ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


การมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าพระผู้สร้าง

 การมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าพระผู้สร้าง

การมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าพระผู้สร้าง
   -ภาวนาเชิงศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์ปฐมกาล
คูซอง คัง.  เขียน
จุงซิก คิม. แปล
304 หน้า  ราคา 170 บาท

อารัมภบทของผู้เขียน
อารัมภบทของผู้เขียนสำหรับฉบับภาษาไทย
อารัมภบทของผู้แปล

อารัมภบท
ภาวนาเชิงศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์ ปฐมกาล 1:1-23
   พระเจ้าผู้ที่เรานมัสการ

หมวดที่ 1 จากอาดัมสู่โนอาห์
   ภาวนาเชิงศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์ ปฐมกาล 2:4-6:8
   บทที่ 1 มนุษย์ คืออะไร
   บทที่ 2 การพิพากษาและพระคุณของพระเจ้า
   บทที่ 3 ทางที่คาอินเดินไป
   บทที่ 4 เราควรดำเนินชีวิตอย่างไร
   บทที่ 5 ถ้อยคำที่ถูกรวมอยู่ในหนังสือพงศ์พันธุ์ของอาดัม
   บทที่ 6 เหตุใดพระเจ้าทรงตัดสินพิพากษาโลก

หมวดที่ 2 จากโนอาห์สู่อับราฮัม
   ภาวนาเชิงศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์ ปฐมกาล 6:9-11:26
   บทที่ 1 โนอาห์ ผู้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า
   บทที่ 2 ความรอด คือการเริ่มต้นใหม่ มิใช่ปลายทาง
   บทที่ 3 พระเจ้าทรงทำพันธสัญญา
   บทที่ 4 การประกาศพรและสาปแช่ง
   บทที่ 5 ข่าวสารของพระเจ้าที่ใส่อยู่ในลำดับพงศ์ของเชม ฮาม และยาเฟท

หมวดที่ 3 จากอับราฮัมสู่อิสอัค
    ภาวนาเชิงศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์ ปฐมกาล 11:27-25:18
   บทที่ 1  ได้เดินทางไปตามพระดำรัสของพระยาห์เวห์
   บทที่ 2  วิกฤตการณ์มาหา
   บทที่ 3  เมื่อความขัดแย้งกันและการทะเละใกล้เข้ามา
   บทที่ 4  ในโลกที่เป็นเหมือนสมรภูมิรบ
   บทที่ 5  พระเจ้าแห่งพันธสัญญา คนแห่งความเชื่อ
   บทที่ 6  ผู้ใดเป็นคนแห่งความเชื่อ
   บทที่ 7  พระเจ้าเสด็จมาหา
   บทที่ 8  ความยุติธรรมของพระเจ้า
   บทที่ 9  การพิพากษาอย่างยุติธรรมของพระเจ้า
   บทที่ 10 การแทรกแซงของพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม
   บทที่ 11 ความชื่นชมยินดีมาถึงเมื่อพระวจนะบรรลุผลสำเร็จ
   บทที่ 12 การทดสอบของพระเจ้า
   บทที่ 13 ความตายของซาราห์ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่
   บทที่ 14 การสมรสของอิสอัค การทรงนำของพระเจ้า

หมวดที่ 4 จากอิสอัคไปถึงยาโคบ
   ภาวนาเชิงศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์ ปฐมกาล 25:19 - 36:43
   บทที่ 1  การทรงเลือกด้วยสิทธิอำนาจปกครองของพระเจ้า
   บทที่ 2  อิสอัค ผู้ที่ได้รับพรจากพระยาห์เวห์
   บทที่ 3. ยาโคบและเอซาว
   บทที่ 4. พระเจ้าที่ยาโคบเห็นในความฝัน
   บทที่ 5  ทำให้ยาโคบทวีจำนวนมากขึ้น
   บทที่ 6. ทำให้ยาโคบเปลี่ยนแปลง
   บทที่ 7. วิกฤตการณ์และวิกฤตการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่า
   บทที่ 8. ยาโคบกลับมาแล้ว
   บทที่ 9. ประวัติศาสตร์คือความต่อเนื่องของการเกิดและการตาย
   บทที่ 10 ลำดับพงศ์พันธุ์ของเอซาว

หมวดที่ 5 จากยาโคบสู่อิสราเอล
   ภาวนาเชิงศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์ ปฐมกาลบทที่ 37-50
   บทที่ 1. ทางที่จะไปถึงความปรองดองกัน
   บทที่ 2. แผนการของมนุษย์และแผนการของพระเจ้า
   บทที่ 3  โยเซฟ คนที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่
   บทที่ 4. สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด และการรับใช้ด้วยสุดความสามารถ
   บทที่ 5  พระเจ้าผู้ควบคุมโลก
   บทที่ 6. ความหวาดกลัวที่มาหาในเวลาแห่งวิกฤตการณ์
   บทที่ 7. ดิวเอ็ดโตของโยเซฟและยูดาห์
   บทที่ 8. น้ำพระทัยของพระเจ้าที่บรรจุอยู่ในการเดินทางแห่งชีวิต
   บทที่ 9. จะเหลืออะไรไว้
   บทที่ 10 ผู้ครอบครองที่แท้จริง
   บทที่ 11 ความมั่นใจในคำสัญญาที่สำเร็จได้เหนือความตาย

บันทึกส่งท้าย
 

 
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์

อ่านปฐมกาลอย่างไร
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า
คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ article
กาลาเทีย Galatians article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/ดำเนินโดยพระวจนะ article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/เจ็ดคำตรัสของพระผู้ช่วยบนกางเขน article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/กิตติคุณสัมพันธ์ ฉบับศึกษา
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/พระเยซู พระเมสสิยาห์ article
อุปมาของพระเยซู The Parables of Jesus
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / หลักการตีความหมายพระคัมภีร์ article
หมวดศู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / อ่านสุภาษิตอย่างไร article
พระคริสต์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ article
คดีพระเยซู The Case for Christ
How to read the Gospel and Acts article
How to read the book Daniel
รู้จักพระเยซู
ทัศนะต่อโลกของคริสเตียนตามแนวพระคัมภีร์
บทเรียนจากกันดารวิถี
อ่านอพยพอย่างไร
บทเรียนจากปฐมกาล Genesis
บทเรียนจากยอห์น John
แกะรอยรหัสลับดาวินชี Da Vinci Code
บทเรียนจากอพยพ article
อ่านสดุดีอย่างไร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.