ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


เทศนาเรื่อง คริสเตียนที่สวยงาม article

คริสเตียนที่สวยงาม

1 เธสะโลนิกา 5.16-18

     โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว เราทุกคนชอบความดีและความสวยงาม พระเจ้าเองทรงเห็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นแล้วว่า ดี ความสวยงามแท้ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างภายนอก แต่อยู่ที่ใจและชีวิตประจำวัน เราจึงพูดกันว่า คนนั้นมีจิตใจที่สวยงาม คนโน้นมีชีวิตที่สวยงาม หรือ ดำเนินชีวิตอย่างสวยงาม ความสวยงามฝ่ายจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกัน

      พระวจนะของพระเจ้าสำหรับวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายที่เปาโลได้ส่งไปยังคริสตจักรเธสะโลนิกา ซึ่งได้รับความยากลำบากและถูกข่มเหงอย่างหนัก เนื้อหา คือคำตักเตือนเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผู้ที่เชื่อ เป็นท่าทีพื้นฐานของคริสเตียน แสดงให้เห็นว่า ลักษณะของคริสเตียนที่สวยงามเป็นอย่างไร ใครเป็นคริสเตียนที่สวยงาม เป็นคริสเตียนที่มีความสุข ใน 3 ข้อนี้ เราเห็นถึงความปรารถนาของเปาโลที่มีต่อคริสเตียนในเมืองเธสะโลนิกา ไม่เพียงความปรารถนาของเปาโลเท่านั้น แต่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้ทรงเลือกเราแต่ละคนให้เป็นคริสเตียนที่สวยงามจริงๆ พระคัมภีร์บอกว่า “พระเจ้าได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระ องค์” (อฟ.1.4) คำว่า บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิ คงหมายถึง ดี สวยงาม หรือ น่ารักในสายพระเนตรของพระเจ้า ถ้าเป็นเช่นนั้น ลักษณะของคริสเตียนที่ดี ที่สวยงามเป็นอย่างไร

1. คริสเตียนที่สวยงามเป็นคริสเตียนที่ชื่นบานอยู่เสมอ (16)

“จงชื่นบานอยู่เสมอ”

      ความชื่นบานแท้ไม่ได้เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เราสร้างขึ้นมาได้ แต่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ประจักษ์แจ้ง ซึ่งคนที่ได้รับของขวัญแห่งความรอด ได้รับการรักษาความเจ็บปวดทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจมักจะได้ประสบ
คนที่ไม่เป็นคริสเตียนก็ชื่นบานได้โดยพึ่งอาศัยสิ่งแวดล้อมและวัตถุ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่แน่นอน ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ดังนั้นบางครั้งมีความชื่นบาน บางครั้งไม่มี แต่คริสเตียนเราชื่นชมยินดีอยู่เสมอโดยพึ่งอาศัยพระเยซูคริสต์ ไม่มีใครที่เอาความชื่นบานจากเราไปได้
     
เปาโลได้ชื่นบานอยู่เสมอ แม้เมื่อถูกจำจองอยู่ในคุกด้วย เพราะอะไร คงมีสาเหตุสองอย่าง หนึ่ง เพราะได้อยู่ในพระเยซูคริสต์ ในฟีลิปปี 4.10 เปาโลได้กล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่ง...” สอง ได้อยู่ในหัวใจแห่งความรักของธรรมิกชน ในข้อเดียวกัน เปาโลกล่าวต่อไปว่า “...ในที่สุดท่านก็ได้ฟื้นการระลึกถึงข้าพเจ้าอีก ท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆ...”
     
แม่กับลูกสาวก็ไปหาหมอศัลยแพทย์แล้ว นั่งอยู่โดยไม่ได้พูดอะไรนานระยะหนึ่ง ต่อมาแม่ได้เริ่มพูดว่า “คุณหมอคะ ลูกสาวของฉันกำลังจะแต่งงานเร็ว ๆนี้ แต่ลูกสาวได้รับบาดเจ็บเมื่อเป็นเด็ก ได้ผ่าตัดมาหลายครั้ง นิ้วอื่นๆ ไม่เป็นไร แต่ไม่มีนิ้วนางที่จะใส่แหวน เมื่อแต่งงาน ต้องใส่แหวน แต่ไม่มีนิ้วที่จะใส่แหวน คุณหมอคะ ขอตัดนิ้วของฉันไปทำนิ้วนางให้แก่ลูกสาว” เมื่อคุณหมอได้ยินเช่นนี้แล้ว พูดไม่ออก ได้ซาบซึ้งในความรักของแม่ ในที่สุดได้ทำตามคำขอร้องของแม่ ทุกครั้งเมื่อลูกสาวได้เห็นนิ้วของตน คงลืมความรักของคุณแม่ไม่ได้
     
