ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


เทศนาเรื่อง ให้เรามีส่วนในข่าวประเสริฐ article

                
 ฟีลีปปี 1:3-8

            พี่น้องมั่นใจไหมว่า  เราทุกคนได้รับความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์  นอกจากทางพระเยซูแล้ว ไม่มีทางอื่น   พระเยซูได้ทรงตรัสไว้ว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยน.14. 6)  พวกอัครสาวกมั่นใจในเรื่องนี้ และได้เป็นพยานอย่างชัดเจนว่า “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”(กจ.4.12)   เพราะเหตุนี้ พระเยซูทรงบัญชาสาวกของพระองค์ให้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์ และให้เป็นพยานฝ่ายพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก  นี่เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูที่คริสเตียนทุกคนต้องปฎิบัติโดยการเชื่อฟังพระองค์  

            เมื่อเปาโลเชื่อพระเยซูแล้ว ท่านได้ถวายชีวิตที่เหลืออยู่ เพื่อจะปฏิบัติตามพระมหาบัญชาของพระเยซูอย่างถี่ถ้วน  เปาโลได้กล่าวไว้ว่า “แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น” (กจ.20.24)  

            ขณะที่เขียนจดหมายฉบับนี้ เปาโลได้ติดคุกอยู่ที่กรุงโรม  ถ้ามองดูในสายตาของมนุษย์แล้ว คงไม่มีอะไรที่น่าชื่นชมยินดีและขอบพระคุณได้  แต่ชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเหนือสถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น   เปาโลได้ขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งเมื่อท่านคิดถึงคริสตจักรฟีลิปปีโดยการอธิษฐานเผื่อด้วยความยินดี (3-4) สาเหตุที่ทำให้เปาโลขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งด้วยความยินดีได้เช่นนี้ ก็เพราะคริสเตียนชาวฟีลิปปีได้มีส่วนในข่าวประเสริฐตั้งแต่วันแรกมาจนกระทั่งบัดนี้ (5)  แสดงให้เห็นว่า คริสตียนชาวฟีลิปปีก็ได้ปฎิบัติตามพระมหาบัญชาของพระเยซูอย่างเอาจริงเอาจัง  เพราะฉะนั้น เปาโลขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความยินดี และพระเจ้าก็ทรงพอพระทัยด้วย (4.18)   ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าคริสเตียนชาวฟีลิปปีมีส่วนในข่าวประเสริฐฉันใด เราทุกคนในวันนี้จำเป็นต้องมีส่วนในข่าวประเสริฐฉันนั้น เพราะนี่เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา   ทำอย่างไร เราจึงมีส่วนในข่าวประเสริฐของพระเยซูได้   เราควรเลียนแบบจากคริสเตียนชาวฟีลิปปี ซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์สำหรับวันนี้   

            ในข้อ 5 บอกเราว่า คริสเตียนชาวฟีลิปปีได้มีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกันกับเปาโล และอีกครั้งในข้อ 7 เปาโลได้กล่าวว่า “...ท่านทั้งหลายได้รับส่วนในพระคุณด้วยกันกับข้าพเจ้าในการที่ข้าพเจ้าถูกจำจองและในการกล่าวแก้และหนุนให้ข่าวประเสริฐนั้นมั่นคงอยู่”   สองข้อนี้ให้เราทราบว่า คริสเตียนชาวฟีลิปปีได้ร่วมมือร่วมใจกันกับเปาโลในการปฏิบัติตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์   คริสตจักรฟีลิปปีเป็นแบบอย่างที่ดีในการเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระเยซู   พระมหาบัญชาของพระเยซูนั้น ไม่ใช่เป็นวิชาเลือกที่ทำได้ก็ดี ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร  แต่เป็นวิชาบังคับที่ต้องทำ  ถ้าเป็นเช่นนั้น เราควรจะทำอย่างไร

1.   เรามีส่วนในข่าวประเสริฐได้โดยการอธิษฐาน 

            คริสตจักรฟีลิปปีคงลืมพระคุณของเปาโลไม่ได้ เพราะเปาโลเป็นคนแรกที่ได้นำข่าวประเสริฐของพระเยซูมาประกาศกับชาวฟีลิปปี   เปาโลเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักร

