ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


คิดเหมือนพระเยซู Think Like Jesus

คิดเหมือนพระเยซู

ผู้เขียน    จอร์จ  บาร์นา
                    George Barna           เขียน

ผู้แปล     จารุวรรณ  ใหม่วงค์

283 หน้า/  135 บาท


ถ้าคุณเป็นเช่นคริสเตียนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ไม่มีใครเคยสอนคุณถึงวิธีสร้างทัศนะ

ของชีวิตที่มีพื้นฐานบนพระคัมภีร์และวิธีการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับทัศนะนั้น

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานจากการวิจัยและการเดินทางส่วนตัวของผู้เขียนเองในตลอด

หลายปีที่ผ่านมา โดยนำเสนอโปรแกรมทีละขั้นตอนเพื่อให้ทุกการตัดสินใจสอด

คล้องกับหลักการและพระบัญชาของพระเจ้า และแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีตั้งคำถาม

และตอบ พระเยซูจะทรงทำเช่นไรถ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกับฉันตอนนี้?

                                                                ---  จากปกหลังหนังสือ 

 

เกี่ยวกับผู้เขียน

จอร์จ บาร์นา (George Barna) ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มงานวิจัยบาร์นา   เป็นนักเขียนเจ้าของ

หนังสือขายดีที่สุดมากกว่าสามสิบเล่มรวมถึง  เขาเป็นนักพูดที่ได้รับความนิยมในงานสัมมนา

เกี่ยวกับการเป็นผู้นำและการรับใช้ทั่วโลก   บาร์นาได้รับความไว้วางใจจากนักหนังสือพิมพ์

ผู้บริหารูรกิจและฆราวาสให้ตีความวัฒนธรรมในปัจจุบัน และเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในท่ามกลาง

ผู้นำคริสเตียนที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศอเมริกา

                                            สารบัญ

                จากใจผู้เขียน       

                คำนำ: ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่า?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่หนึ่ง:

ทัศนะเรื่องภาวะของโลกทัศน์

                1. มันสำคัญนักหรือ?                                                                                                         3

                2. สภาพจิตใจของคนอเมริกัน                                                                                         19

3. การประสานความเชื่อและรูปแบบการดำเนินชีวิต                                 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่สอง:

การพัฒนาโลกทัศน์ตามหลักพระคัมภีร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. คำถามที่ 1: พระเจ้ามีอยู่จริงหรือ?                                                                              57

5. คำถามที่ 2: พระลักษณะและธรรมชาติของพระเจ้าเป็นอย่างไร?                       73

6. คำถามที่ 3: โลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและทำไมจึงเกิดขึ้น?                                   89

7. คำถามที่ 4: อะไรคือธรรมชาติและจุดประสงค์ของมนุษยชาติ?                          101

8. คำถามที่ 5: เกิดอะไรขึ้นหลังจากเราตายจากโลกนี้ไป?                                         119

9. คำถามที่ 6: สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณมีอยู่จริงหรือ?                                 133

10. คำถามที่ 7: ความจริงคืออะไร?                                                                 149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่สาม:

การปฏิบัติตามโลกทัศน์ตามหลักพระคัมภีร์

11. เมื่อต้องเผชิญหน้ากัน                                                                                                165

12. คริสตจักรของคุณสามารถช่วยคุณได้อย่างไร                                                         175

13. การรับการเปลี่ยนแปลง                                                                                              189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก                                                                                                                             203

บันทึกท้ายเล่ม                                                                                                                      209

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
หมวดคริสเตียนศึกษา

คริสเตียนศึกษา article
หมวดคริสเตียนศึกษา / การให้การศึกษาแก่เด็กในคริสตจักร 2 article
หมวดคริสเตียนศึกษา / การให้การศึกษาแก่เด็กในคริสตจักร1
หมวดคริสเตียนศึกษา / สอนอย่างพระเยซู article
หมวดคริสเตียนศึกษา / หลักการสอน
หมวด คริสเตียนศึกษา/ ให้พระคัมภีร์พูดเองเถิด Let the bible speak for itself article
คู่มือครูอบรมเด็กเรื่องการประกาศ
คู่มือฝึกอบรมเด็กทิโมธี เรื่องการประกาศ
สื่อการสอนเชิงสร้างสรรค์Copyright © 2010 All Rights Reserved.