ReadyPlanet.com


เงินถวายสิบลด


เงินสิบลดที่พี่น้องคริสเตียนถวายตามหลักการที่ถูกต้อง(ไม่ใช่ความเห็นส่วนตัว) คริสตจักรควรนำไปใช้อย่างไร (ช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วยนะครับ)ผู้ตั้งกระทู้ คริสเตียนอยากรู้ความจริง :: วันที่ลงประกาศ 2007-05-25 13:56:23 IP : 202.143.147.238


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (972308)
ต้องถวายทศางค์   มาลาคี 3ข้อ 10 บอกว่า “พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า จงนำทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง...”  

            ทศางค์ คือ สิบลด เอาหนึ่งในสิบจากรายได้   เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก  พระเจ้าทรงกำหนดให้มนุษย์กินผลไม้บาง ชนิท และไม่ให้กินผลไม้บางชนิท   พระเจ้าทรงให้ทำสิ่งนี้ และมิให้ทำสิ่งโน้น  เช่นเดียวกัน  สิดลดเป็นส่วนที่พระเจ้าทรงให้เราถวายแด่พระองค์   สิบลดเป็นของพระเจ้า  พระคัมภีร์บอกว่า “ทศางค์ทั้งสิ้นที่ได้จากแผ่นดินเป็นพืชที่ได้จากแผ่นดินก็ดี หรือผลจากต้นไม้ก็ดี เป็นของพระเจ้า เป็นสิ่งบริสุทธิ์แด่พระเจ้า” (ลนต. 27.30) การที่ไม่ได้เอาของของพระเจ้ามาถวายแด่พระองค์ นั่นคือการฉ้อพระเจ้า 

            คริสเตียนบางคนในปัจจุบันนี้ ปฎิเสธที่จะถวายสิบลดด้วยสาเหตุสองประการ  หนึ่ง การถวายสิบลดเป็นธรรมบัญญัติ  เราไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ  จริงๆแล้ว การถวายสิบลดเป็นหน้าที่พื้นฐานของมนุษย์ก่อนสมัยโมเสส  อับราฮัมได้ถวายสิบลด(ปฐม. 14.20)   ยาโคบได้สัญญาที่จะถวายสิบลด (ปฐม.28.22)   ทั้งอับราฮัมและยาโคบได้ดำรงชีวิตอยู่ก่อนโมเสสหลายร้อยปี  ประการที่สอง เราไม่ได้อยู่ในสมัยพันธสัญญาเดิมและในพันธสัญญาใหม่ไม่ได้บอกให้ถวายสิบลด  จริงๆแล้ว พระเยซูตรัสในมัทธิว 23.23ว่า “... การถวายทศางค์พวกเจ้าก็ควรปฎิบัติ แต่ไม่ควรละเลยข้อสำคัญนั้นด้วย”   ดังนั้นเราทุกคนต้องถวายสิบลด

            บางคนคิดว่า เราควรถวายสิบลดเพื่อจะทำพันธกิจของพระเจ้า  ความคิดนี้ก็ไม่ผิด แต่มีความหมายของการถวายสิบลดนั้นมีมากกว่านั้น  การถวายสิบลดเป็นการสำแดงความเชื่อว่า ทุกสิ่งที่เรามีอยู่ หรือทุกสิ่งในโลกเป็นของพระเจ้า (2 พศด. 29.11-12)  การถวายสิบลดเป็นการเรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเจ้า (ฉธบ.14.22-23)   การถวายสิบลดเป็นคำสัญญาแห่งพระพร (มลค 3.10)  “...จงลอดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่า เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้น

ไหลให้เจ้าหรือไม่”

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จากคำเทศนาที่ปรากฏในเว็บไซด์นี้ วันที่ตอบ 2007-05-25 16:57:00 IP : 124.120.225.85


ความคิดเห็นที่ 2 (1159225)
http://www.geocities.com/my_theology/x-doc.pdf ลองศึกษาดูนะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น คริสเตียนคนหนึ่ง วันที่ตอบ 2007-09-18 17:23:14 IP : 124.157.237.213