แต่ความรักของพระเยซูนั้นใหญ่ยิ่งกว่านั้น พระองค์ได้ทรงถูกตรึงที่กางเขนและเสียสละชีวิตของพระองค์ทั้งหมดเพื่อจะไถ่บาปของเรา เพราะว่าพระองค์ทรงรักเรา ถึงแม้ว่า เราไม่บริสุทธิ์ ไม่สะอาด ไม่สัตย์ซื่อและไม่ค่อยดีเท่าที่ควร แต่พระองค์ยังสถิตอยู่ในเรา แลส คาร์เตอร์ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อว่า “พระคริสต์ในคุณ” (Christ in You) ใช่แล้ว พระเยซูอยู่กับเรา เมื่อเราคิดถึงพระเยซูผู้ทรงสถิตอยู่ในเราทุกเวลา เราสามารถดีใจได้ทุกเวลา
     
มีอีกคำหนึ่งที่เราน่าคิด ก็คือ “...อยู่เสมอ” เปาโลให้เราชื่นบานอยู่เสมอ ความชื่นบานของคริสเตียนไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอะไรเลย คนที่แน่ใจว่า พระเยซูทรงสถิตอยู่ในเขาและเขาอยู่ในพระเยซูเหมือนอย่างเปาโล สามารถที่จะชื่นชมยินดีอยู่เสมอได้ เพราะความชื่นบานของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือวัตถุ แต่ขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดกาล ถึงอย่างไรก็ตาม คนที่อยู่ห่างไกลจากพระเยซูได้สูญเสียความชื่นบานไป คนที่อยู่ห่างไกลจากหัวใจแห่งความรักของธรรมิกชนก็ได้สูญเสียความชื่นบานไปด้วย แล้วชีวิตของเขาไม่มีความสุขแท้เลย มีใครบ้างมั้ยที่เริ่มขาดความชื่นบาน เชิญกลับมาหาพระเยซู แล้วความชื่นบานจะกลับมาด้วย เพราะว่า เมื่อเราอยู่ในพระเยซูและอยู่ในหัวใจแห่งความรักของธรรมิกชน เมื่อเราอยู่ในคริสตจักรและอยู่ในหัวใจของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้า เราจะเป็นคนที่มีความสุขที่เต็มไปด้วยความชื่นบาน

2. คริสเตียนที่สวยงามเป็นคริสเตียนที่อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ (17)

“จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ”
     
เราไม่สามารถใช้เวลาของเราทั้งหมดในการคุกเข่าลงอธิษฐานกับพระเจ้าโดยการพูดได้ แต่เราสามารถที่จะใช้เวลาของเราทั้งหมดในการไว้วางใจในพระองค์ โดยการยอมรับว่า พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม และโดยการยินยอมชีวิตของเราต่อพระองค์ที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์
     
การอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ หมายถึง ให้เราดำเนินชีวิตด้วยการสนทนากับพระเจ้า พูดอีกนัยหนึ่ง ให้เราดำเนินชีวิตด้วยความสามัคคีธรรมกับพระเจ้า พระเจ้าต้องการที่จะสนทนากับเรา พระองค์ทรงพร้อมที่จะฟังจากเราไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตาม พระเจ้าของเราทรงเป็นพระองค์ผู้ทรงพอพระทัยที่จะฟังทุกเรื่อง แม้กระทั้งความลับที่ซ่อนอยู่ในจิตใจลึกๆ ของเราด้วย
     
ข้าพเจ้าเห็นภรรยารดน้ำต้นไม้บ่อยๆ และบางครั้งข้าพเจ้าเองรดน้ำต้นไม้นั้นด้วย ทำให้คิดว่า การอธิษฐาน เป็นเหมือนน้ำที่ทำให้ต้นไม้ออกดอกสวยงาม ถ้าขาดน้ำ ดอกไม้นั้นก็เริ่มเหี่ยวแห้ง ในที่สุดก็ตาย ถ้าขาดน้ำแห่งการอธิษฐานและหยุดการหายใจแห่งการอธิษฐาน คนนั้นไม่มีชีวิตชีวา ดูแล้วไม่สวยงามและไม่มีความสุขเลย 
    
