ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


คำเทศนาเรื่อง : คริสเตียนที่ดี article

   วัน/เวลา : วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2005 / 11.15 น.

   ผู้เทศนา : ศจ.ดร. จุง ซิก คิม

   ข้อพระคัมภีร์ : 1 โครินธ์ 3.1-9

   เรื่อง : คริสเตียนที่ดี

 พระธรรม 1โครินธ์เป็นจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนและส่งไปยังคริสตจักรโครินธ์   ในคริสตจักรโครินธ์ มีคริสเตียนสองประเภท คือ คริสเตียนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณและคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง  ในข้อที่ 1 กล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์”

เช่นเดียวกัน  ในคริสตจักรของเราปัจจุบันนี้ ก็มีคริสเตียนสองประเภท  คือ คริสเตียนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ หมายถึงคริสเตียนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นคริสเตียนที่ดี   และอีกประเภทคือคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง  ถ้าคริสตจักรมีจำนวนคริสเตียนที่ดีเพิ่มขึ้นมาก ก็เป็นคริสตจักรที่ดี  

ผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ อยู่ใต้การควบคุมของพระคริสต์  เป็นคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ แต่แสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบน  เป็นคนที่พยายามต่อสู้ที่จะไม่ทำบาป ได้ละทิ้งสิ่งซึ่งเป็นของความมืด แต่ดำเนินชีวิตเหมือนกับความสว่างและเกลือตามการทรงนำของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นความสว่างของโลก  เป็นผู้ที่พร้อมที่จะทนทุกข์ทรมานเพราะเห็นแก่พระนามของพระคริสต์  เป็นผู้ที่แสวงหาความหวังและปรารถนาที่จะรับบำเหน็จในแผ่นดินของพระเจ้า   ไม่ใช่ในโลกนี้ซึ่งเป็นที่อาศัยชั่วคราว 

ส่วนผู้ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนั้น เป็นทารกในพระคริสต์ หรือผู้ที่ได้รับเชื่อพระเยซูคริสต์ แต่ไม่ได้เติบโตขึ้นเท่าที่ควร   เป็นคริสเตียนแต่ชื่อ  รักตัวเองมากกว่ารักพระเยซู  มีความสนใจในงานของโลกมากกว่าการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ   ชีวิตในคริสตจักรกับชีวิตในสังคมไม่สอดคล้องกัน  เป็นคนที่ยังผูกพันกับนิสัยเก่าในอดีตเมื่อยังไม่รับเชื่อพระเยซู  เป็นคนที่คิดอย่างคน มิได้คิดอย่างพระเจ้า  เป็นคนที่ดูเหมือนว่ารักพระเจ้าแต่ด้วยปาก  จิตใจของเขาไม่เกรงกลัวพระเจ้าเลย 

     มีสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือ บางครั้งเราเป็นคริสเตียนที่ดี และบางครั้งเราก็มีแนวโน้มที่จะเป็นคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังได้ด้วย   เปโตรเป็นตัวอย่างที่ดี  ครั้งหนึ่ง พระเยซูทรงถามสาวกของพระองค์ว่า “แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร”  เปโตร ตอบว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่”   พระเยซูทรงชมเชยว่า “ท่านก็เป็นสุข...”   ในช่วงเวลาเดียวกัน พระเยซูทรงทำนายถึงความตายของพระองค์ว่า พระองค์จะทนทุกข์ทรมานหลายประการจนต้องถึงถูกประหารชีวิต 
ส่วนเปโตรเอามือจับพระองค์ทูลท้วงว่า
“ให้เหตุการณ์นั้นอยู่ห่างไกลจากพระองค์เถิด อย่าให้เป็นอย่างนั้นแก่พระองค์เลย”   พระเยซูทรงหันพระพักตร์ตรัสกับเปโตรว่า “อ้าย ซาตานจงไปให้พ้น  เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเพราะเจ้าคิดอย่างคน มิได้คิดอย่างพระเจ้า”   เปโตรได้รับคำชมเชยและได้รับคำด่าด้วย 

