ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


9 สัญลักษณ์ของคริสตจักรที่เข้มแข็ง article

9 สัญลักษณ์ของคริสตจักรที่เข้มแข็ง

มาร์ค เดเวอร์ เขียน / จารุวรรณ ใหม่วงศ์ แปล

286 หน้า / 140 บาท

                        สารบัญ

คำนำ

สัญลักษณ์ที่หนึ่ง  การเทศนาแบบอรรถาธิบาย

สัญลักษณ์ที่สอง  ศาสนศาสตร์ตามหลักพระคัมภีร์

สัญลักษณ์ที่สาม   พระกิตติคุณ

สัญลักษณ์ที่สี่     ความเข้าใจเรื่องการกลับใจใหม่ตามหลักพระคัมภีร์ 

สัญลักษณ์ที่ห้า   ความเข้าใจเรื่องการประกาศตามหลักพระคัมภีร์

สัญลักษณ์ที่หก   ความเข้าใจเรื่องการเป็นสมาชิกภาพของคริสตจักรตามหลักพระคัมภีร์ 

สัญลักษณ์ที่เจ็ด   การลงวินัยของคริสตจักรตามหลักพระคัมภีร์

สัญลักษณ์ที่แปด  ความเข้าใจเรื่องการสร้างสาวกและการเติบโต 

สัญลักษณ์ที่เก้า   การเป็นผู้นำคริสตจักรตามหลักพระคัมภีร์ 

ภาคผนวกที่หนึ่ง

ภาคผนวกที่สอง

(เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้)

อาจารย์มาร์ค เดเวอร์ ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงท้าทายให้ค้นหาสิ่งที่คริสตจักรมุ่งหมายอยากให้เป็นอีกครั้งหนึ่ง โดยนำเสนอ 9 สัญลักษณ์ของคริสตจักรที่เข้มแข็ง (หรือสุขภาพดี) ซึ่งบอกความแตกต่างระหว่างคริสตจักรตามหลักของพระคัมภีร์ที่เข้มแข็ง และคริสตจักรที่เติบโตน้อยกว่า หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ครอบคลุมทุกเรื่องที่พูดกับคริสตจักร แต่เจาะจงเฉพาะด้านที่สำคัญเท่านั้น ไม่ว่าท่านจะเป็นศิษยาภิบาล ผู้นำในคริสตจักร ผู้รับใช้ หรือสมาชิก ท่านก็สามารถปลูกฝังคุณภาพของคริสตจักรตามหลักพระคัมภีร์ลงในคริสตจักรของคุณ โดยนำคริสตจักรสู่ชีวิตใหม่ที่มีสุขภาพดี เพื่อพระสิริของพระเจ้า เมื่อท่านกำลังเรียกวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของคริสตจักรกลับคืนมา ท่านจะได้เห็นและเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยให้พระกายของพระคริสต์เป็นชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
หมวดการประกาศและงานมิชชั่น

การประกาศงานมิชชั่น
คริสตจักรใหญ่ยิ่งกว่าที่คุณคิด
10 หลักการรับใช้อันทรงพลานุภาพ
สูตรไม่ลับการประกาศ article
พันธกิจคริสเตียนโลกสมัยใหม่ article
สู่พันธกิจโลก article
ให้ประชาชาติเปรมปรีดิ์ article
พันธกิจในพันธสัญญาใหม่ article
พันธกิจในพันธสัญญาเดิม
งานประกาศของคริสตจักร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.