ฟีลิปปี และเป็นบิดาฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนชาวฟีลิปปี   ถึงแม้ว่าเปาโลไม่ได้อยู่ในเมืองฟีลิปปีนานนัก แต่คริสเตียนชาวฟีลิปปีคงเข้าใจพันธกิจที่เปาโลได้ปฏิบัติอย่างดี   เปาโลระลึกถึงคริสตจักรฟีลิปปีฉันใด คริสตจักรฟีลิปปีก็ระลึกถึงเปาโลฉันนั้น   คริสเตียนชาวฟีลิปปีระลึกถึงเปาโลเมื่อใด พวกเขาได้อธิษฐานเผื่อเปาโลและพันธกิจที่ท่านได้ปฎิบัติอยู่   ถึงแม้ว่า พวกเขาไม่ค่อยพบเปาโลบ่อยนัก แต่พวกเขาไม่ลืมที่จะอธิษฐานเผื่อท่าน 

            การอธิษฐานเป็นยุทธวิธีที่ต้องมาก่อนเรื่องอื่นๆ สำหรับพันธกิจโลก  การอธิษฐานเป็นวิธีที่ซาตานกลัวมากที่สุด เพราะการอธิษฐานทำให้พระเจ้าทรงทำงาน   เมื่อพระเจ้าทรงทำงาน ซาตานก็หมดแรง ทำอะไรก็ไม่ได้   พันธกิจโลกจะสำเร็จได้โดยการอธิษฐาน   พระเยซูได้ทรงอธิษฐานก่อนที่จะทำพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้   พระคัมภีร์บอกให้เราอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอโดยไม่หยุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อพันธกิจโลก  พระนามของพระเจ้าจะเป็นที่เคารพสักการะได้ที่ไหน  ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็น ไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้ที่ไหน  นั่นคือ ในแผ่นดินของพระเจ้า   ดังนั้น เราจำเป็น ต้องอธิษฐาน ขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในสังคมโลกของเราในสมัยของเรา   

2.   เรามีส่วนในข่าวประเสริฐได้โดยการถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจโลก 

            คริสเตียนชาวฟีลิปปีมิได้ระลึกถึงเปาโลเท่านั้น แต่ได้ถวายทรัพย์เพื่อเปาโลด้วย  เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อแสดงความยินดีและการขอบพระคุณที่คริสตจักรฟีลิปปีได้ช่วยเปาโลในด้านการเงิน ใน 4.10 กล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่ง เพราะว่าในที่สุดท่านก็ได้ฟื้นการระลึกถึงข้าพเจ้าอีก ท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆ แต่ยังหาโอกาสไม่ได้”  ข้อ 15-16 กล่าวว่า “และพวกท่านชาวฟีลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่า การประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้น  มาตอนเมื่อข้าพเจ้าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนีย ไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลย  นอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้น  ถึงแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเธสะโลนิกา พวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหน”   ยิ่งกว่านั้น เมื่อเปาโลถูกจำจองอยู่ที่กรุงโรม  คริสตจักรฟีลิปปีได้ส่งเอปาโฟรดิทัส ศิษยาภิบาลของคริสตจักรฟีลิปปีพร้อมกับทรัพย์ที่พวกเขาถวาย ใน 4.18 เปาโลบอกว่า “ข้าพเจ้าได้รับครบและมาก กว่านั้นอีก  ข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่เพราะได้รับของจากเอปาโฟรดิทัส ซึ่งพวกท่านส่งไปให้”

นี่เป็นสาเหตุที่คริสตจักรฟีลิปปีได้รับการชมเชย เปาโลได้ชมเชยว่า ทรัพย์ที่คริสตจักรฟีลิปปีถวายมานั้น เป็นกลิ่นหอม และเป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้า (4.18)