ความคิดเห็นที่ 3 (1419494)
ขอแก้ไขข้อพระธรรมจาก2พศด29.11-12มาเป็น1พศวด29.11-12(ทุกสิ่งเป็นของพระเจ้า)
ผู้แสดงความคิดเห็น จริยา คะ่ วันที่ตอบ 2008-01-22 09:40:57 IP : 124.157.157.180


ความคิดเห็นที่ 4 (2264564)

การถวายสิบลดเราเอายอดกำไรหรือยอดรวมที่เรามีเช่นขายของ 100 บาทได้กำไร 20 บาท  ทุน 80 หากเป็น สิบลด คือ 2 บาท หรือ สิบบาท

ผู้แสดงความคิดเห็น ม่าม่า วันที่ตอบ 2008-04-25 15:13:54 IP : 125.26.48.202


ความคิดเห็นที่ 5 (2872826)

http://www.geocities.com/my_theology/x-doc.pdf

สิบลดที่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งใน google

ผู้แสดงความคิดเห็น คริสเตียนคนหนึ่ง วันที่ตอบ 2008-07-09 16:14:18 IP : 124.157.154.35


ความคิดเห็นที่ 6 (3335991)

 อย่าเอาผ้าไหมใหม่ไปปะผ้าเก่า

อย่าเอาเหล้อองุ่นใหม่ไปใส่ถุงหนังเก่า
การถวายสิบลด (ที่ถูกควรจะเรียกว่า เงินปากถุง หรือ ผลผลิตปากปี)
เป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติในยุคโมเสส
ไม่มีอยู่ในพระพันธสัญญาใหม่ ไม่ควรเอามาปนกัน เพราะผ้าม่านใน
พระวิหารถูกฉีกออกจากกันแล้ว ในวันที่พระคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
 
คำถามก้อคือว่า คริสเตียนควรถวายหรือไม่ และควรถวายเมื่อไร
 
โดยความเชื่อของคริสเตียน สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นของพระเจ้า
ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเรา”ทั้งหมด”นั้นคือสมบัติของพระเจ้า
พระองค์ทรงมอบให้เราไว้ เพื่อทรงเลี้ยงดูเรา และใช้ในพระประสงค์ของพระองค์
 
ฉนั้น คริสเตียนควรใช้สมบัติของพระเจ้าด้วยความระมัดระวัง
เมื่อพระองค์มีพระประสงค์ให้นำทรัพย์สมบัติของพระองค์ ไปให้ ที่ไหน เมื่อไร และเท่าใดนั้น
พระวิญญานบริสุทธิ์จะทรงนำเราเอง
 
คำตอบคือ คริสเตียนไม่ใช่ยิว เราไม่มีสิบลด แต่ทั้งหมดเป็นของพระเจ้า
ผู้แสดงความคิดเห็น ลุง วี (virapols-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-09-17 12:32:19 IP : 101.109.27.241


ความคิดเห็นที่ 7 (3366132)

 ความคิดเห็นที่ 6  คุณยังไม่เข้าใจพระคัมภีร์  คุณไม่ควรพูดอย่างนั้นครับ  คุณควรไปหา ศบ. ของคุณและศึกษาดีๆครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมชาย วันที่ตอบ 2012-03-31 10:02:04 IP : 110.168.140.87


ความคิดเห็นที่ 8 (3380897)

 ผมต้องการทำสิบลดครับ แต่ไม่รุว่าควรเริ่มจากตรงไหน และควรทำให้กับใคร หน่วยงานใด พระเจ้าทรงอวยพรผมอย่างมากมายครับ ผมเลยอยากขอบคุณพระเจ้าด้วยการถวายสิบลด

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฐิติศักดิ์ (siriwattanapipat-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-07-01 13:22:13 IP : 220.78.243.209


ความคิดเห็นที่ 9 (3407300)

