ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


How to read the book Daniel

อ่านดาเนียลอย่างไร

เทรมเพอร์ ลองแมน III   เขียน

จารุวรรณ ใหม่วงษ์          แปล

240 หน้า  160 บาท

 

     เนื้อหาส่วนใหญ่ของดาเนียลดูจะสร้างความงุนงงแก่ผู้อ่านปัจจึบันไม่น้อย ครึ่งแรกของเรื่องเต็มไปด้วยกฏระเบียบต่างๆของตะวันออก ใกล้โบราณ และเรื่องราว ในราชสำนัก ครึ่งหลัง คือนิมิตที่มีลักษณะเป็นคำวิวรณ์เกี่ยวกับสัตว์ร้ายและ ความวุ่นวายของจักรวาล

       คริสเตียนจำนวนมากเข้าใจผิด หรือไม่ก็หลีกเลี่ยงไม่อ่านเล่มนี้ แต่การไม่อ่านพระธรรม ดาเนียลก็หมายความถึงการพลาดข่าวสารของพระเจ้าตอนสำคัญยิ่งที่มีไว้ให้เรา

       จากหนังสือของเทรมเพอร์ลองแมน III เมื่อเราอ่านดาเนียลในแบบ ตัวพระธรรมเอง และ ตามบริบทดั้งเดิม  เราจะค้นพบว่าทุกอย่างในเล่ม เข้าใจง่ายกว่าที่เราคิด ในหนังสือชุด อ่านอย่างไร ซึ่งเป็นชุดยอดนิยม ชุดนี้ ลองแมนนำเอาประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญของเขาในฐานะ นักวิชาการพันธสัญญาเดิมและในฐานะอาจารย์เพื่อมุ่งนำผู้อ่านไปสู่การมีส่วนร่วมกับ ดาเนียลอย่างเหมาะสม เขาตรวจสอบรูปแบบ โครงสร้าง ประวัติศาสตร์ และภูมิหลังของ พระธรรม รวมทั้งข่าวสารทางศาสนศาสตร์ที่สำคัญ

สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ......................13

บทนำ: คำเชิญเข้าสู่พระธรรมดาเนียล..........15

ตอนที่หนึ่ง: อ่านดาเนียลตามท้องเรื่องดั้งเดิม.......17

บทที่ เรื่องเล่าและนิมิตต่างๆ ท่ามกลางการถูกกดขี่: รูปแบบ ภาษาและโครงสร้าง.....19

บทที่ 2   การถูกกวาดต้อนไปยังบาบิโลนและการเรืองอำนาจของเปอร์เซีย

                    (และกรีก): ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของพระธรรมดาเนียล.......33

บทที่ 3   คำปลอบโยนท่ามกลางสภาพการถูกกดขี่: สาระสำคัญของพระธรรม.........57

ตอนที่สอง: อ่านดาเนียลตามเรื่องเล่าทั้งหกและนิมิตทั้งสี่...........................71

บทที่ 4   ถูกฝึกในสภาพแวดล้อมที่มุ่งร้าย ตอนที่หนึ่ง: ดาเนียล 1.............75

บทที่ 5   ถูกให้ฝึกในสภาพแวดล้อมที่มุ่งร้าย ตอนที่สอง: ดาเนียล 2...........89

บทที่ พระเจ้าทำให้เนบูคัดเนสซาร์ผู้ทรงอำนาจถ่อมพระทัยลง ดาเนียล 4....101

บทที่ 7   ผู้ใดจะตีความข้อความบนผนังได้? ดาเนียล 5...109

บทที่ 8   เพื่อนทั้งสามกับเตาไฟร้อนแรง  ดาเนียล 3........117

บทที่ 9   ดาเนียลในถ้ำสิงห์  ดาเนียล 6..............125

บทที่ 10 “ผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์”  ดาเนียล 7....133

บทที่ 11 แกะผู้และแพะผู้ ดาเนียล 8...................143

บทที่ 12  เจ็บสิบสัปตะ: การตกเป็นเชลยดำเนินต่อไป ดาเนียล 9. .149

บทที่ 13 “แต่เขาก็จะถึงจุดจบดาเนียล 10:1-12:4.........159

บทที่ 14 “ท่านจงไปตามทางของท่านจวบจนวาระสุดท้ายดาเนียล 12:5-13.....179

 ตอนที่สาม: อ่านดาเนียลอย่างคริสตชนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด......183

บทที่ 15 อยู่อย่างไรในวัฒนธรรมที่เป็นพิษเป็นภัย ดาเนียล 1-6.........189

บทที่ 16 พบคำปลอบโยนในชัยชนะสุดท้ายของพระเจ้า ดาเนียล 7-12..........201

 

เชิงอรรถ: หนังสืออธิบายพระธรรมดาเนียล.........229

 
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์

อ่านปฐมกาลอย่างไร
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า
กาลาเทีย Galatians article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/ดำเนินโดยพระวจนะ article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/เจ็ดคำตรัสของพระผู้ช่วยบนกางเขน article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/กิตติคุณสัมพันธ์ ฉบับศึกษา
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/พระเยซู พระเมสสิยาห์ article
อุปมาของพระเยซู The Parables of Jesus
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / หลักการตีความหมายพระคัมภีร์ article
หมวดศู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / อ่านสุภาษิตอย่างไร article
พระคริสต์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ article
คดีพระเยซู The Case for Christ
อ่านวิวรณ์อย่างไร How to Read Revelation
Lesson from Genesis
หมวดคู่มือ 8 Main menu
How to read the Gospel and Acts
รู้จักพระเยซู
การมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าพระผู้สร้าง
ทัศนะต่อโลกของคริสเตียนตามแนวพระคัมภีร์
บทเรียนจากกันดารวิถี
อ่านอพยพอย่างไร
บทเรียนจากปฐมกาล Genesis
บทเรียนจากยอห์น John
แกะรอยรหัสลับดาวินชี Da Vinci Code
บทเรียนจากอพยพ article
อ่านสดุดีอย่างไร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.