            พระเจ้าทรงอวยพระพรเราในด้านวัตถุ เพื่อให้เราใช้เงินอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ให้เราใช้เงินเพื่อตัวเองฝ่ายเดียว  เราจะใช้เงินที่เรามีอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร  ก็มีวิธีเดียว คือใช้เงินในสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์และสนพระทัยมากที่สุด นั่นคือพันธกิจโลก พูดอีกนัยหนึ่ง ควรถวายทรัพย์ให้ใช้ในการประกาศและนำวิญญาณที่กำลังดำเนินอยู่ในความมืดมาสู่ความสว่างของพระเยซูทั้งในและต่างประเทศ  เมื่อเราสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย พระเจ้าจะทรงตั้งเราให้ดูแลของมาก (มธ.25.21, 23)  หมายความว่า เมื่อเราถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจโลกด้วยเงินที่เรามีอยู่โดยความเชื่ออย่างสัตย์ซื่อ พระองค์จะทรงอวยพรเราอย่างมาก เพราะนี่เป็นการใช้เงินอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์

            ท่าทีอันสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เรามีส่วนในข่าวประเสริฐโดยการอธิษฐานและโดยการถวายทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไปได้  คือไม่ยกเลิกไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ในข้อ 5 ตอนท้ายบอกว่า “... ตั้งแต่วันแรกมาจนกระทั่งบัดนี้” คริสตจักรฟีลิปปีได้มีส่วนในข่าวประเสริฐโดยการอธิษฐานและโดยการถวายทรัพย์ตั้งแต่วันแรก   คำว่า “วันแรก” ก็หมายถึง ตั้งแต่เปาโลได้มาประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เมืองฟีลิปปีและชาวฟีลิปปีได้รับเชื่อในพระเยซู  ตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งบัดดนี้   คำว่า “จนกระทั่งบัดนี้” ก็หมายถึง ช่วงที่เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้  พวกเขามีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกันกับเปาโลตลอดมา  เพราะฉะนั้น เปาโลแน่ใจและกล่าวในข้อ 6 ว่า “ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์”

            การมีส่วนในข่าวประเสริฐนั้นคงไม่ง่าย  เปาโลได้ถูกจำจองเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐ   ความทุกข์ของเปาโลเช่นนี้เป็นความทุกข์เพื่อพระคริสต์และข่าวประเสริญของพระองค์ และในเวลาเดียวกัน เป็นความทุกข์เพื่อคริสตจักรของพระองค์ด้วย   คริสเตียนชาวฟีลิปปีได้เห็นเปาโลทนทุกข์เพื่อคริสตจักร พวกเขาก็ทนทุกข์ร่วมกับเปาโลด้วย  เปาโลจึงบอกว่า “ถึงกระนั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้า”(4.14)  เพราะเหตุนี้ เปาโลมีใจรักพวกเขาทุกคน และเป็นห่วงพวกเขามากตามพระทัยเมตตาของพระเยซูคริสต์   คำพูดนี้เป็นคำที่มาจากจิตใจของเปาโลจริงๆ เพราะเปาโลบอกว่า “พระเจ้าทรงเป็นพยานของข้าพเจ้า” (8 ก)

            นี่เป็นท่าทีอันสำคัญมาก   การอธิษฐานเผื่อพันธกิจโลกและการถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจโลกนั้น คริสเตียนทุกคนต้องทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีก   ข่าวประเสริฐของพระเยซูต้องถูกประกาศออกไปทั่วโลก ตราบใดที่ยังมีคนที่ไม่ได้ยินและยังไม่ได้รับเชื่อพระเยซู   เพราะว่าพระเยซูเคยตรัสไว้ว่า “ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า จะได้ประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชา ชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง” (มธ.24.14)   ไม่ใช่วันเดียว หรือ ครั้วเดียว แต่เราจำเป็นต้องปฎิบัติในการอธิษฐานและในการถวายทรัพย์อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด

