ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


เสียงอธิษฐานจากสวนดอกไม้

เสียงอธิษฐานจากสวนดอกไม้

โซน ซอง โฮ เขียน / โยฮัน คิม แปล

289 หน้า / 95 บาท

 

สารบัญ

1. จงถือพระคัมภีร์ออกไป

2. ทูตของพระเจ้านำหน้า

3. น้ำตาของเปโตร

4. เสียงอธิษฐานของสวนดอกไม้

5. ขอประทานโลกนี้ให้เรา

6. ความรักพระเยซูเข้าสู่ใจเรา

7. ใจของพวกเรา

8. สองคนร่วมแรงร่วมใจ

9. บรรดาสตรีผู้เตรียมพร้อม

10. มือคุณมือฉัน

11. ความรักของคุณยายอันนา

12. ขอพระเยซูโปรดรับ

13. บุรุษแห่งความเชื่อเอ๋ย

14. ผ่านมือแห่งความรัก

15. หมายสำคัญแห่งคานา

16. แม่ไก่กางปีกออก

17. ถูกกะเทาะเปลือก

18. ข้าวบริสุทธิ์ที่ถวายจากใจ

19. ก่อด้วยเหงื่อ เลือด และน้ำตา

20. พระเป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

21. ข้างทางไปเอมมาอูส

22. สตรีผู้รอบคอบ

23. สอนด้วยความรัก

24. เจริญตามรอยอัครทูต

25. ความรักในการจัดเตรียมอาหาร

26. ใจงดงามสดใส

27. เหมือนโยเซฟอาริมาเธีย

28. หน้าที่ที่ได้รับรับท่ามกลางสวนดอกไม้

29. ริมสระน้ำ

30. ขอโปรดประทานฤทธิ์เดช

31. เด็กๆ ในสวนดอกไม้

32. พี่เลี้ยงแห่งความรัก

33. สตรีผู้แสนน่ารัก

34. เสียงที่ได้ยินตอนเช้าตรู่

35. น้ำค้างพร่างพรมยามเช้าตรู่

36. ใต้ไม้กางเขน

37. ต้นดีผลดี

38. เสียงไพเราะ

39. ขอพระเยซูโปรดรับพระสิริ

40. ร่วมเป็นใจเดียวความคิดเดียวกัน

41. การเตรียมตัวที่งดงาม

42. จงสงบทะเลด้วยรอยยิ้ม

43. สภาพสงบสุขกลางทะเล

44. เสียงระฆังเอ๋ยจงดังกังวาน

45. มีอะไรอยู่ในมือท่าน

46. จงเป็นตามความเชื่อ

47. ไม้กางเขนอยู่ในอกท่าน

48. สวนดอกไม้ฝั่งโน้น

49. บรรดาคนงานของพระเยซู

50. บ้านพักแห่งสันติสุข

51. ยิ้มสดใสท่ามกลางฟ้ามืด

52. โอ! ฮาเลลูยา

53. การทำงานหนักที่งดงาม

54. จนกว่าจะอวยพร

55. บทเพลงไพเราะที่เปิดใจ

56. สตรีแห่งความเชื่อผู้งดงามเอ๋ย

57. เสียงอธิษฐานนอกประตูเมือง

58. ความรักของพระเยโฮวาห์ยิเรห์

59. จารึกลงในใจ

60. ฤดูและความรักของสตรี

61. ฤดูร้อน

62. ฤดูใบไม้ร่วง

63. ฤดูหนาว

64. ในสวนแห่งความหวัง

65. จงมีความสุข

66. ถ้ามีปีก

67. ก้าวแรก

68. ยินดีรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า

69. ทำดีแล้ว

70. เสียงระฆัง

71. ใจเงยขึ้น

72. ยากแสนเข้ญ

73. สายสร้อยแห่งความรัก

74. จงร้อง

75. ดอกบานบนความเชื่อ

76. ต่อหน้าพระวจนะ

77. จงล้างขี้เถ้าเปื้อนเปรอะออก

78. คันนา

79. ข้าฯ จะเข้าไป

80. ข่าวดี

81. ความคิดของข้า

82. ทางกลโกธา

83. สิ่งที่ควรทิ้ง

84. ข้างอุโมงค์

85. ที่เป็นจุดเริ่มต้น

86. พระคัมภีร์ในมือ

87. เริ่มทำใหม่

88. เพลงขอบพระคุณ

89. เพลงแห่งความรัก

90. ที่ที่อยากไป

91. พระหัตถ์แห่งความรัก

92. น้ำตาไหล

93. วันสัมผัสพระคุณ

94. ความรักแด่เธอ

95. น้ำตาแห่งความปีติยินดี

96. ค่อยๆ

97. จงลอกคราบใหม่

