ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


ความเชื่อ ที่มีชีวิต

ความเชื่อที่มีชีวิต

จุงศิก คิม  เขียน 

239 หน้า  130 บาท 

Living Faith

สารบัญ
คำนำ 7
ตอนที่ 1 รากฐานแห่งความเชื่อ
1. ข่าวประเสริฐคืออะไร 11
2. การกลับใจใหม่คืออะไร 17
3. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ใด 23
4. ทำอย่างไรจึงจะได้รับความรอด 33
5. มั่นใจหรือไม่ว่าได้รับความรอด 41
6. การบังเกิดใหม่คืออะไร 49
7. ฉันอยู่สังกัดใด (1) 57
8. ฉันอยู่สังกัดใด (2) 67
9. ชุมชนแห่งความเชื่อคืออะไร 77
10. ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร 85

ตอนที่ 2 การเติบโตเต็มที่แห่งความเชื่อ

11. แบบอย่างของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่:พระเยซูคริสต์ 95
12. การเติบโตเต็มที่แห่งความเชื่อผ่านทางพระคัมภีร์ 105
13. จะอ่านพระคัมภีร์อย่างไร 117
14. การเติบโตเต็มที่แห่งความเชื่อผ่านทางการอธิษฐาน 127
15 คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอน 137
16. การเติบโตเต็มที่ของความเชื่อผ่านทางพันธกิจ 151
17. พันธกิจแห่งการประกาศ 161
18. สถานะของเราในโลกแห่งการทรงสร้าง 169
19. สถานะของเราในฐานะเป็นผู้เชื่อ 179
20. สถานะของเราในสังคม 191
21. พระบัญญัติสิบประการกับชีวิตคริสเตียน 201
22. คำเทศนาบนภูเขาและชีวิตคริสเตียน 211
23. ชีวิตคริสเตียนในครอบครัว 221
24. ชีวิตคริสเตียนในสังคม 231
หมวดชีวิตคริสเตียน

ไม่ยุ่งเกินอธิษฐาน
จงหนุนใจกัน Encouraging one another
พระคริสต์ในคุณ Christ in you article
วิธีการอธิษฐาน How to Pray article
หมวดการดำเนินชีวิตคริสเตียน article
ความผูกพันในชีวิตคู่ Sexual Intimacy in Marriage article
ไฟฟื้นฟู article
ซีโมนเปโตร Simon Peter
ความถ่อมใจ humility article
เมื่อคริสเตียนคุกเข่าอธิษฐาน The Kneeling Christian article
หัวใจที่มีเพื่อพระเจ้า article
เสียงอธิษฐานจากสวนดอกไม้
พระเยซูที่ฉันไม่เคยรู้จัก The Jesus I never knew
ตามรอยพระบาท In His Step
สรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ Hallowed be thy names article
พลังแห่งการอธิษฐานของภรรยา The Power of a Praying Wife article
เดินตามน้ำพระทัย Experiencing god article
พลังผ่านการอธิษฐาน Power Through Prayer article
เด็กผู้ชาย การท้าทายที่ต้องฟันฝ่า article
ทำไมผมเป็นคริสเตียน
จงเสริมสร้างกัน
การแต่งานและครอบครัว
ความเกียจคร้าน
คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี Joyous Church
คริสตจักรที่ฉันรัก เล่มที่ 2
จงรักกัน Loving One Another
ชีวิตพระกาย Bodylife
ภาวนาประจำวัน
ชีวิตแห่งการเชื่อฟัง
ของขวัญจากใจ 2
พลังแห่งการอธิษฐานของพ่อแม่ The Power of Praying Parent
ชีวิตที่ยอดเยี่ยม Your Best Life Now
ถ้อยคำแห่งชัยชนะ victory
ถ้อยคำแห่งความปรีดียิ่ง christmas
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า Salvation by Grace
ถ้าอยากเดินบนน้ำ จำต้องก้าวออกจากเรือ If you want to walk on water
พลังแห่งการอธิษฐานของสามี The Pryaying @ Husband article
ของขวัญจากใจ A GIFT FROM THE HEART article
ลมใหม่ ไฟใหม่ article
การทรงเรียก The Call articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.