 เงินถวายสิบลดควรนำไปใช้กับอะไร.    ฉธบ14.22-29

     1 ใช้กับตัวเราตัวเองและครอบครัว   เพื่อจะได้รับประทานตอนเดินทางไกล.  
        ทำใ้ห้เห็นว่า. พระเจ้าให้ความสำคัญกับเราก่อน
            ปัจจุบัน. เราใช้ทำอาหารที่โบสถ์วันอาทิตย์. ใช้จัดงานพิเศษเนื่องโอกาสต่างๆ     
            ใ้ช้ซื้อเก้าอี้ ทาสี. ดนตรี. ห้องน้ำ. ทุกสิ่งก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเอง ครอบครัว ลูกหลานเรา                                                                                                            
      2 ใช้กับคนเลวี.ซึ่งก็คือ  ผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ทุ่มเทในงานรับใช้พระเจ้า  เตรียมสอน เยี่ยมเยียน หนุนใจ        
          ทำงานในฝ่ายวิญญาณ. รับผิดชอบงานคริตจักร.   เป็นงานที่ไม่หนักแต่ก็เป็นงานที่เหนื่อยยาก ทั้งใจและ
          วิญญาณ. เขา ไม่มีโอกาสไปหาเงิน. ทำการค้าขาย  เพราะเขาถวายชีวิตและเวลากับพระเจ้า
          คนเลวีในสมัยโยชูวา. ไม่มีเมืองเป็นของตน. อยู่ตามหัวเมืองคอยรับใช้พระเจ้าเท่านั้น.     แต่เขา
          ได้รับส่วนแบ่งของการถวายเครื่องบูชา และการถวายทศางค์ของคนอิสราเอล
               ถ้าหากเราไม่ถวายสิบลดในคริสตจักร เราก็คงจะไม่มีผู้รับใช้พระเจ้าแน่นอนเพราะเมื่อ ไม่มีเงิน 
            ไม่มีอาหาร    จะมีใครบ้างที่สามารถอยู่ได้. เป็นใครก็ต้องลาออก   ไปหากินเพื่อครอบครัวดีกว่า
                  ตัวอย่าง.   สมัยที่อิสราเอลตกเป็นทาสบาบิโลน คนเลวีต้องออกไปทำไร่ทำสวน  เพราะไม่มีใคร
                  ถวาย แม้ว่าจะยังมีคนที่เหลืออยู่ก็ตาม.  วิหารร้าง.  การนมัสการก็ไม่มี.  ชีวิตมีทุกข์และขาดพระพร
           น่าเวทนาอย่างมาก   เพราะเขาไม่ถวายครื่องบูชา และไม่ถวายทรัพย์.     คนเลวีออกไปทำสวน
             เมื่อเนหะมีย์กลับมาก็เรียกคนเลวีกลับมารับใช้ และหนุนใจให้คนอิสราเอลรู้จักการถวายและการรับใช้
             พระเจ้าอีกครั้ง คนเลวีก็พร้อมใจกันมาทำหน้าที่อีกครั้ง.  ไม่ใช่เพราะเขาเห็นแก่รายได้.แต่เห็นแก่พระเจ้า
                 ผู้รับใช้พระเจ้า. คือคนที่ ทำงานให้พระเจ้าผู้สูงสุด   ฉะนั้นอย่าให้ใครได้ดูถูกผู้รับใช้พระเจ้าของท่าน
                 อีกต่อไป. เงินถวายสิบลด จะมีส่วนในงานนี้อย่างแน่นอน
                      คริตจักรชีวิตใหม่เวียงแก่น.  ทำสิ่งนี้แล้ว. และเห็นว่าพระเจ้าอวยพรมาก
          3 คนต่างด้าว.   อย่ากลัวและปฏิเสธความช่วยเหลือทันที. พิจารณาอย่างดีก่อน
          4 ลูกกำพร้า. อาหาร. ที่พัก. การเรียน. พระคัมภีร์.       ตย หอพักอัศจรรย์
          5 แม่ม่ายในเมืองของท่าน. แม่ม่ายนั้นมีความลำบากมากจริงๆ.แค่ ผู้ชายตกงานยังแย่แล้ว   แม่ม่าย
             จะขนาดไหน.     ยกเว้นแม่ม่ายสาวๆ
ผู้แสดงความคิดเห็น ธนทัตธนบัตร (Psatortanatat-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-03-25 20:51:53 IP : 118.172.68.83


