ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


เทศนาเรื่อง ความสนพระทัยของพระองค์และหน้าที่ของธรรมิกชน article

ลูกา 10.17-20 
โดย ศจ. ซังวอน อิม (แปลโดย ศจ.ดร. จุงซิก คิม)

 

      พระวจนะของพระเจ้าสำหรับวันนี้เป็นพระคำที่พระเยซูทรงตรัสกับสาวกของพระองค์   หลังจากที่พระเยซูได้ทรงใช้สาวกให้ออกไปประกาศตามที่เขียนไว้ในลูกา10.1-3 ที่ว่า “พระเยซูทรงตั้งสาวกอื่นอีกเจ็ดสิบคนไว้ และใช้เขาออกไปทีละสองคนๆ ให้ล่วงพระองค์ไปก่อน” สาวกเจ็ดสิบคนได้กลับมารายงานให้พระองค์ทรงฟังแล้ว 

1.   ความสนใจของผู้ประกาศ (เรา)
         
ในข้อ 17 ได้บันทึกไว้ว่า พวกผู้ประกาศได้กลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ถึงผีทั้งหลายก็ได้อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์”  สาวกทั้งหลายคงดีใจมากใช่ไหม เพราะว่าเมื่อพวกเขาได้สั่งผีในพระนามของพระเยซูที่พวกเขาเองได้ติดตามอยู่ แล้วฤทธิ์เดชได้ปรากฎขึ้นทำให้พวกผีก็เชื่อฟัง  
         
ในข้อ 19 ได้กล่าวไว้ว่า “ดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู  ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลย”   เมื่อพระเยซูทรงใช้พวกผู้ประกาศไป พระองค์ได้ทรงประทานฤทธิ์เดชและอำนาจที่ใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูแล้ว   พวกเขาได้ประกาศการเชื่อฟังของผีร้ายด้วยฤทธิ์เดชและอำนาจที่พระองค์ได้ทรงประทานเพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐ  แต่พวกผู้ประกาศได้สนใจในฤทธิ์เดชของพระเยซูที่ได้ปรากฏผ่านทางพวกเขาเอง   พวกเขาสนใจในเรื่องที่พวกเขาขับไล่ผีให้ออกมากกว่าการที่ข่าวประเสริฐได้ประกาศออกไป   พวกสาวกมีความชื่นชมยินดีที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ซึ่งได้ชื่นใจในความสำเร็จบางสิ่งบางอย่าง 
             
ทุกวันนี้ เราก็สนใจมากที่ว่า ฤทธิ์อำนาจมีมากหรือน้อย และไม่รู้ว่า อะไรเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีอย่างแท้จริง  

2.   ความสนพระทัยของพระเยซู
            
แต่ในข้อ 20  พระเยซูตรัสว่า “แต่ว่าอย่าเปรมปรีดิ์ในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่าน แต่จงเปรมปรีดิ์ เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์” การที่บอกว่า ชื่อได้จดไว้ในสวรรค์นั้น หมายความว่า จิตวิญญาณได้รับความรอดแล้ว   พระเยซูสนพระทัยในความรอดของจิตวิญญาณ  พระองค์ทรงตรัสไม่ให้เราสนใจในฤทธิ์เดช หรืออำนาจที่ได้ทรงประทานแก่เรา แต่ให้เราสนใจในจิตวิญญาณ   หมายความว่า การที่ฤทธิ์อำนาจปรากฎนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม แต่สิ่งที่น่าชื่นชมก็คือ การที่จิตวิญญาณได้รับความรอด  ณ บัดนี้ เราทุกคนคงรู้ดีว่า อะไรเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีอย่างแท้จริง   ก่อนอื่น ขอให้เราชื่นชมยินดีที่จิตวิญญาณของเราได้รับความรอดแล้ว   วันอาทิตย์หน้าเป็นวันคริสต์มาส  เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีที่พระเยซูได้ทรงบังเกิดมาในโลก   ทำไมชื่นชมยินดีในวันคริสต์มาสที่พระเยซูทรงบังเกิด  วันคริสต์มาสเป็นวันที่ชื่นชมยินดี เพราะพระเยซูได้ทรงเสด็จมาเพื่อจะช่วยให้จิตวิญญาณของเรารอด  ลูกา 19.10 ได้กล่าวว่า “เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด”   พระเยซูได้ทรงเสด็จมาเพื่อจะช่วยเราให้รอด  ถึงอย่างไรก็ตาม จิตวิญญาณของเราจะรอดได้ก็ต่อเมื่อได้ยินและเชื่อ
              
