ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


Sermon 1 article

ศูนย์รวมคำเทศนา

วันที่

คำเทศนา

ข้อพระคัมภีร์

คำเทศน์โดย

25 -12-2005

 เจ้าของวันคริสต์มาสครั้งแรก

มัทธิว1:18-25

ศจ.ดร.จุง ซิก คิม

18 -12-2005

 ความสนพระทัยของพระองค์และหน้าที่ของธรรมิกชน

ลูกา 10:17-20

ศจ.ซังวอน อิม

11-12-2005

 ให้เรารักพระวจนะของพระเจ้า  

เอสรา 7:6-10

ศจ.ดร.จุง ซิก คิม

4-12-2005

  ให้เรามีส่วนในข่าวประเสริฐ

ฟป. 1.3-8 

ศจ.ดร.จุง ซิก คิม

27-11-2005

   ความเชื่อที่มุ่งไปข้างหน้า

ฟป. 3:12-16 

ศจ.ดร.จุง ซิก คิม

20-11-2005 

   นมัสการด้วยใจขอบพระคุณ

เฉลยธรรมบัญญัติ16.16-17

ศจ.ดร.จุง ซิก คิม

13-11-2005 

   คริสเตียนที่สวยงาม

1เธสะโลนิกา5:16-18 

ศจ.ดร.จุง ซิก คิม 

6-11-2005 

   ท่านกำลังแสวงหาอะไรอยู่

ฟป.3:4-11 

ศจ.ดร.จุง ซิก คิม 

30-10-2005 

   ให้เราเชื่ออย่างถูกต้อง 

ฟป. 3:1-3 

ศจ.ดร.จุง ซิก คิม 

23-10-2005

   ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

ฟป. 2:25-30

ศจ.ดร.จุง ซิก คิม

16-10-2005

   ชัยชนะเหนือความกลัว 

2พศด. 20:1-4,
20-23

อ. ชุรีพร
แสงเพชรไพบูลย์

09-10-2005

  ความเชื่อของทิโมธี 

ฟป. 2:19-24

ศจ.ดร.จุง ซิก คิม

02-10-2005

  ให้คริสตจักรเต็มด้วยผู้นมัสการ 

มธ. 22:01-10

ศจ.ดร.จุง ซิก คิม

 เมย.-มิย. |  กค.-กย.  | ตค.-ธค.

มค.-มีค.06 | เมย.-มิย.06 | กค.-กย.06 | ตค.-ธค.06


 
คำเทศนาปี 2005

เทศนาเรื่อง เราจะปรนนิบัติพระเจ้า article
เทศนาเรื่อง เจ้าของวันคริสต์มาสครั้งแรก article
เทศนาเรื่อง ความสนพระทัยของพระองค์และหน้าที่ของธรรมิกชน article
เทศนาเรื่อง ให้เรารักพระวจนะของพระเจ้า article
เทศนาเรื่อง ให้เรามีส่วนในข่าวประเสริฐ article
คำเทศนาเรื่อง ความเชื่อที่มุ่งไปข้างหน้า article
เทศนาเรื่อง นมัสการด้วยใจขอบพระคุณ article
เทศนาเรื่อง คริสเตียนที่สวยงาม article
เทศนาเรื่อง ท่านกำลังแสวงหาอะไรอยู่ article
Sermon 3 article
Sermon 2 article
คำเทศนาเรื่อง ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ article
คำเทศนาเรื่อง ชัยชนะเหนือความกลัว article
คำเทศนาเรื่อง ความเชื่อของทิโมธี article
คำเทศนาเรื่อง ให้คริสตจักรเต็มด้วยผู้นมัสการ article
คำเทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่ส่องสว่าง article
คำเทศนาเรื่อง พระเยซูผู้ถูกยกขึ้นอย่างสูง article
คำเทศนาเรื่อง ผู้คนที่พระเจ้าแสวงหา article
คำเทศนาเรื่อง พระเยซูผู้ทรงถ่อมพระทัย article
คำเทศนาเรื่อง ให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวในพระเป็นเจ้า article
คำเทศนาเรื่อง สองสิ่งที่คริสเตียนควรรู้ article
คำเทศนาเรื่อง จงระลึกถึงวันของพระเป็นเจ้า article
คำเทศนาเรื่อง ชีวิตที่สมกับข่าวประเสริฐ article
คำเทศนาเรื่อง เราควรดำเนินชีวิตอย่างไร article
คำเทศนาเรื่อง ของมีค่าอยู่ในภาชนะดิน article
คำเทศนาเรื่อง จงออกไปประกาศข่าวปรเสริฐ article
คำเทศนาเรื่อง เพชรพลอย 3 อย่างของคริสเตียน article
คำเทศนาเรื่อง ผู้คนที่เผาหนังสือตำรา article
คำเทศนาเรื่อง หญิงที่เปิดผอบน้ำมันหอม article
คำเทศนาเรื่อง ศักเคียสได้พบพระเยซู article
คำเทศนาเรื่อง คุณค่าของแผ่นดินสวรรค์ article
คำเทศนาเรื่อง คำอุปมาเรื่องแกะกับแพะ article
คำเทศนาเรื่อง : คริสเตียนที่ดี article
คำเทศนาเรื่อง : คริสเตียนที่พระเจ้าชมเชย article
คำเทศนาเรื่อง สองสิ่งที่มนุษย์ควรรู้ article
คำเทศนาเรื่อง การนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัย article
คำเทศนาเรื่อง จงระลึกถึงพระผู้สร้างของท่าน article
คำเทศนาเรื่อง ผู้ที่จะได้รับพระพรของพระเจ้า article
คำเทศนาเรื่อง ให้เรารับพระพรของพระเจ้า articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.