สเทเฟน คนหนึ่งในมัคนายกชุดแรกของคริสตจักรเยรูซาเล็มเป็นคนที่อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจนวินาทีสุดท้าย เขาสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อผู้ที่เอาหินขว้างตัวเองว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้” (กจ.7.60) แล้วล่วงหลับไป ดังนั้นชีวิตของเขาสวยงามมาก หน้าเขาเหมือนหน้าทูตสวรรค์ เขามักจะถูกเรียกว่า ผู้ที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อในพระเยซู เขาได้ถูกโอบกอดในพระทรวงของพระเยซูคริสต์ด้วยการอธิษฐาน และสามารถอุ้มคนมากมาย แม้คนที่กำลังเอาหินขว้างเขาด้วยการอธิษฐาน เขาเป็นคนที่มีความสุขมากๆ และสวยงามจริงๆ คนที่ขาดเชือกแห่งการอธิษฐานเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากพระทรวงของพระองค์และจากหัวใจของธรรมิกชน จึงไม่มีความสุขเลย ตรงกันข้าม คนที่อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเป็นคนมีความสุขที่อยู่ในพระทรวงของพระองค์และอยู่ในหัวใจของธรรมิกชนด้วย

3. คริสเตียนที่สวยงามเป็นคริสเตียนที่ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี (18 ก)

“จงขอบพระคุณในทุกกรณี...”
     
เปาโลได้ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี ได้ขอบพระคุณพระเจ้าในขณะที่ถูกจำจองอยู่ในคุก ขอบพระคุณพระเจ้าในขณะที่ถูกเฆี่ยนตีเพราะพระเยซู ขอบ พระคุณพระเจ้าในขณะที่อดอาหารอดนอนเพื่อพระองค์ เปาโลได้สารภาพว่า “ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้า ด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อ จึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฎิบัติพระราชกิจของพระองค์” (1ทธ. 1.12)
     
เปาโล ผู้ที่ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเช่นนี้ ได้ท้าทายเราในวันนี้ว่า “จงขอบพระคุณในทุกกรณี” หมายความว่า ให้เราดำเนินชีวิตโดยการมองดูความร่าเริงแห่งชีวิต เมื่อเรายืนหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ เงาจะอยู่เบื้องหลังของเรา ซึ่งมองไม่เห็น แต่เมื่อเรายืนหันหลังให้ดวงอาทิตย์ เงาจะอยู่ตรงหน้าเรา ชีวิตมนุษย์จะสว่าง หรือมืด ก็ขึ้นอยู่กับว่า เขายืนมุ่งหน้าไปทิศไหน บางคนดำเนินชีวิตโดยการมองดูความมืดในชีวิต และบางคนก็ดำเนินชีวิตโดยการมองดูความสดใสแห่งชีวิต คนที่ดำเนินชีวิตด้วยการมองดูความมืดแห่งชีวิตนั้น ไม่มีความเชื่อในพระเจ้า ไม่มีความรักและไม่มีความหวัง แต่คนที่ดำเนินชีวิตด้วยการมองดูความสดใสแห่งชีวิตนั้นมีความไว้วางใจในพระเจ้า มีความรักและมีความหวังด้วย เปาโลได้ท้าทายเราด้วยการกล่าวว่า “จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานซึ่งพระองค์ทรงประทานนั้นที่เหลือพรรณนาได้” (2คร. 9.15) สำหรับคนที่มองดูทุกอย่างด้วยแง่บวกและขอบพระคุณพระเจ้า ประตูแห่งความหวังเปิดอยู่เสมอ แต่ส่วนคนที่ไม่มีการขอบพระคุณ ประตูแห่งอนาคตก็ปิดอยู่จนกว่ากลับมาขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี ในภาษาอังกฤษ คำว่า “คิด” (Think) กับ “ขอบพระคุณ” (Thank) มีรากศัพท์เดียวกัน “พระคุณ” (Grace) กับ “ความกตัญญู” (Gratitude) ก็มาจากรากศัพท์เดียวกัน ไม่ว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม ถ้าเราคิดถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรา เราก็ดำเนินชีวิตด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าได้ เมื่อเราคิดทุกอย่างเหมือนพระเยซู เราก็ขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีได้
    
