ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


อุปมาของพระเยซู The Parables of Jesus

 อุปมาของพระเยซู

เจมส์ มอนท์กัมมะรี บอยซ์ เขียน / สิธยา คูหาเสน่ห์ แปล

258 หน้า / 140 บาท

  สารบัญ

อารัมภบท

คำอุปมาเกี่ยวกับอาณาจัรกของพระเจ้า

1. เรื่องเมล็ดพืชกับดิน 

2. เรื่องการงานของศัตรู 

3. เรื่องประชากรแห่งอาณาจักรของพระเจ้า

4. เรื่องอาณาจักรของพระเจ้าก่อตั้งเสร็จสมบูรณ์ 

คำอุปมาเกี่ยวกับความรอด

5. เรื่องแกะหลงหาย เงินเหรียญหาย และบุตรที่หลงหาย 

6. เรื่องคนงานในสวนองุ่น

7. เรื่องงานอภิเษก

8. เรื่องประตูแคบ

9. เรื่องฟาริสีกับคนเก็บภาษี

คำอุปมาเกี่ยวกับปัญญากับความโง่เขลา

10. เรื่องหญิงพรหมจารีย์สิบคน

11. เรื่องเศรษฐีโง่

12. เรื่องผู้จัดการเจ้าเล่ห์

13. เรื่องช่างก่อสร้างที่ฉลาดและช่างก่อสร้างที่โง่เขลา

คำอุปมาเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน

14. เรื่องบุตรสองคน 

15. เรื่องตะเกียง 

16. เรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี 

17. เรื่องการไม่ลดละ 

18. เรื่องการขอบคุณ 

คำอุปมาเกี่ยวกับการพิพากษา

19. เรื่องจุดจบของข้าราชบรพาลใจร้าย

20. เรื่องคนเช่าสวนชั่วร้าย 

21. เรื่องเงินตะลันต์และเรื่องแพะและแกะ 

22. เรื่องเศรษฐีกับลาซารัส 

 

 

บางส่วนของพระคัมภีร์ให้ศาสนศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมแก่เรา บางส่วนกระตุ้นเราให้ตอบสนองพระเจ้า ด้วยใจขอบพระคุณ  แต่คำอุปมาเปิดเผยข้อล้ำลึกทำให้เราถามตัวเองว่าในชีวิตของเรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆ หรือไม่ และเป็นสิ่งที่เราควรคาดหวังมิใช่หรือ  เพราะเป็นคำอุปมาที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์ของพระเยซู ซึ่งเป็นพระดำรัสจากพระโอษฐ์ของพระเยซูที่ไม่มีใครทำได้ดีกว่าพระองค์ในการอธิบายให้เข้าใจว่าอะไรเป็นความเท็จและอะไรเป็นความจริง หนังสือ อุปมาของพระเยซูเป็นหนังสือที่รวบรวมคำอุปมาไว้เป็นหมวดหมู่ ได้แก่ คำอุปมาเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า คำอุปมาเกี่ยวกับความรอด คำอุปมาเกี่ยวกับปัญญากับความโง่เขลา คำอุปมาเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนและคำอุปมาเกี่ยวกับการพิพากษา ในขณะที่ท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ท่านจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นในคำอุปมาของพระเยซูอย่างชัดเจน

   

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์

อ่านปฐมกาลอย่างไร
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า
กาลาเทีย Galatians article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/ดำเนินโดยพระวจนะ article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/เจ็ดคำตรัสของพระผู้ช่วยบนกางเขน article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/กิตติคุณสัมพันธ์ ฉบับศึกษา
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/พระเยซู พระเมสสิยาห์ article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / หลักการตีความหมายพระคัมภีร์ article
หมวดศู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / อ่านสุภาษิตอย่างไร article
พระคริสต์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ article
คดีพระเยซู The Case for Christ
อ่านวิวรณ์อย่างไร How to Read Revelation
Lesson from Genesis
หมวดคู่มือ 8 Main menu
How to read the Gospel and Acts
How to read the book Daniel
รู้จักพระเยซู
การมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าพระผู้สร้าง
ทัศนะต่อโลกของคริสเตียนตามแนวพระคัมภีร์
บทเรียนจากกันดารวิถี
อ่านอพยพอย่างไร
บทเรียนจากปฐมกาล Genesis
บทเรียนจากยอห์น John
แกะรอยรหัสลับดาวินชี Da Vinci Code
บทเรียนจากอพยพ article
อ่านสดุดีอย่างไร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.