98. บทเพลงจากนักเขียนกวี

99. เชิญกลับมา

100. เสียงแตรวันพิพากษา

101. พระคัมภีร์เปื้อนเลือด

102. ฮาเลลูยา

103. ในสวนแห่งพระพร

104. ภาชนะทองคำ

105. ดอกไม้แห่งพระเยซู

106. สตรีแห่งความเชื่อถูกเปิดใจ

107. เหมือนเดินเท้าสู่คานาอัน

108. จุดตะเกียงถือออกไป

109. เชิญหยุดพักสักนิด

110. ทำอัศจรรย์จากที่นี่

111. ร้องทูลด้วยใจเดียวกัน

112. ขอโปรดประทานพระพร

113. จงเป็นความสว่างแท้

 

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากหัวใจที่แตกสลาย แล้วได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความจริงทุกถ้อยคำทุกวรรคตอนในแต่ละบทจึงสัมผัสแตะต้องจิตวิญญาณของผู้อ่านได้อย่างลึกซึ้ นุ่มนวล พร้อมกับจุดประกายความคิดที่นำสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ แม้จะไม่ใช่ร้อยกรองที่มีสัมผัสถูกต้องตามหลักการประพันธ์ แต่ทั้งสิ้นหลั่งไหลมาจากหัวใจแห่งความเชื่อ ทำให้ตาใจของเราเปิดออก และปรับเปลี่ยนทัศนะมุมมองได้ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
หมวดชีวิตคริสเตียน

ไม่ยุ่งเกินอธิษฐาน
จงหนุนใจกัน Encouraging one another
พระคริสต์ในคุณ Christ in you article
วิธีการอธิษฐาน How to Pray article
หมวดการดำเนินชีวิตคริสเตียน article
ความผูกพันในชีวิตคู่ Sexual Intimacy in Marriage article
ไฟฟื้นฟู article
ซีโมนเปโตร Simon Peter
ความถ่อมใจ humility article
เมื่อคริสเตียนคุกเข่าอธิษฐาน The Kneeling Christian article
หัวใจที่มีเพื่อพระเจ้า article
พระเยซูที่ฉันไม่เคยรู้จัก The Jesus I never knew
ตามรอยพระบาท In His Step
สรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ Hallowed be thy names article
พลังแห่งการอธิษฐานของภรรยา The Power of a Praying Wife article
เดินตามน้ำพระทัย Experiencing god article
พลังผ่านการอธิษฐาน Power Through Prayer article
เด็กผู้ชาย การท้าทายที่ต้องฟันฝ่า article
ทำไมผมเป็นคริสเตียน
จงเสริมสร้างกัน
การแต่งานและครอบครัว
ความเชื่อ ที่มีชีวิต
ความเกียจคร้าน
คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี Joyous Church
คริสตจักรที่ฉันรัก เล่มที่ 2
จงรักกัน Loving One Another
ชีวิตพระกาย Bodylife
ภาวนาประจำวัน
ชีวิตแห่งการเชื่อฟัง
ของขวัญจากใจ 2
พลังแห่งการอธิษฐานของพ่อแม่ The Power of Praying Parent
ชีวิตที่ยอดเยี่ยม Your Best Life Now
ถ้อยคำแห่งชัยชนะ victory
ถ้อยคำแห่งความปรีดียิ่ง christmas
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า Salvation by Grace
ถ้าอยากเดินบนน้ำ จำต้องก้าวออกจากเรือ If you want to walk on water
พลังแห่งการอธิษฐานของสามี The Pryaying @ Husband article
ของขวัญจากใจ A GIFT FROM THE HEART article
ลมใหม่ ไฟใหม่ article
การทรงเรียก The Call articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.