โรม 10.13-15 ได้กล่าวว่า “เพราะว่า ผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้  และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้  และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้  และถ้าไม่มีใครใช้เขาไป เขาจะไปประกาศอย่างไรได้ ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมา ช่างงามจริงๆ หนอ”

3.   หน้าที่ของธรรมิกชน
             
เราควรจะทำอย่างไรกับข่าวดีที่พระเยซูได้ทรงเสด็จมาในโลกเพื่อจะช่วยเราให้รอด  การที่เราสนใจในเรื่องอะไรนั้นก็เหมือนกับการที่เราทำอะไร   คนที่สนใจในเงินทอง มักจะแสวงหาสิ่งต่างๆ ที่เก็บเงินได้   คนที่สนใจในความสนุกสนาน ก็มักจะไปเที่ยว  เป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์เรามักจะทำสิ่งที่เราสนใจ   เมื่อเราสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สายตาของเรามองอะไรไม่เห็นนอกจากสิ่งที่เขาสนใจ สิ่งที่ธรรมิกชนควรสนใจ คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรอดของวิญญาณ  ด้วยความสนใจเช่นนี้ เรารับใช้และปรนนิบัติในคริสตจักร   พี่น้องได้จัดเตรียมอาหารมื้อเที่ยงและปรนนิบัติในเรื่องอื่นๆ ด้วยความสนใจอะไร  คนที่ชื่นชมยินดีกับจิตวิญญาณที่ได้รับความรอด และจัดสรรอาหารมื้อเที่ยงเพื่อคนเหล่านั้น คือคนที่ชื่นชมยินดีเพราะชื่อของเขาได้จดไว้ในสวรรค์
             
ความเชื่อที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นความเชื่อที่สนใจในจิตวิญญาณของคนมากมายในโลกนี้ และประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อจะช่วยคนเหล่านั้นให้รอด   เปาโลได้บอกไว้ใน 1 ทิโมธี 1.12 ว่า “พระเยซูคริสต์ ... ผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้า ด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อ จึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฎิบัติพระราชกิจของพระองค์”   อะไรเป็นหน้าที่ที่พระคริสต์ทรงมอบให้แก่เรา   ภาระหน้าที่ของเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ธรรมิกชนเราทุกคนได้รับการทรงเรียกให้เป็นพยานของข่าวประเสริฐ   มาระโก 16.15 บอกว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”   ภาระหน้าที่ที่จะเป็นพยานที่ประกาศข่าวประเสริฐนั้น ข้าพเจ้าและพี่น้องทั้งหลายไม่ต่างกัน    พระเยซูทรงประทานฤทธิ์อำนาจให้เราประกาศข่าวประเสริฐได้   การที่พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ธรรมิกชนนั้น ก็เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐ   กิจการ 1.8  กล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”  
           กิจการ 4.31 ก็กล่าวว่า “เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหว  และคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ”  
           
กิจการ 5.31-32 “... เพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่ แล้วจะทรงโปรดยกความบาปผิดของเขา  เราทั้งหลายจึงเป็นพยานถึงเรื่องเหล่านี้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้น ก็เป็นพยานด้วย”  
            
ยอห์น 20.21 “... เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น ... ตรัสกับเขาว่า จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์”   อยากจะมีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหม   อยากจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจไหม  จงประกาศข่าวประเสริฐ   จงอธิษฐานเผื่อจิตวิญญาณของคนที่ควรได้รับความรอด  หัวข้อที่เปาโลฝากให้คริสตจักรปฎิบัติส่วนใหญ่คือให้อธิษฐานเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ  
            
