ต้นกำเนิดและการตีความหมาย
           
หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ หลายครั้งในภาษาอังกฤษ ทั้งปกอ่อนและปกแข็ง และมีการแปลเป็นภาษาเกาหลี พม่า และกะฉิ่น ในการตีพิมพ์แต่ละครั้งมีการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ให้ทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
            พระธรรมกิตติคุณสี่เล่มมีทั้งความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างกันตั้งแต่ตน แน่นอนที่ความคล้ายคลึงกันเห็นได้ชัดที่สุด พระธรรมทั้งสี่เล่มเป็นเรื่องราวชีวิตของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ พระธรรมทั้งสี่เล่มพรรณนาว่า พระเยซูทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มา ทรงกระทำการอัศจรรย์ มากมาย ทรงสอน จริยธรรมชั้นสูง ทรงคบค้าสมาคมกับผู้ที่สังคมรังเกียจ ทรงทำให้พระองค์เองเป็นที่เกลียดชังของผู้นำศาสนาชาวยิว และทรงถูกตรึงกางเขนตามแผนการและความมุ่งหมายของพระเจ้าและทรงเป็นขึ้นจากความตาย และ ฯลฯ พระธรรมทุกเล่ม บางอย่างชัดเจนว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของโลก บางครั้งพระธรรมทั้งสี่เล่มก็บันทึกเรื่องเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การปรากฏขึ้นของยอห์นผู้ให้บัพติศมาในฐานะผู้เบิกทางของพระเยซู การเจิมพระเยซูของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การชำระพระวิหารของพระเยซู การเลี้ยงอาหารคนห้าพันคนของพระเยซู การเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มในฐานะผู้พิชิตของพระเยซู การปฏิเสธของเปโตร กระนั้นก็ตาม แม้การอ่านแบบผิวเผิน ก็เห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างกันระหว่างกิตติคุณทั้งสี่เล่มนี้ มัทธิว มาระโก และลูกามีความคล้ายคลึงกันมากกว่ายอห์น ทั้งการใช้คำและการจัดลำดับเรื่องราว นักวิชาการคริสเตียนต่อสู้กับประเด็นความเหมือนและความต่างในพระธรรมกิตติคุณมาตั้งแต่ศตวรรษที่สอง
มาระโก และลูกา

          หนังสือเล่มนี้ได้เน้นเนื้อหาการวิเคราะห์กิตติคุณสัมพันธ์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิผลของมัทธิว

                                         
                                                                       

 

 

 

                                            สารบัญ

ส่วนที่ 1  ความสัมพันธ์เชิงเนื้อหาสาระของกิตติคุณสัมพันธ์ /31

                1.การพึ่งพากันเชิงเนื้อหาสาระของกิตติคุณสัมพันธ์ /33

                2.ทฤษฎีที่เสนอว่ามาระโกเป็นกิตติคุณสัมพันธ์ที่ถูกเขียนขึ้นเป็นเล่มแรก  และเป็นแหล่งข้อมูลอันดับแรกของมัทธิวและลูกา / 59

                3.มีแหล่งที่มาที่สอง (Q) ที่มัทธิวและลูกาใช้ในการเขียนพระธรรมกิตติคุณ นอกเหนือจากมาระโกอยู่จริง /129

                4.มัทธิวกับลูกาพ้องกันและแย้งกับมาระโก /171

                5. คำตอบ ต่อปัญหากิตติคุณสัมพันธ์ /199

                6.คุณค่าของการวิเคราะห์แหล่งที่มา

ส่วนที่ 2  ประวัติความเป็นมาของพระธรรมกิตติคุณ ก่อนที่จะถูกรวมรวมขึ้นเป็นเล่ม /241

                7.จุดเริ่มต้นและข้อสันนิฐานของการวิเคราะห์เชิงรูปวรรณกรรม /243

                8.ความน่าเชื่อถือโดยทั่วไปของการสื่อขนบวจีของขนบในพระธรรมกิตติคุณ

                9.คุณค่าของการวิเคราะห์เชิงรูปวรรณกรรม

ส่วนที่ 3 การจารีกขนบในพระธรรมกิตติคุณ /339

                10.จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์เชิงการเรียบเรียง /341

                11.วิธีการวิเคราะห์เชิงการเรียบเรียงและการนำไปใช้ /349

                12.คุณค่าของการวิเคราะห์เชิงการเรียบเรียง /393

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดหมวดชีวิตคริสเตียน

ไม่ยุ่งเกินอธิษฐาน
จงหนุนใจกัน Encouraging one another
พระคริสต์ในคุณ Christ in you article
วิธีการอธิษฐาน How to Pray article
หมวดการดำเนินชีวิตคริสเตียน article
ความผูกพันในชีวิตคู่ Sexual Intimacy in Marriage article
ไฟฟื้นฟู article
ซีโมนเปโตร Simon Peter
ความถ่อมใจ humility article
เมื่อคริสเตียนคุกเข่าอธิษฐาน The Kneeling Christian article
หัวใจที่มีเพื่อพระเจ้า article
เสียงอธิษฐานจากสวนดอกไม้
พระเยซูที่ฉันไม่เคยรู้จัก The Jesus I never knew
ตามรอยพระบาท In His Step
สรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ Hallowed be thy names article
พลังแห่งการอธิษฐานของภรรยา The Power of a Praying Wife article
เดินตามน้ำพระทัย Experiencing god article
พลังผ่านการอธิษฐาน Power Through Prayer article
เด็กผู้ชาย การท้าทายที่ต้องฟันฝ่า article
การแต่งานและครอบครัว
ความเชื่อ ที่มีชีวิต
ความเกียจคร้าน
คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี Joyous Church
คริสตจักรที่ฉันรัก เล่มที่ 2
จงรักกัน Loving One Another
ชีวิตพระกาย Bodylife
ภาวนาประจำวัน
ชีวิตแห่งการเชื่อฟัง
ของขวัญจากใจ 2
พลังแห่งการอธิษฐานของพ่อแม่ The Power of Praying Parent
ชีวิตที่ยอดเยี่ยม Your Best Life Now
ถ้อยคำแห่งชัยชนะ victory
ถ้อยคำแห่งความปรีดียิ่ง christmas
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า Salvation by Grace
ถ้าอยากเดินบนน้ำ จำต้องก้าวออกจากเรือ If you want to walk on water
พลังแห่งการอธิษฐานของสามี The Pryaying @ Husband article
ของขวัญจากใจ A GIFT FROM THE HEART article
ลมใหม่ ไฟใหม่ article
การทรงเรียก The Call articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.