     เราควรจะเป็นคริสเตียนประเภทไหนจากสองประเภทนี้  เป็นคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณหรือเป็นคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง   แน่นอน เราต้องเป็นคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ คือ คริสเตียนที่ดี   ขอพระเจ้าทรงเมตตาและทรงอวยพระพรเราให้ทุกคนเป็นคริสเตียนทีดี   ถ้าเป็นเช่นนั้น ทำอย่างไร เราเป็นคริสเตียนที่ดีได้

 

1.     เราต้องไม่ประพฤติตามมนุษย์สามัญ

        ข้อ 3 กล่าวไว้ว่า “ด้วยว่า ท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าเมื่อยังอิจฉากัน และขัดเคืองใจกัน ท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือ และไม่ได้ประพฤติตามมนุษย์สามัญดอกหรือ”    ลักษณะของคนที่ประพฤติตามมนุษย์เป็นอย่างไรบ้าง 

        ลักษณะของคนที่ประพฤติตามมนุษย์ คือ มีการแบ่งแยกกันโดยไม่ได้ยึดถือความจริงในคริสตจักรโครินธ์  ข้อ 4 ได้บอกว่า “...คนหนึ่งกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโล อีกคนหนึ่งกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอปอลโล  ท่านทั้งหลายมิได้เป็นมนุษย์สามัญหรือ”   เปาโลเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวโครินธ์ และอปอลโลเป็นผู้ที่สอนพระคัมภีร์ให้แก่ชาวโครินธ์   การที่คริสเตียนที่เมืองโครินธ์มีผู้รับใช้พระเจ้าอย่างเปาโลและอปอลโลเป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าประทานให้  ทำให้พวกเขาได้ยินข่าวประเสริฐและเจริญเติบโตขึ้นได้   แต่เปาโลก็ดี อปอลโลก็ดี เป็นผู้รับใช้พระเจ้า ไม่ใช่พระเจ้า   ดังนั้น ไม่น่าถือเปาโลและอปอลโลว่า เป็นพระเจ้า  แต่ควรขอบคุณและควรทำให้ผู้รับใช้เหล่านี้ได้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรด้วยความยินดี  

        เมื่อมีการแบ่งแยกเป็นกลุ่มแล้ว ก็มีการอิจฉากันและขัดเคืองใจกัน (3.3)  พระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมร่วมสมัยได้แปลข้อนี้ว่า “... เพราะยังมีการอิจฉาริษยาและการทุ่มเถียงกันในหมู่พวกท่าน...”   การอิจฉาริษยาและการทุ่มเถียงกันนั้นเป็นสิ่งที่เราควรทิ้งเสีย   ไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม เราไม่น่าอิจฉาและทุ่มเถียงกัน   พระเจ้าทรงเรียกเราให้สร้างสันติ มิใช่ให้ทุ่มเถียงกัน   คนที่อิจฉาและทุ่มเถียงกันมักจะฟังจากคนมากกว่าฟังจากพระเจ้า และมักจะคิดและพูดตามความรู้สึกของตนแทนที่จะคิดและพูดตามความจริง   การแบ่งแยกเป็นวิธีของชาวโลก ไม่ใช่วิธีของคริสเตียน 

        นอกจากการอิจฉาและทุ่มเถียงกันแล้ว ยังมีหลายอย่างที่คริสเตียนในเมืองโครินธ์ประพฤติตามมนุษย์สามัญ  เมื่อเราอ่านพระธรรม 1 โครินธ์ เรารู้ได้ว่า คริสเตียนในคริสตจักรโครินธ์ประพฤติตามมนุษย์สามัญอย่างไรบ้าง   เช่น สงสัยการเป็นขึ้นมาจากความตาย (บทที่ 15)   การใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณไม่ถูกต้อง (12-14)   นับถือรูปเคารพ (8)   ความเข้าใจผิดในเรื่องการแต่งงาน (7)   ว่าความกันต่อหน้าคนที่ไม่เชื่อ (6)   การล่วงประเวณี (5) เป็นต้น   เพราะสิ่งเหล่านี้ อาจารย์เปาโลไม่อาจพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์  