            พี่น้องที่รัก  อะไรเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์มากที่สุด  นั่นคือให้คนทั้งปวงรอดและให้รู้ความจริง  เพื่อให้คนทั้งปวงรอด พระเยซูจึงได้ทรงเสด็จมาในโลกและสิ้นพระชนม์ที่กางเขน  และก่อนที่จะเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์ พระเยซูทรงบัญชาคริสเตียนทุกคน และคริสตจักรทุกแห่งทุกยุคทุกสมัยให้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์ และให้เป็นพยานฝ่ายพระเยซูจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก เพื่อให้คนทั้งปวงในโลก ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกเผ่าพันธุ์และทุกประเทศได้รับความรอด ขอให้เราสัญญากับพระเจ้าว่าจะอธิษฐานเผื่อทุกวัน และจะถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจโลก   พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นองค์อิมมานูเอลได้ทรงสัญญาว่า พระองค์จะสถิตอยู่กับคนที่มีส่วนในข่าวประเสริฐจนกว่าจะสิ้นยุค   ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คำเทศนาเรื่อง สุขสันต์วันคริสตมาส article
คำเทศนา ท่าทีที่ถูกต้องต่อพระเยซูคริสต์ในวันคริสตมาส article
คำเทศนาเรื่อง เหรียญทองแห่งความเชื่อ article
คำเทศนาเรื่อง ให้ทุกคนสรรเสริญพระเจ้า article
เทศนาเรื่อง รู้จักการขอบพระคุณ article
เทศนาเรื่อง เจ้ารักเราหรือ article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่มีสองปีก article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่มีชีวิตชีวา article
คำเทศนาเรื่อง จงมาดูและรีบไปบอก article
คำเทศนาเรื่อง คริสตจักรที่รักซึ่งและกัน article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่เพิ่มพูนทวีคูณ article
เทศนาเรื่อง ผล 9 อย่างของพระวิญญาณ article
เทศนาเรื่อง การรู้จักบังคับตน article
คำเทศนาเรื่อง ความสุภาพอ่อนน้อม article
คำเทศนาเรื่อง เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ article
เทศนาเรื่อง ความสัตย์ซื่อ article
เทศนาเรื่อง ความดี article
เทศนาเรื่อง การวางใจที่ได้รับพระพร article
เทศนาเรื่อง มารดาแห่งความเชื่อ article
เทศนาเรื่อง ความปรานี article
เทศนาเรื่อง ความอดกลั้นใจ article
เทศนาเรื่อง สันติสุข article
เทศนาเรื่อง ความปลาบปลื้มใจ article
ท่าทีการรับใช้ที่พระเจ้าชอบพระทัย article
เทศนาเรื่อง ผู้เชื่อที่รอคอย article
เทศนาเรื่อง จงอุตส่าห์สอนลูกหลานของท่าน article
ความรัก article
ผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ article
เทศนาเรื่อง รู้จักพระเยซูที่เราเชื่อ article
เทศนาเรื่อง ผู้ที่เราควรกลัว article
เทศนาเรื่อง แบบอย่างชีวิตที่เลือกทางที่ถูกต้อง article
เทศนาเรื่อง มารดาแห่งความเชื่อ article
เทศนาเรื่อง ถ้าการฟื้นจากตายไม่มี article
เทศนาเรื่อง จงเที่ยวหาผู้ที่หลงหาย article
เทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณ article
เทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่จะพอใจ article
เทศนาเรื่อง รักพระเจ้าต้องรักพี่น้อง article
เทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่ดีรอบคอบ article
เทศนาเรื่อง ฉันจะไปบอก article
เทศนาเรื่อง เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 3 article
เทศนาเรื่อง เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 2 article
เทศนาเรื่อง เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ article
เทศนาเรื่อง ให้มีจิตใจปรองดองกัน article
เทศนาเรื่อง ความเชื่อที่เป็นแบบอย่างที่ดี article
เทศนาเรื่อง ท่าทีที่ถูกต้องต่อผู้นำฝ่ายวิญญาณ article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่เข้มแข็ง article
คำเทศนาเรื่อง ให้เราเชื่ออย่างถูกต้อง article
sermon D 06 article
sermon C 06 article
sormon B 06 article
sermon A 06 article
new book
Headline
Headline
TEST TYRANNUSCopyright © 2010 All Rights Reserved.