ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/พระเยซู พระเมสสิยาห์ article

พระเยซู พระเมสสิยาห์

โรเบิร์ต เอช สไตน์ เขียน / ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล แปล

378 หน้า / 170 บาท

 

 

สารบัญ

1. จุดเริ่มต้นเป็นตัวกำหนดจุดอวสานของคุณ: การตั้งข้อสมมติฐานล่วงหน้าในการศึกษาชีวิตของพระเยซู

2.เรื่องราวของพระเยซูหาได้จากที่ไหน?

3. เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อใด? ปัญหาเกี่ยวกับลำดับเวลา

4. ปฏิสนธิโดยพระวิญญาณ บังเกิดจากหญิงพรหมจารีย์: ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

5. พระเยซูขณะทรงพระเยาว์เป็นอย่างไร? ช่วงเวลาแห่งความเงียบ

6. การบัตติศมาของพระเยซู: การเจิมผู้ที่ได้รับการทรงเจิมตั้งไว้

7. การทดลองใจของพระเยซู: สงครามเริ่มขึ้นแล้ว และทรงตัดสินพระทัยถึงหนทางที่จะดำเนินไป

8. การทรงเรียกสาวก: เจ้าจะเป็นพยานฝ่ายเรา

9. ข่าวสารของพระเยซู: "แผ่นดินของพระเจ้าได้มาถึงแล้ว"

10. ความเป็นบุคคลของพระเยซู "ท่านผู้นี้เป็นผู้ใดหนอ จนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน?"

11. เหตุการณ์ต่างๆที่ซีซารียาฟีลิปปี: จุดหักเหของเหตุการณ์

12. การทรงจำแลงพระกาย: แวบหนึ่งของอนาคต

13. การเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต: กษัตริย์ของอิสราเอลเสด็จสู่เยรูซาเล็ม

14. การชำระพระวิหาร: พระนิเวศพระเจ้าหรือถ้ำของพวกโจร?

15. อาหารมื้อสุดท้าย: พระเยซูทรงมองไปยังอนาคต

16. เกทเสมนี การทรยศ และการจับกุม: น้ำพระทัยของพระเจ้า การทรยศและความชั่วร้ายที่ครอบงำมนุษย์

17. การสอบสวน: การปรับโทษผู้ไร้ความผิด

18. การทนทุกข์โดยปอนทีอัสปีลาต การวายพระชนม์ และการฝังพระศพ: ทรงถูกเหยียดหยาม ปฏิเสธ       

      และทนทุกข์ทรมาน

19. การฟื้นคืนพระชนม์: "พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำไมเล่า"                                      

พบผลงานเกี่ยวกับพระกิตติคุณสัมพันธ์และชีวประวัติของพระเยซูที่เกิดจากการกลั่นกรองมานานหลายปีของผู้เขียน โดยมีเนื้อหาประติดปะต่อกันเป็นอย่างดีและน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องและเหตุผล อีกทั้งใส่ใจในรายละเอียด และเขียนได้คมชัด ด้วยเหตุนี้หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นตำราในชั้นเรียน ซึ่งเป็นเรื่องของการสำรวจชีวิตของพระคริสต์ตามแนวทางของเรื่องราวที่ผู้เขียนพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มได้วางไว้อย่างสัตย์ซื่อ และเขียนด้วยสำนึกที่ดีในเชิงประวัติศาสตร์ หนังสือ พระเยซู พระเมสสิยาห์ ประกอบด้วยสองส่วนด้วยกัน ส่วนแรก คือ "ประเด็นหลักในการศึกษาชีวิตของพระคริสต์" และตอนที่สองของหนังสือประกอบด้วย "ชีวิตของพระคริสต์"

    

 

         

    

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์

อ่านปฐมกาลอย่างไร
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า
กาลาเทีย Galatians article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/ดำเนินโดยพระวจนะ article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/เจ็ดคำตรัสของพระผู้ช่วยบนกางเขน article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/กิตติคุณสัมพันธ์ ฉบับศึกษา
อุปมาของพระเยซู The Parables of Jesus
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / หลักการตีความหมายพระคัมภีร์ article
หมวดศู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / อ่านสุภาษิตอย่างไร article
พระคริสต์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ article
คดีพระเยซู The Case for Christ
Lesson from Genesis
หมวดคู่มือ 8 Main menu
How to read the Gospel and Acts
How to read the book Daniel
รู้จักพระเยซู
การมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าพระผู้สร้าง
ทัศนะต่อโลกของคริสเตียนตามแนวพระคัมภีร์
บทเรียนจากกันดารวิถี
อ่านอพยพอย่างไร
บทเรียนจากปฐมกาล Genesis
บทเรียนจากยอห์น John
แกะรอยรหัสลับดาวินชี Da Vinci Code
บทเรียนจากอพยพ article
อ่านสดุดีอย่างไร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.