        อาจารย์เปาโลหนุนใจคริสเตียนชาวกาลาเทีย ไม่ให้สนองตอบความต้องการเนื้อหนัง แต่ให้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ  กล่าวว่า “งานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือ ... (ดูพระคัมภีร์)”   (กาลาเทีย 5.19-21)   ขอให้เราทิ้งการงานของเนื้อหนังเหล่านี้เสีย เพื่อจะเป็นคริสเตียนที่ดี

 

2.     เราต้องดำเนินชีวิตโดยให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง 

        ข้อ 6 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าปลูก อปอลโลรดน้ำ แต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโต”  ถึงแม้ว่า คนที่ปลูกและคนที่รดน้ำทุ่มเทกำลังมาก แต่พระเจ้าไม่ทรงทำให้เติบโต ความพยายามของผู้ที่ปลูกและผู้ที่รดน้ำก็ไร้ประโยชน์  เราปลูกได้ และเรารดน้ำได้ แต่เราทำให้เติบโตไม่ได้   เราจึงจำเป็นต้องดำเนินชีวิตโดยเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรา   การดำเนินชีวิตโดยเอาพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรานั้นหมายถึงอะไร

        1)   ยกย่องพระเจ้าผู้เดียว เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้สำคัญที่สุด ผู้ยิ่งใหญ่ และสูงส่ง  ในข้อ 7 กล่าวว่า “คนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไร แต่พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญ”   พระเจ้าทรงเป็นผู้สำคัญมากที่สุดในชีวิตของเรา  ดังนั้น  เราจะทำอะไรก็ตาม ควรกระทำทุกสิ่งเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

        2)   เชื่อฟังและประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า   พระเจ้าทรงเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ในพระคัมภีร์   ดังนั้น เราไม่ควรประพฤติตามความรู้สึกของเราเอง ความคิดของเรา แม้กิตติศัพท์ที่เลื่องลือไป แต่ควรประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า   เราต้องยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้า  

        3)   ดำเนินชีวิตด้วยใจถ่อมตัวลง   พระคัมภีร์บอกว่า คนที่ปลูก คือเปาโลก็ดี คนที่รดน้ำ คืออปอลโลก็ดี ไม่สำคัญอะไร   เพียงเป็นผู้รับใช้ชองพระเจ้า 

        4)   ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยรู้ว่าทุกสิ่งเป็นงานของพระเจ้า   ข้อ 9 กล่าวว่า “เพราะว่าเราทั้งหลายร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้า...”   พระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมร่วมสมัยแปลชัดกว่านั้น โดยกล่าวว่า “ด้วยว่าเราเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้า...”   ตามที่อาจารย์เปาโลบอกไว้แล้วว่า เราไม่สำคัญอะไรเลย แต่พระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์   งานในคริสตจักรก็ดี งานในบ้านก็ดี  หรืองานในที่ทำงานก็ดี เป็นงานของพระเจ้าทั้งนั้น   พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “... ด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสั่น ด้วยน้ำใสใจจริงเหมือนที่กระทำแก่พระคริสต์  ไม่เหมือนอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้า อย่างคนที่ทำให้ชอบใจคน แต่จงทำเหมือนอย่างทาสของพระคริสต์  คือกระทำตามชอบพระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจ...” (อฟ.6.5-8)

        อย่าประพฤติตามมนุษย์สามัญ  แต่ดำเนินชีวิตโดยเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเรา  แล้วเราทุกคนจะเป็นคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ คือคริสเตียนที่ดีได้  ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกคนให้เป็นคริสเตียนที่ดี    




Map - Introduce

แนะนำร้านหนังสือคริสเตียนอื่นๆ article
แผนที่ศูนย์ทีรันนัส article



Copyright © 2010 All Rights Reserved.