ความคิดเห็นที่ 10 (3993642)

 การคืนสิบลดมีก่อนธรรมบัญญัติ ในพระคัมภีร์ใหม่สมัยพระเยซูก็มีการกล่าวเรื่องนี้เพราะพวกเขาเป็นยิว  ที่เข้าใจเรื่องนี้เปาโลสอนคริสตจักรผู้นำคริสตจักรกับคริสเตียนว่าเมื่อวัวนวดข้าวอย่าเอาตระกร้อครอบปากวัว การไม่คืนสิบลด เป็นการไม่เชื่อฟังคำสั่งอื่นที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ด้วยคับ ขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ขาดทั้งหมด ส่วนจะบอกว่าเราเป็นคนต่างชาติไม่ใช่ยิว ขอลองดูคำว่า เราเป็นยิวแท้ฝ่ายวิญญาณคับอับราฮัมคือ คนแรก ที่ให้สิบลดกับพระเจ้า การไม่คืนสิบลด คือ การโกง ฉ้อโกงคับ โกงพระเจ้า  คนโกง คือโกงทุกรูปแบบที่ พอๆกับคำว่า อย่าโลภ (บางคนบอกว่าไม่มีพระคำภีร์ข้อไหนห้ามเล่นการพนัน ต้นตอของการพนัน คือโลภ) เหมือนกัน การโกงคือการโกงได้เงินของผู้อื่นมาทุกรูปแบบ1คร6:10-11 

ผู้แสดงความคิดเห็น สืบกระแส วันที่ตอบ 2016-05-15 21:05:57 IP : 1.47.69.215


ความคิดเห็นที่ 11 (4005714)

 สิบลดถวายให้กับพระคริสตธรรมได้ไหมคะเพื่อช่วยผู้ที่ศึกษาบางคนไม่มีเงินค่าเรียนด้วย...หรือต้องถวายเฉพาะคริสตจักรอย่างเดียว

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรักพระคริสต์ (Hujingping42-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-06-29 10:40:22 IP : 49.230.246.243


ความคิดเห็นที่ 12 (4023920)
cartierlovejesduas apple cider vinegar and honey for rheumatoid arthritis imitazione cartier anelli donna oro http://www.gioiellibuonmercato.com/tag/replica-cartier-love-anello
ผู้แสดงความคิดเห็น imitazione cartier anelli donna oro (qlbnxg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-30 06:04:37 IP : 58.62.235.242


ความคิดเห็นที่ 13 (4025870)

อับราฮัมฆ่าแกะเผาถวายพระเจ้า ในยุคโมเสสก็มี มีอีกหลายอย่างที่ทำมาตั้งแต่ก่อนโมเสสจนมาถึงโมเสสก็ยังทำอยู่ ... แล้วเรายังต้องทำอยู่ไหมครับ ?? ค.ห.6 กล่าวได้ดีครับ โดยสำนึกที่ว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้า คริสเตียนไม่ถือสิบลดก็ได้ (ใครจะถึอก็ได้เช่นกัน) แต่ ... ไม่ว่าจะถือหรือไม่ถือถ้าสิ่งที่ท่านถือปฏิบัตินั้นท่านทำด้วยความสงสัย ขาดความเชื่อ สิ่งนั้นจะเป็นมลทินครับ (รม.14:22-23) ผมไม่ได้ยกผิดบริบทครับ เช็คแล้วไปอ่านทั้งบทได้ครับ พูดเรื่องธรรมบัญญัตินี่แหละ

พระเยซู+สาวก ถวายสิบลดไหมครับ หรือมีกิจกรรมใดคลับคล้ายคลับคลาจะเป็นสิบลดไหมครับ ? แค่นี้ก็ชัดพอสมควรนะครับ

