ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


พระคริสต์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ article 

 จอห์น อาร์ ดับบลิว สตอทท์ เป็นเจ้าของคณะ Emeritus of All Souls Church in London และยังเป็นอนุศาสกกิตติมศักดิ์ให้แก่พระราชินีแห่งอังกฤษอีกด้วย และเป็นนักอรรถาธิบายพระคัมภีร์และวิทยากรณ์ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอย่างกว้างขวาง  และเป็นผู้หนึ่งที่ร่างข้อตกลงโลซานน์ในปี 1974 

ผ่านทางคนๆ หนึ่ง ทำให้ชีวิตคนนับล้านได้รับความปลอบโยนและหนุนใจท่ามกลางความเศร้าโศกที่สุดของชีวิต จนพวกเขาส่องประกายได้อีกครั้งโดยผ่านชีวิตนั้นคนนับร้อยล้านได้หลุดพ้นจากการตก เป็นทาส มาสู่เส้นทางแห่งอิสรภาพ ชีวิตนี้ได้ปกป้องกว่าสิบล้านชีวิตจากการถูกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำร้ายให้ได้รับ ความยุติธรรมและสันติภาพ หากเพียงเราเปิดใจทำความคุ้นเคยกับเรื่องราวของ “พระคริสต์” และเปิดตัวของเรากับบุคลิก แบบอย่างและเรื่องราวของพระองค์ แต่ละวันที่ผ่านชีวิตเราไปจะไม่ไร้ผลเลย แต่เราจะรู้สึกถึงฤทธิ์อำนาจแห่งอิทธิพลของพระองค์ที่ส่งถึงเรา และร่องรอยนี้ที่สร้างอิทธิพลถึงชนรุ่นถัดไป จนเราทั้งหลายมีส่วนร่วมในอิทธิพลแห่งโลกนี้ได้ และด้วยหัวใจเดียวกับเปาโลที่กล่าวว่า ความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่จนเราไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากเราจะมีชีวิตและตายเพื่อพระองค์   “พระคริสต์  ไม่มีใครเหมือนพระองค์” มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ได้ทิ้งร่องรอยแห่งความรักที่ตราตรึงชีวิตของคนทั้งโล กยาวนานกว่าสองพันปี ร่วมค้นหาความรักที่อัศจรรย์นี้ใน  “พระคริสต์ ไม่มีใครเหมือนพระองค์”

 

 

พระคริสต์ไม่มีใครเหมือนพระองค์

จอห์น สตอทท์ เขียน / มาริณี เกียรติบรรลือ แปล

312 หน้า / 140 บาทชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดหมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์

อ่านปฐมกาลอย่างไร
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า
คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ article
กาลาเทีย Galatians article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/ดำเนินโดยพระวจนะ article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/เจ็ดคำตรัสของพระผู้ช่วยบนกางเขน article
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/กิตติคุณสัมพันธ์ ฉบับศึกษา
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์/พระเยซู พระเมสสิยาห์ article
อุปมาของพระเยซู The Parables of Jesus
หมวดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / หลักการตีความหมายพระคัมภีร์ article
หมวดศู่มือศึกษาพระคัมภีร์ / อ่านสุภาษิตอย่างไร article
คดีพระเยซู The Case for Christ
รู้จักพระเยซู
การมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าพระผู้สร้าง
ทัศนะต่อโลกของคริสเตียนตามแนวพระคัมภีร์
บทเรียนจากกันดารวิถี
อ่านอพยพอย่างไร
บทเรียนจากปฐมกาล Genesis
บทเรียนจากยอห์น John
แกะรอยรหัสลับดาวินชี Da Vinci Code
บทเรียนจากอพยพ article
อ่านสดุดีอย่างไร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.