มีใครไหมที่ความชื่นบานหายไป มีใครไหมที่หยุดอธิษฐานและลืมขอบพระคุณพระเจ้า อยากให้เอาสามสิ่งนี้กลับคืนมา เอาความชื่นบานกลับมาอีก เอาการอธิษฐานกลับมาอีก และเอาการขอบพระคุณกลับคืนมาอีก เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า (18 ข) สำหรับเราแต่ละคน พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทุกคนเป็นคริสเตียนที่สวยงามในสายพระเนตรของพระเจ้า ดังนั้น เมื่อเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้ว เราก็จะเป็นคริสเตียนที่ไม่มีตำหนิและสวยงามในสายพระเนตรของพระเจ้าได้ จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณพระเจ้า แล้วชีวิตของเราในแต่ละวันจะมีแต่ความสุขและสวยงามจริงๆ ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่าน 


 12-10(Page1)  9-7(Page2)  |  6-4(Page3)
คำเทศนาปี 2005

เทศนาเรื่อง เราจะปรนนิบัติพระเจ้า article
เทศนาเรื่อง เจ้าของวันคริสต์มาสครั้งแรก article
เทศนาเรื่อง ความสนพระทัยของพระองค์และหน้าที่ของธรรมิกชน article
เทศนาเรื่อง ให้เรารักพระวจนะของพระเจ้า article
เทศนาเรื่อง ให้เรามีส่วนในข่าวประเสริฐ article
คำเทศนาเรื่อง ความเชื่อที่มุ่งไปข้างหน้า article
เทศนาเรื่อง นมัสการด้วยใจขอบพระคุณ article
เทศนาเรื่อง ท่านกำลังแสวงหาอะไรอยู่ article
Sermon 3 article
Sermon 2 article
Sermon 1 article
คำเทศนาเรื่อง ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ article
คำเทศนาเรื่อง ชัยชนะเหนือความกลัว article
คำเทศนาเรื่อง ความเชื่อของทิโมธี article
คำเทศนาเรื่อง ให้คริสตจักรเต็มด้วยผู้นมัสการ article
คำเทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่ส่องสว่าง article
คำเทศนาเรื่อง พระเยซูผู้ถูกยกขึ้นอย่างสูง article
คำเทศนาเรื่อง ผู้คนที่พระเจ้าแสวงหา article
คำเทศนาเรื่อง พระเยซูผู้ทรงถ่อมพระทัย article
คำเทศนาเรื่อง ให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวในพระเป็นเจ้า article
คำเทศนาเรื่อง สองสิ่งที่คริสเตียนควรรู้ article
คำเทศนาเรื่อง จงระลึกถึงวันของพระเป็นเจ้า article
คำเทศนาเรื่อง ชีวิตที่สมกับข่าวประเสริฐ article
คำเทศนาเรื่อง เราควรดำเนินชีวิตอย่างไร article
คำเทศนาเรื่อง ของมีค่าอยู่ในภาชนะดิน article
คำเทศนาเรื่อง จงออกไปประกาศข่าวปรเสริฐ article
คำเทศนาเรื่อง เพชรพลอย 3 อย่างของคริสเตียน article
คำเทศนาเรื่อง ผู้คนที่เผาหนังสือตำรา article
คำเทศนาเรื่อง หญิงที่เปิดผอบน้ำมันหอม article
คำเทศนาเรื่อง ศักเคียสได้พบพระเยซู article
คำเทศนาเรื่อง คุณค่าของแผ่นดินสวรรค์ article
คำเทศนาเรื่อง คำอุปมาเรื่องแกะกับแพะ article
คำเทศนาเรื่อง : คริสเตียนที่ดี article
คำเทศนาเรื่อง : คริสเตียนที่พระเจ้าชมเชย article
คำเทศนาเรื่อง สองสิ่งที่มนุษย์ควรรู้ article
คำเทศนาเรื่อง การนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัย article
คำเทศนาเรื่อง จงระลึกถึงพระผู้สร้างของท่าน article
คำเทศนาเรื่อง ผู้ที่จะได้รับพระพรของพระเจ้า article
คำเทศนาเรื่อง ให้เรารับพระพรของพระเจ้า articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.