อ่ะ สมมติว่าผมถือสิบลด ผมก็ต้องถวายให้พระเจ้าครับ .... พระเจ้าอยู่ไหน ? ทุกวันนี้มิใช่องค์กรที่แอบอ้างตนเองว่าเป็นคริสตจักรหรือครับ ที่สร้างคำสอนแปลกๆมากมายออกมารวมทั้งเอาเป็นเอาตายเรื่องสิบลดด้วย ไม่มีอะไรมากครับ เพื่อความอยู่รอดขององค์กรนั่นแหละ

ท้าทาย ศบ. ที่เห็นแก่ข่าวประเสิรฐ ลองให้สมาชิกหยุดบริจาค(ถวาย)ให้องค์กรดูครับ องค์กรล่มแน่ แต่คริสตจักรของพระเจ้าจะยังอยู่ และจะเกิดผลมาก

อย่างไรก็ตามผมยังยืนยันเห็นด้วยตามข้อพระคัมภีร์ข้างบนนะครับว่าใครจะถือ/ไม่ถือ สิบลด ไม่ใช่เรื่องผิด แต่คุณต้องประกอบด้วยความเชื่อ ความรู้ มั่นใจในสิ่งที่คุณยึดถือนั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น maaouy วันที่ตอบ 2016-11-16 13:27:37 IP : 171.4.233.154


ความคิดเห็นที่ 14 (4026405)
CON LO TERRORISTA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA cartier calibre hommes http://www.aaawatch.cn/fr/
ผู้แสดงความคิดเห็น cartier calibre hommes (myvnhqq-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-11-22 09:55:16 IP : 113.66.40.159


ความคิดเห็นที่ 15 (4062824)

 คริสตจักรนี้สอนว่า "ไม่มีธรรมบัญญัติให้เราถวายสิบลดอีกแล้ว" ลองเข้าไปอ่านดูนะครับ
http://isayah60.blogspot.com/2017/08/tithe-in-deuteronomy.html
ชื่อ คริสตจักร ไฟพระวิญญาณ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เล็กน้อย วันที่ตอบ 2017-08-30 14:30:24 IP : 1.1.182.189


ความคิดเห็นที่ 16 (4071197)

ผมเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนเก่าหรือใหม่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นคริสเตียนทุกคนต้องทำตามและเชื่อฟัง                   2 ทมท 3:16-17 จริงๆแล้วอาจารย์เปาโลเขียนพระคำตอนนี้ยังไม่มีพระคัมภีร์ใหม่เลยมีแต่พระคัมภีร์เดิม 39เล่ม                             คุณคิดว่าอาจารย์ปาโลพูดถึงเล่มใหนมากที่สุดผมคิดว่าพระคัมภีร์เดิมนะแต่ใหม่ด้วยอย่าสงสัยพระคัมภีร์และอย่าเถียงพระคัมภีร์จะดีกว่าจงเชื่อครับ                                

ผู้แสดงความคิดเห็น Tmt วันที่ตอบ 2017-10-26 13:57:57 IP : 122.155.35.247


ความคิดเห็นที่ 17 (4071334)

 ใครอยากให้สิบลดหรือจะให้มากกว่า/น้อยกว่านั้นก็ตามใจ  กฏหมายยิวแหกได้ถ้ามีเหตุอันควรไม่ต้องยึดถือตายตัวถ้าเรื่องนั้นไม่ร้ายแรงอย่างการปฏเสธพระเจ้า เหมือนที่พระเยซูแหกกฏสะบาโตมาแล้ว       แต่อย่าไปให้องค์กรศาสนาจะดีกว่าคนบางจำพวกอ้างข้อพระคัมภีร์หาเงิน    เงินคุณแยกไว้ต่างหากสะสมไว้แล้วอธิฐานโดยตรงกับพระองค์ว่าจะใช้เงินนี้อย่างไรดีกว่า