เมื่อคริสตจักรอธิษฐานด้วยความสนใจในพันธกิจโลก และสนับสนุนมิชชันนารีโดยการถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจโลกนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งการฟื้นฟูของคริสตจักร และเป็นจุดเริ่มต้นที่คริสตจักรได้รับการเพิ่มพูน

            ขอให้ข้าพเจ้าและพี่น้องทั้งหลายเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ของธรรมิกชนอย่างเต็มที่โดยสนใจในจิตวิญญาณที่หลงหายไป และประกาศข่าวประเสริฐเพื่อให้เขารอด ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่าน

 

*************************

 

คำเทศนาเรื่อง สุขสันต์วันคริสตมาส article
คำเทศนา ท่าทีที่ถูกต้องต่อพระเยซูคริสต์ในวันคริสตมาส article
คำเทศนาเรื่อง เหรียญทองแห่งความเชื่อ article
คำเทศนาเรื่อง ให้ทุกคนสรรเสริญพระเจ้า article
เทศนาเรื่อง รู้จักการขอบพระคุณ article
เทศนาเรื่อง เจ้ารักเราหรือ article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่มีสองปีก article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่มีชีวิตชีวา article
คำเทศนาเรื่อง จงมาดูและรีบไปบอก article
คำเทศนาเรื่อง คริสตจักรที่รักซึ่งและกัน article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่เพิ่มพูนทวีคูณ article
เทศนาเรื่อง ผล 9 อย่างของพระวิญญาณ article
เทศนาเรื่อง การรู้จักบังคับตน article
คำเทศนาเรื่อง ความสุภาพอ่อนน้อม article
คำเทศนาเรื่อง เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ article
เทศนาเรื่อง ความสัตย์ซื่อ article
เทศนาเรื่อง ความดี article
เทศนาเรื่อง การวางใจที่ได้รับพระพร article
เทศนาเรื่อง มารดาแห่งความเชื่อ article
เทศนาเรื่อง ความปรานี article
เทศนาเรื่อง ความอดกลั้นใจ article
เทศนาเรื่อง สันติสุข article
เทศนาเรื่อง ความปลาบปลื้มใจ article
ท่าทีการรับใช้ที่พระเจ้าชอบพระทัย article
เทศนาเรื่อง ผู้เชื่อที่รอคอย article
เทศนาเรื่อง จงอุตส่าห์สอนลูกหลานของท่าน article
ความรัก article
ผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ article
เทศนาเรื่อง รู้จักพระเยซูที่เราเชื่อ article
เทศนาเรื่อง ผู้ที่เราควรกลัว article
เทศนาเรื่อง แบบอย่างชีวิตที่เลือกทางที่ถูกต้อง article
เทศนาเรื่อง มารดาแห่งความเชื่อ article
เทศนาเรื่อง ถ้าการฟื้นจากตายไม่มี article
เทศนาเรื่อง จงเที่ยวหาผู้ที่หลงหาย article
เทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณ article
เทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่จะพอใจ article
เทศนาเรื่อง รักพระเจ้าต้องรักพี่น้อง article
เทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่ดีรอบคอบ article
เทศนาเรื่อง ฉันจะไปบอก article
เทศนาเรื่อง เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 3 article
เทศนาเรื่อง เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 2 article
เทศนาเรื่อง เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ article
เทศนาเรื่อง ให้มีจิตใจปรองดองกัน article
เทศนาเรื่อง ความเชื่อที่เป็นแบบอย่างที่ดี article
เทศนาเรื่อง ท่าทีที่ถูกต้องต่อผู้นำฝ่ายวิญญาณ article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่เข้มแข็ง article
คำเทศนาเรื่อง ให้เราเชื่ออย่างถูกต้อง article
sermon D 06 article
sermon C 06 article
sormon B 06 article
sermon A 06 article
new book
Headline
Headline
TEST TYRANNUSCopyright © 2010 All Rights Reserved.