ผู้แสดงความคิดเห็น ก็งั้นๆ วันที่ตอบ 2017-10-27 13:01:42 IP : 101.108.138.39


ความคิดเห็นที่ 18 (4089767)

บทความข้างบนก็อ้าง คำตรัสของพระเยซู ชัดเจนแล้วนะครับ 

มธ. 23:23 (THSV Free)

“วิบัติ​แก่​พวก​เจ้า พวก​ธรร​มา​จารย์​และ​พวก​ฟา​ริสี คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด เพราะ​พวก​เจ้า​ถวาย​ทศางค์​ที่​เป็น​สะระ​แหน่ ลูก​ผักชี และ​ยี่หร่า แต่​เรื่อง​ที่​สำ​คัญ​กว่า​ใน​ธรรม​บัญ​ญัติ คือ​ความ​ยุติ​ธรรม ความ​เมต​ตา​และ​ความ​เชื่อ​นั้น​พวก​เจ้า​กลับ​ละ​เลย การ​ถวาย​ทศางค์​นั้น​เจ้า​ก็​ควร​ปฏิ​บัติ แต่​ไม่​ควร​ละ​เลย​เรื่อง​ที่​สำ​คัญ​นั้น​ด้วย 
 
ควรถวายให้ใคร?  ควรถวายให้ "ปุโรหิตของพระเจ้า" ครับ  แต่ละคนก็อาจตีความไม่เหมือนกันว่า ปัจจุบันใครคือ ปุโรหิตของพระเจ้า ในบริบทเรื่องสิบลดนี้?
สำหรับผม คริสเตียนทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้า(1ปต2:9) แต่สำหรับบริบทเรื่องสิบลด ผมคิดว่าปุโรหิตที่เราควรถวายให้ ได้แก่ อฟ. 4:11 (THSV Free) และ​พระ​องค์​เอง​ประ​ทาน​ให้​บาง​คน​เป็น​อัคร​ทูต บาง​คน​เป็น​ผู้​เผย​พระ​วจนะ บาง​คน​เป็น​ผู้​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ บาง​คน​เป็น​ศิษยา​ภิบาล​และ​อา​จารย์ 
ผู้แสดงความคิดเห็น K9 วันที่ตอบ 2018-03-25 00:53:55 IP : 49.49.245.117


ความคิดเห็นที่ 19 (4128027)

หลังพระเยซูตายเปาโลก็แสดงให่เห็นชัดเจนแล้วว่า ไม่ต้องจ่ายสิบลด    เปาทำงานหาเลี้ยงตัวเองและประกาศข่าวประเสริฐ แม้จะมีาิทธิได้รับสิ่งของเงินทองได้แต่ก็ไม่ยอมระบเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เรา    ที่พระเยซูบอกว่ารักษาสิบลดนั้นคือสมัยที่ยังมีวิหารอยู่เมื่อวิหารพังแล้วบัญญัตินี้ก็ยุติไปตามสภาพ    

ผู้แสดงความคิดเห็น อ่านให้ดีๆ วันที่ตอบ 2019-05-24 16:46:22 IP : 182.232.146.219


ความคิดเห็นที่ 20 (4138054)

ผมควรถวายสิบลด ที่คริสตจักรที่ผมได้รู้จักพระเจ้า หรือว่าคริสตจักรที่ผมกำลังศึกษาพระคำและรับอาหารฝ่ายวิญญาณดีครับ 

#น้ำพระทัยของพระเจ้าคือควรถวายที่ไหนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดินสอ สีเทา วันที่ตอบ 2019-10-02 16:21:16 IP : 211.36.149.167


ความคิดเห็นที่ 21 (4167600)

 แล้วทำไมคริสเตียนไม่ขลิปด้วย  คริสตจักรยุคแรกถวายทรัพย์สินทั้งหมดมาไว้กองกลาง คนไหนฉัอฉลถึงตายเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น แกะดำ วันที่ตอบ 2020-09-02 13:51:39 IP : 49.230.67.26[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.